شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 30 دی 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 16,859
بازدید دیروز: 40,173
بازدید کل: 80,012,499
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 208
کاربران حاضر: 209
دانلود پرسشنامه تعداد : 240
1. پرسشنامه ارزیابی و بررسی میزان توفیق دوره های آموزشی کارآفرینی
پرسشنامه محقق ساخته
نویسنده (گان): حامد بردبار
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 2000
چکیده | متن کامل
2. پرسشنامه بررسی مدیریت دانش بر کیفیت خدمات با توجه به نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری CRM
Journal of Enterprise Information Management, Vol. 29 Iss 2 pp
نویسنده (گان): سیدمحمد مدنیان
تعداد صفحات: 1
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
3. دانلود پرسشنامه درگیر شدن (مشارکت) در کار
پرسشنامه محقق ساخته
نویسنده (گان): حامد بردبار
تعداد صفحات: 1
قیمت (تومان): 3500
چکیده | متن کامل
4. پرسشنامه رفتار اخلاقی و پایبند بودن به اخلاقیات در سازمان
محقق ساخته
نویسنده (گان): حامد بردبار
تعداد صفحات: 2
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
5. پرسشنامه استرس شغلی طبق موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH)
موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH)
نویسنده (گان): موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH)، تهیه فریده عبدالهی
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
6. پرسشنامه بررسی رابطه رفتار اخلاقی فروش با رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان
The Journal of International Management Studies, Volume 7 Number 1, April, 2012
نویسنده (گان): Su-Hsiu Lin (ترجمه و تدوین: خواجه پور)
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 3000
چکیده | متن کامل
7. پرسشنامه آمیخته بازاریابی
A model to investigate the influence of marketing-mix efforts and corporate image on brand equity in
نویسنده (گان): سحر کمانگر
تعداد صفحات: 2
قیمت (تومان): 5000
چکیده | متن کامل
8. پرسشنامه وفاداری به برند
Product involvement/brand loyalty: is there a link?
نویسنده (گان): سحر کمانگر
تعداد صفحات: 2
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
9. پرسشنامه بازاریابی رسانه های اجتماعی
Do social media marketing activities enhance customer equity? A empirical study of luxury fashion br
نویسنده (گان): کیم و کو 2012
تعداد صفحات: 2
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
10. دانلود پرسشنامه رفتار های کاری مخرب یا رفتار های ناکارآمد ( غیرمولد )
Spector et al(2006)
نویسنده (گان): محمدحسین شجاعی
تعداد صفحات: 2
قیمت (تومان): 3500
چکیده | متن کامل
1 2 3 4