شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 28 فروردین 1393

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد

__________________________

دانشگاههای زیر در شش سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

علوم و تحقیقات تهران (87-88-89-90-91-تکمیل دوم91، پذیرش اولیه92)

تهران مرکزی (87-88-89-90-91، تکمیل دوم91، پذیرش اولیه92)

قزوین (87-88-89-90-91-تکمیل دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم و تحقیقات خوزستان (87-88-89-90-91-تکمیل دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

بناب (87-88-89-90-91-تکمیل دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

سنندج (87-88-89-90-91، تکمیل دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

اراک (89-90-91-تکمیل دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

گرمی (تکمیل ظرفیت 88، 89، 90، 91، تکمیل دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

نجف آباد (تکمیل ظرفیت 88 ، 90 و 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

مجازی (الکترونیکی) تهران (تکمیل ظرفیت 88و89 و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات کرمانشاه (تکمیل ظرفیت 88، 89 ، 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات کرمان (تکمیل ظرفیت 89 ، 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات هرمزگان (تکمیل ظرفیت 89 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات اصفهان (تکمیل ظرفیت 89 ، 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات دماوند (تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه92)

علوم تحقیقات قزوین (تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات بوشهر (تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات خراسان رضوی (تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات فارس (تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات مازندران (تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات یزد (تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه92)

علوم تحقیقات آیت ا... آملی (تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات کردستان (تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات همدان (تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات خمین (تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات آذربایجان غربی (تکمیل ظرفیت 90 و و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات اردبیل (تکمیل ظرفیت دوم 89 و اول 90 و 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات آذربایجان شرقی (تکمیل ظرفیت دوم 89 و اول 90 و 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات استان مرکزی (تکمیل ظرفیت دوم 89 و اول 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات البرز (تکمیل ظرفیت دوم 89 و اول 90 و 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات شاهرود (تکمیل ظرفیت اول و دوم 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات زنجان (تکمیل ظرفیت اول و دوم 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات بروجرد (تکمیل ظرفیت اول و دوم 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات گیلان (تکمیل ظرفیت اول و دوم 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات ساوه (تکمیل ظرفیت اول و دوم 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات گلستان (تکمیل ظرفیت اول و دوم 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات ایلام (تکمیل ظرفیت اول 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات سیرجان (تکمیل ظرفیت اول و دوم 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد (تکمیل ظرفیت اول و دوم 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات سیستان بلوچستان (تکمیل ظرفیت اول و دوم 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات سمنان (تکمیل ظرفیت اول و دوم 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

مرکز بین المللی کیش (تکمیل ظرفیت 89 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه و تکمیل اول و دوم 92)

مركز بین المللی آموزش الكترونيكی قشم (تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول و دوم91، پذیرش اولیه92، تکمیل اول92)

امارات متحده عربی (تکمیل ظرفیت اول و دوم 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)

لبنان (تکمیل ظرفیت اول و دوم 91، پذیرش اولیه و تکمیل دوم92)


(توجه: اطلاعات مربوط به سالهای 87، 88 ، 89 ، 90 ، 91 و 92 می باشد و ممکن است برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)