شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 05 آذر 1394

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد

__________________________

دانشگاههای زیر در هشت سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-تکمیل دوم91)

تهران مرکزی (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94، تکمیل دوم91)

تهران جنوب (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول93)

تهران شمال (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول93)

تهران غرب (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول93)

قزوین (پذیرش اولیه87-88-89-90-91-92-93-94-تکمیل دوم91و92)

علوم و تحقیقات خوزستان (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93 ، تکمیل دوم 91و92)

اهواز (پذیرش اولیه 94)

بناب (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94 تکمیل دوم91و92)

سنندج (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94، تکمیل دوم91و92)

اراک (پذیرش اولیه 89-90-91-92-93-94، تکمیل دوم91 و92)

گرمی (پذیرش اولیه 92-93-94، تکمیل ظرفیت اول 88، 89، 90، 91، تکمیل دوم91 و 92)

نجف آباد (پذیرش اولیه 92-93-94، تکمیل ظرفیت اول 88 ، 90 و 91، تکمیل دوم92)

رودهن (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول و سوم93)

فیروزکوه (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول و سوم93)

یادگار امام خمینی (ره) شهرری (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول و سوم93)

اسلامشهر (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول و سوم 93)

دماوند (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول و سوم93)
 
پرند (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول و سوم93)

شهریار (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول و سوم93)

صفادشت (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول و سوم93)

رفسنجان (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول و سوم93)

مرند (پذیرش اولیه 94، تکمیل دوم و سوم 93)

ممقان (پذیرش اولیه 94، تکمیل دوم و سوم 93)

جاسب (پذیرش اولیه 94، تکمیل دوم و سوم 93)

قائم شهر (تکمیل اول94)

تربت جام (تکمیل اول94)

سبزوار (تکمیل اول94)

خوی (تکمیل اول94)

ورامین (تکمیل اول94)

مراغه (تکمیل اول94)

گچساران (تکمیل اول94)

بابل (تکمیل اول94)

تنکابن (تکمیل اول94)

آستارا (تکمیل اول94)

دهاقان (تکمیل اول94)

لاهیجان (تکمیل اول94)

خلخال (تکمیل اول94)

میانه (تکمیل اول94)

اهر (تکمیل اول94)

طبس (تکمیل اول94)

ماکو (تکمیل اول94)

فراهان (تکمیل اول94)

پارس آبادمغان (تکمیل اول94)

قروه (تکمیل اول94)

دولت‌آباد (تکمیل اول94)

بهشهر (تکمیل اول94)

کمیجان (تکمیل اول94)

هیدج (تکمیل اول94)

گوگان (تکمیل اول94)

مجازی (الکترونیکی) تهران (پذیرش اولیه 93-94، تکمیل ظرفیت اول 88، 89 و 94 و تکمیل دوم92 و 93 و تکمیل سوم93)

علوم تحقیقات کرمانشاه (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 88، 89 ، 90 ، 91 و تکمیل دوم91 و 92)

کرمانشاه (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات کرمان (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 89 ، 90 ، 91 و تکمیل دوم91 و 92)

کرمان (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول94)

علوم تحقیقات هرمزگان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت 89 و 91 ، تکمیل دوم91 و 92)

بندرعباس (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات اصفهان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 89 ، 90 و 91، و تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات دماوند (پذیرش اولیه92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91،  تکمیل دوم91)

علوم تحقیقات قزوین (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول 91،  و تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات بوشهر (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 ، و دوم 91 و 92)

بوشهر (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات خراسان رضوی (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91،  ، تکمیل دوم 91 و 92)

نیشابور (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات فارس (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

شیراز (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات مازندران (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 ، و تکمیل دوم91 و 92)

ساری (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات یزد (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، تکمیل دوم91)

یزد (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات آیت ا... آملی (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90و91 و تکمیل دوم 91و92)

واحد آیت الله آملی (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات کردستان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، دوم 91و92)

علوم تحقیقات همدان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 92، تکمیل دوم91 و 92)

همدان (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات خمین (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، و تکمیل دوم91 و 92)

خمین (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات آذربایجان غربی (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90و91 ، تکمیل دوم 91و92)

ارومیه (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات اردبیل (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، تکمیل دوم 89 و 92)

اردبیل (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات آذربایجان شرقی (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، تکمیل دوم89 و 92)

تبریز (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول94)

علوم تحقیقات استان مرکزی (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، تکمیل دوم 89 و 91 و 92)

تفرش (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات البرز (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 و تکمیل دوم 89 و 92)

کرج (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات شاهرود (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

شاهرود (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات زنجان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

زنجان (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات بروجرد (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

بروجرد (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات گیلان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

رشت (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات ساوه (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

ساوه (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات گلستان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

گرگان (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات ایلام (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم92)

ایلام (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات سیرجان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

سیرجان (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

دهدشت (پذیرش اولیه 94، تکمیل اول94)

علوم تحقیقات سیستان بلوچستان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

زاهدان (پذیرش اولیه 94)

علوم تحقیقات سمنان (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

سمنان (پذیرش اولیه 94)

مرکز بین المللی کیش (پذیرش اولیه 92-93-94، تکمیل ظرفیت اول 89 و 91 و 92و 94، تکمیل دوم 91 و 92 و 93)

مركز بین المللی آموزش الكترونيكی قشم (پذیرش اولیه 92، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 و 92، و تکمیل دوم91)

امارات متحده عربی (پذیرش اولیه 92-93-94، تکمیل ظرفیت اول 91و94، تکمیل دوم 91 و 92 و 93، تکمیل سوم93)

لبنان (پذیرش اولیه 92-93-94، تکمیل ظرفیت اول 91و94، تکمیل دوم 91 و 92 و 93 ، تکمیل سوم93)


(توجه: اطلاعات مربوط به سالهای 87، 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 و 94 می باشد و ممکن است برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)