شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 05 اردیبهشت 1394


خلاصه کتب و جزوات مناسب جهت آمادگی آزمون دکترای مدیریت (کلیه گرایشها) و حسابداری دانشگاه آزاد
 

برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شده و سپس به صفحه شخصی رفته و با انتخاب گزینه افزایش اعتبار نسبت به افزایش اعتبار خود از طریق پرداخت الکترونیک یا واریز و انتقال وجه به حسابهای سایت اقدام نموده و بعد از شارژ حساب خود فایل را دانلود کنید.

 

ردیف نام مولف/گردآورنده درس نوع زبان تعداد صفحات/ اسلایدها قیمت (تومان)
1 خلاصه کتاب مدیریت عمومی دکتر الوانی تئوریهای مدیریت خلاصه FA 31 3400
2 خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان تئوریهای مدیریت خلاصه FA 42 3600
3 خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضاییان رفتار خلاصه FA 37 3500
4 خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت منابع انسانی خلاصه FA 29 3500
5 خلاصه کتاب تیم سازی در قرن بیست و یکم دکتر رضاییان رفتار خلاصه FA 24 2000
6 خلاصه کتاب مدیریت تعارض و مذاکره دکتر رضاییان رفتار خلاصه FA 39 2000
7 خلاصه کتاب تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی دکتر رضاییان رفتار خلاصه FA 25 2000
8 خلاصه کتاب مدیریت فشار روانی دکتر رضاییان رفتار خلاصه FA 28 2000
9 خلاصه کتاب مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان دکتر رضاییان رفتار خلاصه FA 29 2000
10 خلاصه کتاب انتظار عدالت و عدالت در سازمان دکتر رضاییان رفتار خلاصه FA 23 2000
11 خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز رفتار خلاصه FA 54 3500
12 خلاصه کتاب مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی دکتر افجه ای رفتار خلاصه FA 55 3800
13 خلاصه کتاب مجموعه مباحثی در مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دکتر سیدنقوی رفتار خلاصه FA 19 3200
14 خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد / گریفین رفتار خلاصه FA 60 4000
15 خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی (رفتار فردی) دکتر آرین قلی پور رفتار خلاصه FA 40 3500
16 خلاصه کتاب تئوری سازمان؛ ساختار و طرح سازمانی استیفن رابینز تئوریهای مدیریت خلاصه FA 58 3600
17 خلاصه کتاب تئوری های سازمان؛ مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن ماری جو هچ تئوریهای مدیریت خلاصه FA 85 3600
18 خلاصه کتاب سازمان، سیستم های عقلایی، طبیعی و باز ریچارد اسکات تئوریهای مدیریت خلاصه FA 49 3200
19 خلاصه کتاب مبانی فلسفی تئوریهای سازمان حسن میرزایی اهرنجانی تئوریهای مدیریت خلاصه FA 20 3100
20 169 اسلاید آموزشی کتاب مبانی تئوری و طراحی سازمان (بخش اول) ریچارد ال دفت تئوریهای مدیریت اسلاید/خلاصه FA 169 2900
21 157 اسلاید آموزشی خلاصه کتاب مبانی تئوری و طراحی سازمان (بخش دوم) ریچارد ال دفت تئوریهای مدیریت اسلاید/خلاصه FA 157 2700
21 جزوه درس روش تحقیق جمال صوفیه روش تحقیق جزوه FA 135 7600
22 خلاصه کتاب روش تحقیق در علوم اجتماعی کیوی و کامپنهود- ترجمه عبدالحسین نیک گهر روش تحقیق خلاصه FA 28 3700
23 خلاصه کتاب روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی، عادل آذر روش تحقیق خلاصه FA 39 3400
24 313 اسلاید آموزشی خلاصه کتاب روش تحقیق در مدیریت غلامرضا خاکی روش تحقیق اسلاید/خلاصه FA 313 5000
25 خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها، کاربردها) دکتر آرین قلی پور مدیریت منابع انسانی خلاصه FA 37 3900
26 خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی؛ راهنمای عمل مایکل آرمسترانگ (ترجمه سیدمحمد اعرابی، داوود ایزدی) مدیریت منابع انسانی خلاصه FA 44 3400
27 خلاصه کتاب تدوین، اجرا، آثار مدیریت منابع انسانی پیتربامبرگر و ایلن مشولم (ترجمه علی پارسائیان، سیدمحمداعرابی) مدیریت منابع انسانی خلاصه FA 44 4000
28 خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی عباس عباس پور مدیریت منابع انسانی خلاصه FA 43 3800
29 خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سیدجوادین مدیریت منابع انسانی خلاصه FA 38 3600
30 خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی دکتر روستا، ابراهیمی، ونوس بازاریابی خلاصه FA 50 3500
31 اسلایدهای خلاصه درس مدیریت مالی گردآوری:مهشید اصفهانیان مدیریت مالی اسلاید FA 296 3600
32 جزوه حل نمونه سوالات اقتصاد دکترای مدیریت دانشگاه آزاد سایت مدیر اقتصاد جزوه FA 12 5900
33 جزوه خلاصه مدیریت استراتژیک (با محوریت پاسخ سوالات سالهای گذشته دانشگاه آزاد) علی یونسیان استراتژیک جزوه FA/EN 29 5500
34 STRATEGIC MANAGEMENT & BUSINESS POLICY THOMAS L. WHEELEN , J. DAVID HUNGER استراتژیک اسلاید EN 150 2900
35 اسلایدهای خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک هانگر و ویلن - ترجمه اعرابی و ایزدی استراتژیک اسلاید/خلاصه FA 138 3600
36 Organization Theory , A Strategic Approach B.J. Hodge, William P. Anthony, Lawrence M. Gales تئوریهای مدیریت اسلاید EN 324 3200
37 Organizational Behavior Steven McShane, Mary Von Glinow رفتار اسلاید EN 261 3100
38 Organizational Behavior Steven McShane, Mary Von Glinow رفتار خلاصه FA 21 2100
39 جزوه 932 واژه ضروری برای زبان تخصصی مدیریت علی یونسیان زبان تخصصی مدیریت واژگان FA/EN 29 3500
40 جزوه 561 واژه تخصصی زبان انگلیسی مدیریت مالی محمدرضا مایلی زبان تخصصی مدیریت مالی واژگان FA/EN 10 3000
41 جزوه 320 واژه تخصصی زبان انگلیسی ویژه رشته مدیریت صنعتی محمدرضا مایلی زبان تخصصی مدیریت صنعتی واژگان FA/EN 6 2800
42 خلاصه 11 کتاب نظریه های کارآفرینی گروه مولفان نظریه های کارآفرینی خلاصه FA 295 29900
43 خلاصه کتاب اصول و مبانی مدیریت دکتر جاسبی تئوریهای مدیریت خلاصه FA 68 4100
44 جزوه تحقیقات بازاریابی ویژه کنکور دکتری آزاد رشته مدیریت بازرگانی – بازاریابی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما تحقیقات بازاریابی جزوه FA 375 18000
45 جزوه تصمیم گیری و خط مشی گذاری ویژه کنکور دکتری آزاد رشته مدیریت دولتی-گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری بنیاد آموزشی پژوهشی ساما تصمیم گیری و خط مشی گذاری جزوه FA 208 21000
46 جزوه مدیریت تطبیقی و توسعه ویژه کنکور دکتری آزاد رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه بنیاد آموزشی پژوهشی ساما مدیریت تطبیقی و توسعه جزوه FA 248 19000
47 جزوه پیش بینی تکنولوژی ویژه کنکور دکتری آزاد رشته مدیریت تکنولوژی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما پیش بینی تکنولوژی جزوه FA 147 18000
48 جزوه ریسک و مدیریت سرمایه گذاری ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته مدیریت مالی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما ریسک و مدیریت سرمایه گذاری جزوه FA 317 18000
49 جزوه بازارها و نهادهای مالی ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته مدیریت مالی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما بازارها و نهادهای مالی جزوه FA 192 18000
50 جزوه حسابداری مدیریت ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته حسابداری بنیاد آموزشی پژوهشی ساما حسابداری مدیریت جزوه FA 157 18000
51 جزوه تئوری های حسابداری ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته حسابداری بنیاد آموزشی پژوهشی ساما تئوری های حسابداری جزوه FA 225 19000
52 جزوه حسابرسی ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته حسابداری بنیاد آموزشی پژوهشی ساما حسابرسی جزوه FA 259 18000
53 جزوه مبانی فلسفی و نظریه های مدیریت آموزشی (فلسفه مدیریت آموزشی) ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته مدیریت آموزشی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما مبانی فلسفی و نظریه های مدیریت آموزشی (فلسفه مدیریت آموزشی) جزوه FA 134 19000
54 جزوه روشها و فنون تدریس (نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس) ویژه کنکور دکتری آزاد و سراسری رشته مدیریت آموزشی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما روشها و فنون تدریس (نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس) جزوه FA 272 19000
55 جزوه فلسفه مدیریت آموزش عالی (مبانی فلسفی و نظری تکنولوژی آموزش عالی) ویژه کنکور دکتری زاد و سراسری رشته مدیریت آموزش عالی بنیاد آموزشی پژوهشی ساما فلسفه مدیریت آموزش عالی (مبانی فلسفی و نظری تکنولوژی آموزش عالی) جزوه FA 195 18000
56 جزوه نظریه های برنامه ریزی محیط زیست ویژه کنکور گرایشهای دکتری آزاد رشته مدیریت محیط زیست بنیاد آموزشی پژوهشی ساما نظریه های برنامه ریزی محیط زیست جزوه FA 389 20000
57 جزوه ارزیابی محیط زیست ویژه کنکور گرایشهای دکتری آزاد رشته مدیریت محیط زیست بنیاد آموزشی پژوهشی ساما ارزیابی محیط زیست جزوه FA 80 18000
58 نمونه سوالات  آزمونهای دکتری مدیریت دانشگاههای مختلف گردآوری سایت مدیر کلیه دروس سوال تشریحی - فاقد پاسخ FA