شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 18 بهمن 1394


جزوات مناسب جهت آمادگی آزمون دکترای مدیریت (کلیه گرایشها) و حسابداری دانشگاه آزاد
 

برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شده و سپس به صفحه شخصی رفته و با انتخاب گزینه افزایش اعتبار نسبت به افزایش اعتبار خود از طریق پرداخت الکترونیک یا واریز و انتقال وجه به حسابهای سایت اقدام نموده و بعد از شارژ حساب خود فایل را دانلود کنید.

 

ردیف نام مولف/گردآورنده درس زبان تعداد صفحات/ اسلایدها قیمت (تومان)
1 جزوه 932 واژه ضروری برای زبان تخصصی مدیریت علی یونسیان زبان تخصصی مدیریت FA/EN 29 3500
2 جزوه 561 واژه تخصصی زبان انگلیسی مدیریت مالی محمدرضا مایلی زبان تخصصی مدیریت مالی FA/EN 10 3000
3 جزوه 320 واژه تخصصی زبان انگلیسی ویژه رشته مدیریت صنعتی محمدرضا مایلی زبان تخصصی مدیریت صنعتی FA/EN 6 2800
4 جزوه حل نمونه سوالات اقتصاد دکترای مدیریت دانشگاه آزاد سایت مدیر اقتصاد FA 12 5900
5 جزوه چکیده نکات مهم کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی تئوریهای مدیریت FA 31 3400
6 جزوه چکیده نکات مهم کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز رفتار FA 54 3500
7 جزوه چکیده نکات مهم کتاب مجموعه مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر سیدنقوی رفتار FA 19 3200
8 جزوه چکیده نکات مهم کتاب رفتار سازمانی مورهد / گریفین رفتار FA 60 4000
9 جزوه چکیده نکات مهم کتاب تئوری سازمان؛ ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز تئوریهای مدیریت FA 58 3600
10 جزوه چکیده نکات مهم کتاب تئوری های سازمان؛ مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن ماری جو هچ تئوریهای مدیریت FA 85 3600
11 169 اسلاید آموزشی کتاب مبانی تئوری و طراحی سازمان (بخش اول) ریچارد ال دفت تئوریهای مدیریت FA 169 2900
12 157 اسلاید آموزشی خلاصه کتاب مبانی تئوری و طراحی سازمان (بخش دوم) ریچارد ال دفت تئوریهای مدیریت FA 157 2700
13 جزوه درس روش تحقیق جمال صوفیه روش تحقیق FA 135 7600
14 جزوه چکیده نکات مهم کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی کیوی و کامپنهود- ترجمه عبدالحسین نیک گهر روش تحقیق FA 28 3700
15 جزوه چکیده نکات مهم کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی، عادل آذر روش تحقیق FA 39 3400
16 313 اسلاید آموزشی خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی روش تحقیق FA 313 5000
17 جزوه چکیده نکات مهم کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ راهنمای عمل مایکل آرمسترانگ (ترجمه سیدمحمد اعرابی، داوود ایزدی) مدیریت منابع انسانی FA 44 3400
18 جزوه چکیده نکات مهم کتاب تدوین، اجرا، آثار مدیریت منابع انسانی پیتربامبرگر و ایلن مشولم (ترجمه علی پارسائیان، سیدمحمداعرابی) مدیریت منابع انسانی FA 44 4000
19 جزوه چکیده نکات مهم کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سیدجوادین مدیریت منابع انسانی FA 38 3600
20 اسلایدهای خلاصه درس مدیریت مالی گردآوری:مهشید اصفهانیان مدیریت مالی FA 296 3600
21 جزوه خلاصه مدیریت استراتژیک (با محوریت پاسخ سوالات سالهای گذشته دانشگاه آزاد) علی یونسیان استراتژیک FA/EN 29 5500
22 STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY THOMAS L. WHEELEN , J. DAVID HUNGER استراتژیک EN 150 2900
23 اسلایدهای چکیده نکات مهم کتاب مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن - ترجمه اعرابی و ایزدی استراتژیک FA 138 3600
24 Organization Theory , A Strategic Approach B.J. Hodge, William P. Anthony, Lawrence M. Gales تئوریهای مدیریت EN 324 3200
25 Organizational Behavior Steven McShane, Mary Von Glinow رفتار EN 261 3100
26 Organizational Behavior Steven McShane, Mary Von Glinow رفتار FA 21 2100
27 جزوه نظریه های کارآفرینی گروه مولفان نظریه های کارآفرینی FA 295 29900
28 جزوه چکیده نکات مهم کتاب اصول و مبانی مدیریت دکتر جاسبی تئوریهای مدیریت FA 68 4100
29 جزوه تحقیقات بازاریابی ویژه کنکور دکتری آزاد رشته مدیریت بازرگانی – بازاریابی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما تحقیقات بازاریابی FA 375 18000
30 جزوه تصمیم گیری و خط مشی گذاری ویژه کنکور دکتری آزاد رشته مدیریت دولتی-گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری بنیاد آموزشی پژوهشی ساما تصمیم گیری و خط مشی گذاری FA 208 21000
31 جزوه مدیریت تطبیقی و توسعه ویژه کنکور دکتری آزاد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه بنیاد آموزشی پژوهشی ساما مدیریت تطبیقی و توسعه FA 248 19000
32 جزوه ریسک و مدیریت سرمایه گذاری ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته مدیریت مالی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما ریسک و مدیریت سرمایه گذاری FA 317 18000
33 جزوه بازارها و نهادهای مالی ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته مدیریت مالی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما بازارها و نهادهای مالی FA 192 18000
34 جزوه حسابداری مدیریت ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته حسابداری بنیاد آموزشی پژوهشی ساما حسابداری مدیریت FA 157 18000
35 جزوه تئوری های حسابداری ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته حسابداری بنیاد آموزشی پژوهشی ساما تئوری های حسابداری FA 225 19000
36 جزوه حسابرسی ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته حسابداری بنیاد آموزشی پژوهشی ساما حسابرسی FA 259 18000
37 جزوه مبانی فلسفی و نظریه های مدیریت آموزشی (فلسفه مدیریت آموزشی) ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته مدیریت آموزشی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما مبانی فلسفی و نظریه های مدیریت آموزشی (فلسفه مدیریت آموزشی) FA 134 19000
38 جزوه روشها و فنون تدریس (نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس) ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته مدیریت آموزشی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما روشها و فنون تدریس (نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس) FA 272 19000
39 جزوه فلسفه مدیریت آموزش عالی (مبانی فلسفی و نظری تکنولوژی آموزش عالی) ویژه کنکور دکتری زاد و سراسری رشته مدیریت آموزش عالی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما فلسفه مدیریت آموزش عالی (مبانی فلسفی و نظری تکنولوژی آموزش عالی) FA 195 18000
40 جزوه نظریه های برنامه ریزی محیط زیست ویژه کنکور گرایشهای دکتری آزاد رشته مدیریت محیط زیست بنیاد آموزشی پژوهشی ساما نظریه های برنامه ریزی محیط زیست FA 389 20000
41 جزوه ارزیابی محیط زیست ویژه کنکور گرایشهای دکتری آزاد رشته مدیریت محیط زیست بنیاد آموزشی پژوهشی ساما ارزیابی محیط زیست FA 80 18000
42 نمونه سوالات  آزمونهای دکتری مدیریت دانشگاههای مختلف گردآوری سایت مدیر کلیه دروس FA