شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 07 شهریور 1393

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد

__________________________

دانشگاههای زیر در شش سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93 -تکمیل دوم91)

تهران مرکزی (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93، تکمیل دوم91)

قزوین (پذیرش اولیه87-88-89-90-91-92-93-تکمیل دوم91و92)

علوم و تحقیقات خوزستان (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93 ، تکمیل دوم 91و92)

بناب (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93 تکمیل دوم91و92)

سنندج (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93، تکمیل دوم91و92)

اراک (پذیرش اولیه 89-90-91-92-93، تکمیل دوم91 و92)

گرمی (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 88، 89، 90، 91، تکمیل دوم91 و 92)

نجف آباد (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 88 ، 90 و 91، تکمیل دوم92)

مجازی (الکترونیکی) تهران (پذیرش اولیه 93، تکمیل ظرفیت اول 88، 89 و تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات کرمانشاه (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 88، 89 ، 90 ، 91 و تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات کرمان (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 89 ، 90 ، 91 و تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات هرمزگان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت 89 و 91 ، تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات اصفهان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 89 ، 90 و 91، و تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات دماوند (پذیرش اولیه92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91،  تکمیل دوم91)

علوم تحقیقات قزوین (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت 90 و تکمیل اول 91،  و تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات بوشهر (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 ، و دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات خراسان رضوی (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91،  ، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات فارس (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات مازندران (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 ، و تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات یزد (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، تکمیل دوم91)

علوم تحقیقات آیت ا... آملی (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90و91 و تکمیل دوم 91و92)

علوم تحقیقات کردستان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، دوم 91و92)

علوم تحقیقات همدان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 92، تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات خمین (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، و تکمیل دوم91 و 92)

علوم تحقیقات آذربایجان غربی (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90و91 ، تکمیل دوم 91و92)

علوم تحقیقات اردبیل (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، تکمیل دوم 89 و 92)

علوم تحقیقات آذربایجان شرقی (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، تکمیل دوم89 و 92)

علوم تحقیقات استان مرکزی (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، تکمیل دوم 89 و 91 و 92)

علوم تحقیقات البرز (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 و تکمیل دوم 89 و 92)

علوم تحقیقات شاهرود (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات زنجان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات بروجرد (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات گیلان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات ساوه (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات گلستان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات ایلام (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم92)

علوم تحقیقات سیرجان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات کهگیلویه و بویراحمد (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات سیستان بلوچستان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

علوم تحقیقات سمنان (پذیرش اولیه 92 و 93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

مرکز بین المللی کیش (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 89 و 91 و 92 ، تکمیل دوم 91 و 92)

مركز بین المللی آموزش الكترونيكی قشم (پذیرش اولیه 92، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91 و 92، و تکمیل دوم91)

امارات متحده عربی (پذیرش اولیه 92 و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم 91 و 92)

لبنان (پذیرش اولیه 92و93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91 و92)


(توجه: اطلاعات مربوط به سالهای 87، 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 و 93 می باشد و ممکن است برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)