شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 29 خرداد 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 11,026
بازدید دیروز: 29,327
بازدید کل: 85,195,565
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 151
کاربران حاضر: 152


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی در کنکور سال 1390


دوره کد محل تحصیل  
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال  
ملاحظات
اول دوم
روزانه 3430 دانشگاه تهران 6 -  
روزانه 3431 دانشگاه تهران 6 - گرایش مدیریت عملیات- محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
روزانه 3432 دانشگاه تهران 5 - محل تحصیل مجتمع اموزش عالی قم
روزانه 3433 دانشگاه سمنان 5 -  
روزانه 3434 دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 -  
روزانه 3435 دانشگاه شهید بهشتی 15 -  
روزانه 3593 دانشگاه علامه طباطبایی 10 -  
روزانه 3436 دانشگاه علم و صنعت ایران 15 - فقط مرد
روزانه 3437 دانشگاه فردوسی مشهد 6 -  
روزانه 3438 دانشگاه مازندران- بابلسر 4 -  
روزانه 3439 دانشگاه هرمزگان- بندرعباس 5 -  
روزانه 3440 دانشگاه یزد 6 - گرایش تولید و عملیات
شبانه 3441 دانشگاه تهران - 6  
شبانه 3442 دانشگاه تهران 19 - گرایش مدیریت عملیات- محل تحصیل پردیس دانشکده­های فنی
شبانه 3443 دانشگاه تهران 5 - محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
شبانه 3444 دانشگاه سمنان 5 -  
شبانه 3445 دانشگاه شهید باهنر کرمان 4 -  
شبانه 3446 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - شیوه آموزش محور
شبانه 3447 دانشگاه فردوسی مشهد 4 -  
شبانه 3448 دانشگاه مازندران- بابلسر 4 -  
شبانه 3449 دانشگاه هرمزگان- بندرعباس 2 -  
شبانه 3450 دانشگاه یزد 5 - گرایش تولید و عملیات
پیام نور 3451 دانشگاه پیام نور مرکز بابل 19 -  
پیام نور 3452 دانشگاه پیام نور مرکز بابل 25 - شیوه آموزش محور
پیام نور 3453 دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس (واحد قشم) 19 -  
پیام نور 3454 دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس (واحد قشم) 19 - شیوه آموزش محور
پیام نور 3455 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 19 -  
پیام نور 3456 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 25 - شیوه آموزش محور
پیام نور 3457 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد کرج) 19 -  
پیام نور 3458 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد کرج) 25 - شیوه آموزش محور
پیام نور 3459 دانشگاه پیام نور مرکز ساری 19 -  
پیام نور 3460 دانشگاه پیام نور مرکز ساری 25 - شیوه آموزش محور
پیام نور 3461 دانشگاه پیام نور مرکز ساوه 19 -  
پیام نور 3462 دانشگاه پیام نور مرکز ساوه 25 - شیوه آموزش محور
پیام نور 3463 دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 19 -  
پیام نور 3464 دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 25 - شیوه آموزش محور
پیام نور 3465 دانشگاه پیام نور مرکزورامین 19 -  
پیام نور 3466 دانشگاه پیام نور مرکزورامین 25 - شیوه آموزش محور
غیر انتفاعی 3467 دانشگاه غیر انتفاعی چابهار 19 - این رشته با همکاری دانشگاه ساندرلند انگلیس برگزار میشود شرایط در انتهای دفترچه
غیر انتفاعی 3468 سازمان مدیریت صنعتی (غیر انتفاعی) 19 - محل تحصیل تهران
غیرانتفاعی 3469 موسسه غیر انتفاعی دانش البرز- قزوین 19 -  
مجازی 3470 دانشگاه اصفهان 38 - شیوه آموزش محور
مجازی 3471 دانشگاه پیام نور مرکز بابل 25 -  
 
 
شیوه آموزش محور
گذراندن دروس مشخص شده از سوی گروه آموزشی به جای پایان نامه
مجازی 3472 دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس (واحد قشم) 25 -
مجازی 3473 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 25 -
مجازی 3474 دانشگاه پیام نور مرکز تهران (واحد کرج) 25 -
مجازی 3475 دانشگاه پیام نور مرکز ساری 25 -
مجازی 3476 دانشگاه پیام نور مرکز ساوه 25 -
مجازی 3477 دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار 25 -
مجازی 3478 دانشگاه پیام نور مرکز ورامین 25 -
مجازی 3479 دانشگاه تهران 62 - شیوه آموزش محور
مجازی 3480 دانشگاه علم و صنعت ایران 56 - شیوه آموزش محور
بین الملل 3481 دانشگاه تبریز - 38 محل تحصیل واحد بین الملل دانشگاه واقع در ارس