شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 08 مرداد 1395

 

تستهای تالیفی رشته مدیریت مالی

 

راهنما: تست های سایت مدیر به صورت فایل Pdf قابل دانلود است. برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شده و پس از افزایش اعتبار از طریق واریز یا انتقال وجه به حسابهای سایت و شارژ حساب خود فایل را دانلود کنید.


الف - تست های تالیفی


ب) تست های تالیفی درس تئوریهای مدیریت و اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (فقط ویژه سراسری)


ج) تست های کنکور سراسری


د) تست های کنکور دانشگاه آزاد