شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 23 آذر 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 13,232
بازدید دیروز: 42,872
بازدید کل: 91,839,359
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 102
کاربران حاضر: 103
دانلود پرسشنامه تعداد : 244
1. دانلود پرسشنامه بازاریابی عصبی
عظیمی, حسین؛ صالح عبادی لمر و شبنم والا، ۱۳۹۴، بررسی تأثیر بازاریابی عصبی بر بهبود به یادسپاری پیام
نویسنده (گان): صالح عبادی لمر
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 6500
چکیده | متن کامل
2. دانلود پرسشنامه بازاریابی حسی (برگرفته از مقاله پژوهشی)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): صالح عبادی لمر
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 10500
چکیده | متن کامل
3. پرسشنامه ارزیابی هوش سازمانی (آلبرشت 2003)
پرسشنامه استاندارد
نویسنده (گان): آلبرشت (مترجم: حامد بردبار)
تعداد صفحات: 4
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
4. پرسشنامه عوامل مؤثر بر قصد خرید
کلر (1993)، دل ریو، وازکوئز و ایگلسیاس (2001)، چیانگ و جانگ (2007)، دادز و همکاران (1991)
نویسنده (گان): آرمین گلی
تعداد صفحات: 4
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
5. پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد CSR بر وفاداری مشتری
مک دونالد و لای (2010)، آلیوادی، نسلین و گِدِنک (2001)، یوسفی، کریم و قاسم (2015)
نویسنده (گان): آرمین گلی
تعداد صفحات: 5
قیمت (تومان): 5000
چکیده | متن کامل
6. پرسشنامه ارزیابی و بررسی میزان توفیق دوره های آموزشی کارآفرینی
پرسشنامه محقق ساخته
نویسنده (گان): حامد بردبار
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 2000
چکیده | متن کامل
7. پرسشنامه بررسی مدیریت دانش بر کیفیت خدمات با توجه به نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری CRM
Journal of Enterprise Information Management, Vol. 29 Iss 2 pp
نویسنده (گان): سیدمحمد مدنیان
تعداد صفحات: 1
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
8. دانلود پرسشنامه درگیر شدن (مشارکت) در کار
پرسشنامه محقق ساخته
نویسنده (گان): حامد بردبار
تعداد صفحات: 1
قیمت (تومان): 3500
چکیده | متن کامل
9. پرسشنامه رفتار اخلاقی و پایبند بودن به اخلاقیات در سازمان
محقق ساخته
نویسنده (گان): حامد بردبار
تعداد صفحات: 2
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
10. پرسشنامه استرس شغلی طبق موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH)
موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH)
نویسنده (گان): موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH)، تهیه فریده عبدالهی
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
1 2 3 4