شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 31 اردیبهشت 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 4,420
بازدید دیروز: 29,155
بازدید کل: 84,202,348
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 84
کاربران حاضر: 84
مقالات ترجمه شده - دانلود ترجمه مقاله تعداد : 371
1. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ تجزیه و تحلیل معیارهای توسعه ی تامین کننده برای یک صنعت خودرو
Industrial Management & Data Systems Vol. 110 No. 1, 2010 pp. 43-62
نویسنده (گان): مترجم: منصور اسماعیل زاده
تعداد صفحات: 18
قیمت (تومان): 15000
چکیده | متن کامل
2. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ مدیریت استراتژیک دانش - هشدار ها و مشکلات احتمالی
International Journal of Information Management Volume 37, Issue 4, August 2017, Pages 313-316
نویسنده (گان): مترجم : محسن کشاورز
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 16000
چکیده | متن کامل
3. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی؛ آینده تحقیقات درباره نیات کارآفرینی
Journal of Business Research 67 (2014) 663–666
نویسنده (گان): مهدی رستگار (مترجم)
تعداد صفحات: 19
قیمت (تومان): 5900
چکیده | متن کامل
4. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ دوسوتوانی سازمانی، پارادایمی جدید در مدیریت استراتژیک
Vezetéstudomány / Budapest Management Review ,2016, 47 (5). pp. 39-52. ISSN 0133-0179
نویسنده (گان): مترجم: حسین حجتی سبحان
تعداد صفحات: 14
قیمت (تومان): 15000
چکیده | متن کامل
5. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ بررسی تاثیر نوع دوستی و تعارض در رابطه بر قابلیت یادگیری سازمانی
International Journal of Conflict Management Vol. 26 No. 1, 2015 pp. 85-112
نویسنده (گان): مترجم: محمدحسین شجاعی
تعداد صفحات: 34
قیمت (تومان): 11000
چکیده | متن کامل
6. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ پیش بینی توانایی استراتژیک مدیران منابع انسانی چینی: نقش های وحدت، تنوع کاری، پشیبانی سازمانی و سازگاری شغلی
Journal of Vocational Behavior 92 (2016) 116–124
نویسنده (گان): مترجم: علی قاهری
تعداد صفحات: 18
قیمت (تومان): 18000
چکیده | متن کامل
7. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ از مدیریت چند فرهنگی بسوی رهبری جهانی: تکامل و انطباق
Journal of World Business 51 (2016) 115–126
نویسنده (گان): مترجم: علی قاهری
تعداد صفحات: 28
قیمت (تومان): 19500
چکیده | متن کامل
8. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ استراتژی های بازاریابی ، ریسک های مشاهده شده و اطمینان مشتری به رفتار خرید آنلاین
Journal of Retailing and Consumer Services 29 (2016) 92–103
نویسنده (گان): مترجم: علی قاهری
تعداد صفحات: 28
قیمت (تومان): 19400
چکیده | متن کامل
9. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ بازاریابی اسلامی : نشانه یابی بازار اسلامی
An-Najah University, J. Res. (Humanities) Vol.26 (6) 2012
نویسنده (گان): مترجم: محمد حسین شجاعی
تعداد صفحات: 24
قیمت (تومان): 8800
چکیده | متن کامل
10. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ یک تحلیل آماری جدید در تحقیقات بازاریابی با استفاده از داده های فازی
Journal of Business Research xxx (2016)
نویسنده (گان): مترجم: علی قاهری
تعداد صفحات: 14
قیمت (تومان): 13400
چکیده | متن کامل
1 2 3 4