شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 10 خرداد 1395

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت ورزشی در هشت سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور سال 1391

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور سال 1392


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی در کنکور سال 1394

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت ورزشی در کنکور 89

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت ورزشی – دانشگاه آزاد

ضرایب دروس رشته مدیریت ورزشی – دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی سال 89 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی سال 1390 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی سال 1391 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی سال 1392 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه و تراز قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت ورزشی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی سال 89 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت ورزشی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت ورزشی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت ورزشی

 

اطلاعات مربوط به دوره های فراگیر پیام نور

منابع اصلی و کمکی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دوره های فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه و تراز قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت ورزشی

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت ورزشی در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور