شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 29 تیر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 17,320
بازدید دیروز: 37,641
بازدید کل: 99,512,239
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 162
کاربران حاضر: 164
دانلود پرسشنامه تعداد : 244
1. پرسشنامه استاندارد بازارگرایی
نارور و اسلاتر، (1990)؛ چنگ و کروم ویده، (2012)
نویسنده (گان): نارور و اسلاتر، (1990)؛ چنگ و کروم ویده، (2012)
تعداد صفحات: 1
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
2. پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کوئین
Quinn (1985)
نویسنده (گان): Quinn (1985)
تعداد صفحات: 1
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
3. پرسشنامه استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت
هالپین و کرافت (1963)
نویسنده (گان): هالپین و کرافت
تعداد صفحات: 2
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
4. پرسشنامه مزیت رقابتی
الجبری (1390)
نویسنده (گان): حمیدرضا بوستانی
تعداد صفحات: 2
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
5. دانلود پرسشنامه بازاریابی عصبی
عظیمی, حسین؛ صالح عبادی لمر و شبنم والا، ۱۳۹۴، بررسی تأثیر بازاریابی عصبی بر بهبود به یادسپاری پیام
نویسنده (گان): صالح عبادی لمر
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 6500
چکیده | متن کامل
6. دانلود پرسشنامه بازاریابی حسی (برگرفته از مقاله پژوهشی)
ارسالی نویسنده
نویسنده (گان): صالح عبادی لمر
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 10500
چکیده | متن کامل
7. پرسشنامه ارزیابی هوش سازمانی (آلبرشت 2003)
پرسشنامه استاندارد
نویسنده (گان): آلبرشت (مترجم: حامد بردبار)
تعداد صفحات: 4
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
8. پرسشنامه عوامل مؤثر بر قصد خرید
کلر (1993)، دل ریو، وازکوئز و ایگلسیاس (2001)، چیانگ و جانگ (2007)، دادز و همکاران (1991)
نویسنده (گان): آرمین گلی
تعداد صفحات: 4
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
9. پرسشنامه بررسی تأثیر ابعاد CSR بر وفاداری مشتری
مک دونالد و لای (2010)، آلیوادی، نسلین و گِدِنک (2001)، یوسفی، کریم و قاسم (2015)
نویسنده (گان): آرمین گلی
تعداد صفحات: 5
قیمت (تومان): 5000
چکیده | متن کامل
10. پرسشنامه ارزیابی و بررسی میزان توفیق دوره های آموزشی کارآفرینی
پرسشنامه محقق ساخته
نویسنده (گان): حامد بردبار
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 2000
چکیده | متن کامل
1 2 3 4