شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 11 شهریور 1394

 

منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اجرایی

در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید .

با اینحال سایت در راستای فعالیت مشاوره ای خود، تعدادی از کتب مهمتر را در هر گروه با ستاره و پس زمینه سبز رنگ مشخص می نماید. بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است.

        

ردیف

نام کتاب

تألیف

توضیحات

نظریه های عمومی مدیریت

1

مبانی سازمان و مدیریت *

علی رضاییان

انتشارات سمت

2

مدیریت عمومی*

سید مهدی الوانی

نشر نی

3 تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی* استیفن پی رابینز (سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد ) انتشارات صفار- اشراقی

4

مبانی مدیریت رفتار سازمانی *

علی رضاییان

انتشارات سمت

5

مدیریت منابع انسانی

اسفندیار سعادت

انتشارات سمت

6 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

علی رضاییان

انتشارات سمت

7

مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد نظریه های عمومی مدیریت

داور ونوس، مهرداد پرچ

کتابخانه فرهنگ

8

رفتار سازمانی (3جلدی و یک جلدی )

رابینز (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان )

نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی

9

مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریات مدیریت.سازمان.رفتار تجزیه و تحلیل منابع جلد اول

سیدرضا سید جوادین

 انتشارات نگاه دانش

10 مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریات مدیریت.سازمان.رفتار تجزیه و تحلیل منابع جلد دوم

سیدرضا سید جوادین

 انتشارات نگاه دانش

11

سازمان و مدیریت

علی محمد اقتداری

انتشارات مولوی

12

نظریه عمومی مدیریت (ویژه اجرایی و MBA)

ناصرزاده، جلیلیان، اصلانی

 انتشارات نگاه دانش

13

مدیریت منابع انسانی

سیدحسین ابطحی

انتشارات دانشگاه پیام نور

14

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی

علی اکبر افجه

انتشارات سمت

15

Management (A Global Perspective) 10th edition

Koontz and Weihrich

 

16

تستهای تالیفی مرتبط با نظریه های عمومی مدیریت

سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر

زبان انگلیسی

1

504 Essential Words *

 

 
2

Barron’s Essential Words For the TOEFL*

   

3

زبان تخصصی مدیریت (با تأکید بر استراتژیهای درک مطلب) * محمدرضا ناصرزاده - یاشار دهدشتی  انتشارات نگاه دانش
4 زبان عمومی * محمدرضا ناصرزاده - یاشار دهدشتی  انتشارات نگاه دانش

5

زبان تخصصی کارشناسی ارشد *

آرمان اشراقی

 انتشارات نگاه دانش

6

زبان عمومی کارشناسی ارشد *

آرمان اشراقی

 انتشارات نگاه دانش

7

زبان تخصصی مدیریت اجرایی و  MBA*

آرمان اشراقی، مهدی مجبوری

 انتشارات نگاه دانش

8

زبان عمومی کارشناسی ارشد

داور ونوس، مهرداد پرچ

انتشارات کتابخانه فرهنگ

9

تافل لانگمن (Paper)

   

10

تافل کمبریج

 

 

11

لغات تخصصی و متون درک مطلب مدیریت

داور ونوس، مهرداد پرچ

انتشارات کتابخانه فرهنگ

12

Management (A Global Perspective) 10th edition

Koontz and Weihrich

 

13

Management (6th Edition)

S.P.Robbins & M.Coulter

 

14

Essential Grammar In Use

   

زبان فارسی

1

زبان و ادبیات فارسی *

محمد جواد زینلی

 انتشارات نگاه دانش

2

زبان فارسی رشته مدیریت اجرایی شامل شرح درس و نکات تستی، تستهای سالهای اخیر آزمون سراسری

مصطفی علیزاده

نشر کوی کوثر

3

ادبیات فارسی - 10 سال کنکور سراسری

 

گاج

سنجش هوش و استعداد تحصیلی رشته مدیریت GMAT

1

استعداد وآمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT‌ بخش اول*

احمد صداقت

 انتشارات نگاه دانش

2 استعداد وآمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT‌ بخش دوم*

احمد صداقت

 انتشارات نگاه دانش

3

استعداد و آمادگی تحصیلی Gmat

امیر عرفانیان

 انتشارات نگاه دانش

4 GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت محمد وکیلی، هادی مسیح خواه

انتشارات کتابخانه فرهنگ

5

استعداد و آمادگی تحصیلی ويژه رشته مدیریت

عرفانیان، اصلانی، غفارزاده

 انتشارات نگاه دانش

6

بانک آزمون GMAT

هادی مسیح خواه، محمد وکیلی

انتشارات کتابخانه فرهنگ

7

کنکور کارشناسی ارشد GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته‌های MBA و مدیریت اجرایی

شهاب بچاری

نشر آزاده

دانش مسایل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی ، خدماتی و طرحهای عمرانی
1

دانش مسائل روز *

آرمان اشراقی، امیرحسام بهروز، حسین درگاهی  انتشارات نگاه دانش

2

دانش مسائل روز: در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی *

سیدرضا سیدجوادین

 انتشارات نگاه دانش

3 روزنامه ها، مجلات و سایت های اقتصادی، مدیریتی و آماری، قانون اساسی و قوانین کار و تجارت، بیمه و رفاه و تامین اجتماعی و مصوبات مجلس و ... *
 
 
4 دانش مسایل روز هادی مسیح خواه، شهریار محسنین انتشارات کتابخانه فرهنگ
کلیه دروس

1

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سراسری مدیریت اجرایی همراه با پاسخ تشریحی 93-74 *

اشراقی، ناصرزاده، ونوس، جلیلیان، سیدجوادین، عرفانیان، درگاهی، زینلی، صداقت

 انتشارات نگاه دانش

2

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد همراه با پاسخ تشریحی 92– 76

نظری، اشراقی، ناصرزاده، سیدجوادین، عرفانیان، درگاهی، صداقت

 انتشارات نگاه دانش – برای آزاد ضروری است