شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 09 خرداد 1394


خلاصه کتب و جزوات مناسب جهت آمادگی آزمون دکترای مدیریت (کلیه گرایشها) و حسابداری دانشگاه آزاد
 

برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شده و سپس به صفحه شخصی رفته و با انتخاب گزینه افزایش اعتبار نسبت به افزایش اعتبار خود از طریق پرداخت الکترونیک یا واریز و انتقال وجه به حسابهای سایت اقدام نموده و بعد از شارژ حساب خود فایل را دانلود کنید.

 

ردیف نام مولف/گردآورنده درس نوع زبان تعداد صفحات/ اسلایدها قیمت (تومان)
1 خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی تئوریهای مدیریت خلاصه FA 31 3400
2 خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز رفتار خلاصه FA 54 3500
3 خلاصه کتاب مجموعه مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر سیدنقوی رفتار خلاصه FA 19 3200
4 خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد / گریفین رفتار خلاصه FA 60 4000
5 خلاصه کتاب تئوری سازمان؛ ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز تئوریهای مدیریت خلاصه FA 58 3600
6 خلاصه کتاب تئوری های سازمان؛ مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن ماری جو هچ تئوریهای مدیریت خلاصه FA 85 3600
7 169 اسلاید آموزشی کتاب مبانی تئوری و طراحی سازمان (بخش اول) ریچارد ال دفت تئوریهای مدیریت اسلاید/خلاصه FA 169 2900
8 157 اسلاید آموزشی خلاصه کتاب مبانی تئوری و طراحی سازمان (بخش دوم) ریچارد ال دفت تئوریهای مدیریت اسلاید/خلاصه FA 157 2700
9 جزوه درس روش تحقیق جمال صوفیه روش تحقیق جزوه FA 135 7600
10 خلاصه کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی کیوی و کامپنهود- ترجمه عبدالحسین نیک گهر روش تحقیق خلاصه FA 28 3700
11 خلاصه کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی، عادل آذر روش تحقیق خلاصه FA 39 3400
12 313 اسلاید آموزشی خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی روش تحقیق اسلاید/خلاصه FA 313 5000
13 خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ راهنمای عمل مایکل آرمسترانگ (ترجمه سیدمحمد اعرابی، داوود ایزدی) مدیریت منابع انسانی خلاصه FA 44 3400
14 خلاصه کتاب تدوین، اجرا، آثار مدیریت منابع انسانی پیتربامبرگر و ایلن مشولم (ترجمه علی پارسائیان، سیدمحمداعرابی) مدیریت منابع انسانی خلاصه FA 44 4000
15 خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سیدجوادین مدیریت منابع انسانی خلاصه FA 38 3600
16 اسلایدهای خلاصه درس مدیریت مالی گردآوری:مهشید اصفهانیان مدیریت مالی اسلاید FA 296 3600
17 جزوه حل نمونه سوالات اقتصاد دکترای مدیریت دانشگاه آزاد سایت مدیر اقتصاد جزوه FA 12 5900
18 جزوه خلاصه مدیریت استراتژیک (با محوریت پاسخ سوالات سالهای گذشته دانشگاه آزاد) علی یونسیان استراتژیک جزوه FA/EN 29 5500
19 STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY THOMAS L. WHEELEN , J. DAVID HUNGER استراتژیک اسلاید EN 150 2900
20 اسلایدهای خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن - ترجمه اعرابی و ایزدی استراتژیک اسلاید/خلاصه FA 138 3600
21 Organization Theory , A Strategic Approach B.J. Hodge, William P. Anthony, Lawrence M. Gales تئوریهای مدیریت اسلاید EN 324 3200
22 Organizational Behavior Steven McShane, Mary Von Glinow رفتار اسلاید EN 261 3100
23 Organizational Behavior Steven McShane, Mary Von Glinow رفتار خلاصه FA 21 2100
24 جزوه 932 واژه ضروری برای زبان تخصصی مدیریت علی یونسیان زبان تخصصی مدیریت واژگان FA/EN 29 3500
25 جزوه 561 واژه تخصصی زبان انگلیسی مدیریت مالی محمدرضا مایلی زبان تخصصی مدیریت مالی واژگان FA/EN 10 3000
26 جزوه 320 واژه تخصصی زبان انگلیسی ویژه رشته مدیریت صنعتی محمدرضا مایلی زبان تخصصی مدیریت صنعتی واژگان FA/EN 6 2800
27 جزوه نظریه های کارآفرینی گروه مولفان نظریه های کارآفرینی خلاصه FA 295 29900
28 خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت دکتر جاسبی تئوریهای مدیریت خلاصه FA 68 4100
29 جزوه تحقیقات بازاریابی ویژه کنکور دکتری آزاد رشته مدیریت بازرگانی – بازاریابی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما تحقیقات بازاریابی جزوه FA 375 18000
30 جزوه تصمیم گیری و خط مشی گذاری ویژه کنکور دکتری آزاد رشته مدیریت دولتی-گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری بنیاد آموزشی پژوهشی ساما تصمیم گیری و خط مشی گذاری جزوه FA 208 21000
31 جزوه مدیریت تطبیقی و توسعه ویژه کنکور دکتری آزاد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه بنیاد آموزشی پژوهشی ساما مدیریت تطبیقی و توسعه جزوه FA 248 19000
32 جزوه ریسک و مدیریت سرمایه گذاری ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته مدیریت مالی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما ریسک و مدیریت سرمایه گذاری جزوه FA 317 18000
33 جزوه بازارها و نهادهای مالی ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته مدیریت مالی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما بازارها و نهادهای مالی جزوه FA 192 18000
34 جزوه حسابداری مدیریت ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته حسابداری بنیاد آموزشی پژوهشی ساما حسابداری مدیریت جزوه FA 157 18000
35 جزوه تئوری های حسابداری ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته حسابداری بنیاد آموزشی پژوهشی ساما تئوری های حسابداری جزوه FA 225 19000
36 جزوه حسابرسی ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته حسابداری بنیاد آموزشی پژوهشی ساما حسابرسی جزوه FA 259 18000
37 جزوه مبانی فلسفی و نظریه های مدیریت آموزشی (فلسفه مدیریت آموزشی) ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته مدیریت آموزشی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما مبانی فلسفی و نظریه های مدیریت آموزشی (فلسفه مدیریت آموزشی) جزوه FA 134 19000
38 جزوه روشها و فنون تدریس (نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس) ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته مدیریت آموزشی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما روشها و فنون تدریس (نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس) جزوه FA 272 19000
39 جزوه فلسفه مدیریت آموزش عالی (مبانی فلسفی و نظری تکنولوژی آموزش عالی) ویژه کنکور دکتری زاد و سراسری رشته مدیریت آموزش عالی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما فلسفه مدیریت آموزش عالی (مبانی فلسفی و نظری تکنولوژی آموزش عالی) جزوه FA 195 18000
40 جزوه نظریه های برنامه ریزی محیط زیست ویژه کنکور گرایشهای دکتری آزاد رشته مدیریت محیط زیست بنیاد آموزشی پژوهشی ساما نظریه های برنامه ریزی محیط زیست جزوه FA 389 20000
41 جزوه ارزیابی محیط زیست ویژه کنکور گرایشهای دکتری آزاد رشته مدیریت محیط زیست بنیاد آموزشی پژوهشی ساما ارزیابی محیط زیست جزوه FA 80 18000
42 نمونه سوالات  آزمونهای دکتری مدیریت دانشگاههای مختلف گردآوری سایت مدیر کلیه دروس سوال تشریحی - فاقد پاسخ FA