شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 29 مهر 1393

 

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

__________________________

 

شماره دفترچه نام درس ضریب تعداد سوالات زمان پاسخگویی
1 زبان عمومی و تخصصی انگلیسی 1 30 180
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت 2 40
دانش مسائل روز 2 30
نظریه های عمومی مدیریت 2 30
زبان فارسی 1 25

اطلاعات ضرایب ، تعداد سوالات و زمان، مربوط به کنکور سال 1393 می باشد