شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 10 آبان 1393
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 10,755
بازدید دیروز: 39,330
بازدید کل: 39,258,027
کاربران عضو: 7
کاربران مهمان: 126
کاربران حاضر: 133
مقالات ترجمه شده تعداد : 296
1. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ سرمایه انسانی مبتنی بر کارمند محوری و بهره وری درآمد در شرکت های کوچک: یک بررسی تجربی
Journal of Business Research 67 (2014) 2473–2479
نویسنده (گان): مهدی رستگار (مترجم)
تعداد صفحات: 29
قیمت (تومان): 8800
چکیده | متن کامل
2. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ داوری در حقوق بین الملل اقتصادی
www.limaarbitration.net
نویسنده (گان): مترجم: سید مرتضی مقیمی
تعداد صفحات: 57
قیمت (تومان): 14000
چکیده | متن کامل
3. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ عوامل تعیین کننده ی جذابیت بازار بیمه ی غیرعمر برای سرمایه گذاران خارجی : شواهدی از اروپای شرقی
Economic Research , Vol.25 (2012) No2. (297-310)
نویسنده (گان): مترجم: سید مرتضی مقیمی
تعداد صفحات: 18
قیمت (تومان): 13000
چکیده | متن کامل
4. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ واکنش بازارهای مالی به اعلام تصمیمات سیاست‌های پولی ؛ شواهدی از برزیل
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): مترجم: مهدی اسماعیلی
تعداد صفحات: 20
قیمت (تومان): 20000
چکیده | متن کامل
5. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ اندازه شرکت و ریسک پذیری در صنعت بیمه مالزی
The Journal of Risk Finance, vol 14,No4, 2013
نویسنده (گان): مترجم: مهدی اسماعیلی
تعداد صفحات: 25
قیمت (تومان): 20000
چکیده | متن کامل
6. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ توانایی گوش دادن فروشندگان به عنوان پیشامد فروش رابطه ای
Journal of Business & Industrial Marketing, 28/1, 2013 , pp50-59
نویسنده (گان): مترجم: مهدی اسماعیلی
تعداد صفحات: 24
قیمت (تومان): 20000
چکیده | متن کامل
7. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ فرایند تحلیل سلسله مراتبی و مدل مرجع عملیات های زنجیره تامین برای پشتیبانی از طراحی مجدد زنجیره تامین
International Journal of Information Management 34 (2014) 634–638
نویسنده (گان): مهدی رستگار (مترجم)
تعداد صفحات: 19
قیمت (تومان): 8700
چکیده | متن کامل
8. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ مدیریت اطلاعات برای بین المللی سازی شرکت های کوچک و متوسط: یک تحقیق اکتشافی بر اساس یک دیدگاه همراستایی استراتژیک
International Journal of Information Management 34 (2014) 672–681
نویسنده (گان): مهدی رستگار (مترجم)
تعداد صفحات: 41
قیمت (تومان): 10900
چکیده | متن کامل
9. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ مروری بر مطالعات کارآفرینی قومی معاصر: محورها و روابط
International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 19 No. 1, 2013, pp. 32-52
نویسنده (گان): جمشید محمدزاده رستمی و زهره اکبرپور
تعداد صفحات: 22
قیمت (تومان): 11000
چکیده | متن کامل
10. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ آینده روابط استخدامی از دیدگاه مدیریت منابع انسانی
Industrial Relations & Labor, 2014 , vol. 56(4) 578-593
نویسنده (گان): مترجم: فاطمه آقازاده
تعداد صفحات: 18
قیمت (تومان): 14000
چکیده | متن کامل
1 2 3 4