شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 24,256
بازدید دیروز: 37,090
بازدید کل: 81,139,665
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 315
کاربران حاضر: 317

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد رشته های «مدیریت مالی» و «مالی»

 

معرفی رشته های مدیریت مالی و مالی و آشنایی با گرایشهای آن

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد مدیریت مالی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت مالی در 10 سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور سال 1391

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور سال 1392


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور سال 1394

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور سال 1395


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور سال 1396

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 84 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 86 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 94 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 95 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 96 مدیریت مالی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 85

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 87

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 88

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 89

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 90

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 91

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 92

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 93

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت مالی در کنکور 94

نمونه رتبه و محل قبولی و آخرین رتبه قبولی تخمینی کدرشته های مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال های 94 و 95

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد
توجه: از آزمون سال 1396، کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری ادغام شده است

ضرایب دروس برای گرایش مدیریت مالی – دانشگاه آزاد

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 89 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 1390 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 1391 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 1392 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 1393 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 1394 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه و تراز قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال 89 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 رشته مدیریت مالی

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در دانشگاه آزاد

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت مالی