شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 08 مرداد 1394
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,369
بازدید دیروز: 28,020
بازدید کل: 49,214,539
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 141
کاربران حاضر: 142
مقالات ترجمه شده تعداد : 323
1. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ وضعیت کارایی یک جواب موجه در مسائل برنامه ریزی خطی عدد صحیح چندهدفه : یک رویکرد DEA
Applied Mathematical Modelling Volume 39, Issue 12, 15 June 2015, Pages 3236–3247
نویسنده (گان): مترجم: علی قاهری
تعداد صفحات: 28
قیمت (تومان): 17300
چکیده | متن کامل
2. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ اثر فناوری ارتباطات و اطلاعات روی افزایش رابطه و عملکرد در کانالهای گردشگری
Tourism Management Volume 48, June 2015, Pages 188–198
نویسنده (گان): مترجم: علی قاهری
تعداد صفحات: 29
قیمت (تومان): 16300
چکیده | متن کامل
3. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ ابزارهای تولید ناب و آزادی عمل در تصمیم گیری، شرایط یادگیری نوآورانه در سازمانها را فراهم می سازند: یک تحلیل چندسطحی
Applied Ergonomics on ScienceDirect, 2015, 47, 285-291
نویسنده (گان): مترجم: علی قاهری
تعداد صفحات: 19
قیمت (تومان): 15800
چکیده | متن کامل
4. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ مدلهای برنامه ریزی خطی برای یک مسئله تعیین اندازه دسته دارای ظرفیت پویای تصادفی
Computers & Operations Research Volume 59, July 2015, Pages 119–125
نویسنده (گان): مترجم: علی قاهری
تعداد صفحات: 21
قیمت (تومان): 16000
چکیده | متن کامل
5. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ راه حل بهینه فرایندهای تصمیم گیری مارکوف با استفاده از تابع پاداش تنزیل یافته مورد انتظار کل؛ بازبینی برنامه ریزی خطی
Computers & Industrial Engineering Volume 87, September 2015, Pages 311–316
نویسنده (گان): مترجم: علی قاهری
تعداد صفحات: 19
قیمت (تومان): 15000
چکیده | متن کامل
6. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ اندازه شرکت و ریسک پذیری در صنعت بیمه مالزی
The Journal of Risk Finance, vol 14,No4, 2013
نویسنده (گان): مترجم: مهدی اسماعیلی
تعداد صفحات: 25
قیمت (تومان): 20000
چکیده | متن کامل
7. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ توانایی گوش دادن فروشندگان به عنوان پیشامد فروش رابطه ای
Journal of Business & Industrial Marketing, 28/1, 2013 , pp50-59
نویسنده (گان): مترجم: مهدی اسماعیلی
تعداد صفحات: 24
قیمت (تومان): 20000
چکیده | متن کامل
8. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی: هفت دلیل ارتباطی که چرا سازمان ها تغییر نمی کنند
Corporate Communications: An International Journal, 2008, Vol. 13 Iss: 3, pp.333 - 348
نویسنده (گان): مترجم: مهدی اسماعیلی
تعداد صفحات: 18
قیمت (تومان): 11000
چکیده | متن کامل
9. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ تحقیق و توسعه، اندازه بنگاه و نوآوری تدریجی محصول
Economics of Innovation and New Technology
نویسنده (گان): اسماعیلی
تعداد صفحات: 36
قیمت (تومان): 20000
چکیده | متن کامل
10. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ کاربرد اصول بازاریابی در فعالیت های بازاریابی اجتماعی
marketing intelligence & planning , Vol 29, No 7 , 2011 / Emerald Group
نویسنده (گان): مترجم: مهدی اسماعیلی
تعداد صفحات: 16
قیمت (تومان): 20000
چکیده | متن کامل
1 2 3 4