شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 08 فروردین 1394

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مدیریت MBA

 

تعریف و اهداف رشته MBA

تاریخچه MBA

زمینه های فعالیت فارغ التحصیلان MBA

ضرورت و اهمیت MBA

طول دوره و شرایط ورود MBA

دانستنیهایی درباره MBA

قبل از انتخاب MBA به این موارد دقت کنید

چه کسانی برای MBA اقدام نکنند

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

منابع پیشنهادی برای کنکور رشته مدیریت کسب و کار ( MBA )

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ( MBA ) 

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریتMBA  در شش سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1388

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393

گروه بندی دروس دوره کارشناسی ارشد MBA

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 مدیریت MBA

مقایسه رتبه داوطلبان و رشته / محل قبولی آنها در آزمون سال 85

مقایسه رتبه داوطلبان و رشته / محل قبولی آنها در آزمون سال 87

مقایسه رتبه داوطلبان و رشته / محل قبولی آنها در آزمون سال 88

مقایسه رتبه داوطلبان و رشته / محل قبولی آنها در آزمون سال 89

مقایسه رتبه داوطلبان و رشته / محل قبولی آنها در آزمون سال 90

مقایسه رتبه داوطلبان و رشته / محل قبولی آنها در آزمون سال 91

مقایسه رتبه داوطلبان و رشته / محل قبولی آنها در آزمون سال 92

مقایسه رتبه داوطلبان و رشته / محل قبولی آنها در آزمون سال 93

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت MBA

تست های کنکوری رشته مدیریت MBA

 

اطلاعات مربوط به دوره های فراگیر پیام نور

منابع اصلی و کمکی کنکور مدیریت کسب و کار ( MBA ) - کلیه گرایشها - دوره های فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1392 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت MBA

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1390 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت MBA

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت MBA در کنکور  فراگیر پیام نور
 


اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد

ضرایب دروس برای کنکور مدیریت MBA - مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت MBA -مدیریت بازاریابی- دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت MBA سال 1392 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت MBA سال 1393 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد - رشته MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد - رشته MBA