شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 08 آذر 1394

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دوره های فراگیر پیام نور

منابع ذیل توسط دانشگاه پیام نور در دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی ارشد - پذیرش مهرماه سال 1394 آورده شده است و امکان تغییر منابع در سالهای بعد از آن وجود دارد.

ردیف

نام منبع درسی

مولف/مترجم

ناشر

توضیحات

زبان تخصصی (3واحد)

1

زبان تخصصی میرزا حسن حسینی- شهرام جنابی پیام نور

مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت (2واحد)

1

اقتصاد مدیریت ابوالقاسم هاشمی - محمود روزبهان تابان -------

حسابداری مدیریت (2واحد)

1

مدیریت مالی ریموند پی نوو / ترجمه علی جهانخانی و پارساییان سمت از جلد اول فصول 8،7،6،5،4،3،1 و 9 و از جلد دوم فصول 5،1 و 6 مطالعه شود.

سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک (2واحد)

1

مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی و علی صالحی پیام نور -------
منابع کمکی پیشنهادی سایت مدیر
1 تست های تالیفی زبان انگلیسی پیام نور بر اساس جزوه زبان تخصصی میرزاحسن حسینی و شهرام جنابی جمال صوفیه دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای
2 تستهای تالیفی کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضارسولی وعلی صالحی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای
3 جزوه 295 واژه زبان تخصصی مدیریت کنکور ارشد فراگیر پیام نور جمال صوفیه دانلود از سایت مدیر بر اساس جزوه زبان تخصصی میرزاحسن حسینی و جنابی
4 تست های تألیفی مدیریت مالی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر -
5 دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  آذر 1392  رشته مدیریت اجرایی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  آذر 1391  رشته مدیریت اجرایی

دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور - دی  ماه  1390 رشته مدیریت اجرایی

دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 1390 رشته مدیریت اجرایی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1389 رشته مدیریت اجرایی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1388 رشته مدیریت اجرایی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1387 رشته مدیریت اجرایی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1386 رشته مدیریت اجرایی (ام بی ای)