شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 17 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 34,071
بازدید دیروز: 41,693
بازدید کل: 104,474,466
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 172
کاربران حاضر: 173


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور سال 1390


دوره کد محل تحصیل  
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال  
ملاحظات
اول دوم
روزانه 3352 دانشگاه الزهرا (س) 4 - فقط زن
روزانه 3353 دانشگاه تربیت مدرس 8 -  
روزانه 3354 دانشگاه تهران 12 -  
روزانه 3355 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
روزانه 3356 دانشگاه شهید بهشتی 15 -  
روزانه 3357 دانشگاه علامه طباطبایی 15 - گرایش سیستم­های اطلاعات پیشرفته
شبانه 3358 دانشگاه الزهرا (س) 4 - فقط زن
شبانه 3359 دانشگاه تهران - 12  
شبانه 3596 دانشگاه علامه طباطبایی 20 = شیوه آموزش محور
شبانه 3360 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
پیام نور 3361 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 19 -  
پیام نور 3362 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 25 - شیوه آموزش محور
غیر انتفاعی 3363 موسسه غیر انتفاعی تعالی –قم 19 - فناوری اطلاعات و مدیریت
مجازی 3364 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 25 - شیوه آموزش محور-  گذراندن دروس مشخص شده از سوی گروه آموزشی به جا ی پایان نامه
مجازی 3365 دانشگاه سیستان بلوچستان- زاهدان 25 - گرایش کسب و کار الکترونیکی- شیوه آموزش محور
مجازی 3366 دانشگاه شهید بهشتی 50 - شیوه آموزش محور
مجازی 3367 دانشگاه فردوسی مشهد 62 - شیوه آموزش محور
مجازی 3368 موسسه غیر انتفاعی مجازی مهر البرز- تهران 19 - گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته- شیوه آموزش محور
مجازی 3369 موسسه غیر انتفاعی مجازی مهر البرز- تهران 19 - گرایش مدیریت دانش- شیوه آموزش محور
مجازی 3370 موسسه غیر انتفاعی مجازی مهر البرز- تهران 19 - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی- شیوه آموزش محور
بین الملل 3371 دانشگاه سیستان بلوچستان- زاهدان 25 - گرایش کسب و کار الکترونیکی- محل تحصیل واحد بین الملل چابهار