شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 11 بهمن 1393

 

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

__________________________

 

شماره دفترچه نام درس ضریب تعداد سوالات زمان پاسخگویی
1 زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 1 30 180
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت 2 40
دانش مسائل روز 2 30
نظریه های عمومی مدیریت 2 30
زبان فارسی 1 25

اطلاعات ضرایب مربوط به آزمون سال 1394 و تعداد سوالات و زمان، مربوط به کنکور سال 1393 می باشد