شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 27 آذر 1393

منابع کنکور MBA دوره های فراگیر پیام نور

منابع ذیل توسط دانشگاه پیام نور در دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی ارشد پذیرش مهرماه سال 1393 آورده شده است و امکان تغییر منابع در سالهای بعد از آن وجود دارد.

ردیف نام منبع درسی مولف/مترجم ناشر توضیحات
3 واحد - تئوری های مدیریت 1
1 مبانی سازمان و مدیریت علی رضاییان سمت --------
2 تئوری های سازمان (ساختار و طرح سازمانی) استیفن رابینز - ترجمه الوانی و دانایی فرد صفار (اشراقی) --------
3واحد - زبان تخصصی
1 جزوه زبان تخصصی میرزا حسن حسینی- شهرام جنابی پیام نور
3 واحد - مدیریت استراتژیک
1 مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی و علی صالحی پیام نور --------
منابع کمکی پیشنهادی سایت مدیر
1 تست های تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب
2 تست های تالیفی کتاب تئوری سازمان رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب
3 تست های تالیفی زبان انگلیسی پیام نور بر اساس جزوه زبان تخصصی میرزاحسن حسینی و شهرام جنابی جمال صوفیه دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای
4 تستهای تالیفی کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضارسولی وعلی صالحی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای
5 تستهای طبقه بندی شده تئوریهای مدیریت کنکور کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور (91-83) علیرضا سلامی دانلود از سایت مدیر با پاسخ تشریحی
6 جزوه 295 واژه زبان تخصصی مدیریت کنکور ارشد فراگیر پیام نور جمال صوفیه دانلود از سایت مدیر بر اساس جزوه زبان تخصصی میرزاحسن حسینی و جنابی
7 خلاصه کتاب تئوری سازمان رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر  
8 خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت سایت مدیر دانلود از سایت مدیر  
9 439 اسلاید آموزشی خلاصه درس تئوریهای مدیریت پیشرفته علیرضا سلامی دانلود از سایت مدیر به صورت طبقه بندی شده از منابع اصلی
10 تست های تالیفی تئوری های مدیریت  سایر منابع جهت تمرین تست زنی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب
11 سوالات و پاسخ تشریحی کنکور فراگیر کارشناسی ارشد سال 1392 مدیریت MBA دانشگاه پیام نور
سوالات و پاسخ تشریحی و منابع طرح سوالات فراگیر کارشناسی ارشد سال 91 رشته MBA دانشگاه پیام نور

سوالات و پاسخ تشریحی و منابع طرح سوالات فراگیر کارشناسی ارشد دی 90 رشته MBA دانشگاه پیام نور
دفترچه سوالات  فراگیر کارشناسی ارشد آذر 1392 رشته MBA دانشگاه پیام نور
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد سال 1391 رشته MBA دانشگاه پیام نور
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد   دی  ماه   1390 رشته MBA دانشگاه پیام نور
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد اردیبهشت 1390 رشته  MBA دانشگاه پیام نور
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد سال 1389 رشته MBA دانشگاه پیام نور
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد سال 1388 رشته MBA دانشگاه پیام نور
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد سال 1386 رشته مدیریت اجرایی (MBA) دانشگاه پیام نور