شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 02 آذر 1393

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد

__________________________

دانشگاههای زیر در شش سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93 -تکمیل دوم91)

تهران مرکزی (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93، تکمیل دوم91)

تهران جنوب (تکمیل اول93)

تهران شمال (تکمیل اول93)

تهران غرب (تکمیل اول93)

قزوین (پذیرش اولیه87-88-89-90-91-92-93-تکمیل دوم91و92)

علوم و تحقیقات خوزستان (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93 ، تکمیل دوم 91و92)

بناب (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93 تکمیل دوم91و92)

سنندج (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93، تکمیل دوم91و92)

اراک (پذیرش اولیه 89-90-91-92-93، تکمیل دوم91 و92)

گرمی (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 88، 89، 90، 91، تکمیل دوم91 و 92)

نجف آباد (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 88 ، 90 و 91، تکمیل دوم92)

رودهن (تکمیل اول93)

فیروزکوه (تکمیل اول93)

یادگار امام خمینی (ره) شهرری (تکمیل اول93)

اسلامشهر (تکمیل اول93)

دماوند (تکمیل اول93)
 
پرند (تکمیل اول93)

شهریار (تکمیل اول93)

صفادشت (تکمیل اول93)

رفسنجان (تکمیل اول93)

مرند (تکمیل دوم 93)

ممقان (تکمیل دوم 93)

جاسب (تکمیل دوم 93)

مجازی (الکترونیکی) تهران (پذیرش اولیه 93، تکمیل ظرفیت اول 88، 89 و تکمیل دوم92 و 93)

علوم تحقیقات کرمانشاه (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 88، 89 ، 90 ، 91 و تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات کرمان (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 89 ، 90 ، 91 و تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات هرمزگان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت 89 و 91 ، تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات اصفهان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 89 ، 90 و 91، و تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات دماوند (پذیرش اولیه92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91،  تکمیل دوم91)

علوم تحقیقات قزوین (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول 91،  و تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات بوشهر (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 ، و دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات خراسان رضوی (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91،  ، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات فارس (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات مازندران (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 ، و تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات یزد (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، تکمیل دوم91)

علوم تحقیقات آیت ا... آملی (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90و91 و تکمیل دوم 91و92)

علوم تحقیقات کردستان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، دوم 91و92)

علوم تحقیقات همدان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 92، تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات خمین (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، و تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات آذربایجان غربی (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90و91 ، تکمیل دوم 91و92)

علوم تحقیقات اردبیل (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، تکمیل دوم 89 و 92)

علوم تحقیقات آذربایجان شرقی (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، تکمیل دوم89 و 92)

علوم تحقیقات استان مرکزی (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، تکمیل دوم 89 و 91 و 92)

علوم تحقیقات البرز (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 و تکمیل دوم 89 و 92)

علوم تحقیقات شاهرود (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات زنجان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات بروجرد (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات گیلان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات ساوه (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات گلستان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات ایلام (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات سیرجان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات سیستان بلوچستان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات سمنان (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

مرکز بین المللی کیش (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 89 و 91 و 92 ، تکمیل دوم 91 و 92 و 93)

مركز بین المللی آموزش الكترونيكی قشم (پذیرش اولیه 92، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 و 92، و تکمیل دوم91)

امارات متحده عربی (پذیرش اولیه 92 و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92 و 93)

لبنان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92 و 93)


(توجه: اطلاعات مربوط به سالهای 87، 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 و 93 می باشد و ممکن است برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)