شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 01 دی 1393

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور (کلیه گرایشها)

منابع ذیل توسط دانشگاه پیام نور در دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی ارشد - پذیرش مهرماه سال 1393 آورده شده است و امکان تغییر منابع در سالهای بعد از آن وجود دارد.

ردیف

نام منبع درسی

مولف/مترجم

ناشر

توضیحات

فرآیند خط مشی گذاری (2واحد)

1

فرآیند خط مشی گذاری عمومی سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده دانشگاه علامه طباطبایی

----

2 On The Nature Of Public Policy رنزونک هانگ جزوه دانشگاه پیام نور --
3 Public Policy Making (Forth Edition) جیمز ای.اندرسون جزوه دانشگاه پیام نور فصل 1 از صفحه 1 تا 15 مطالعه شود

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته (2واحد)

1

مبانی رفتار سازمانی (یک جلدی) تالیف استیفن رابینز (ترجمه اعرابی و پارساییان) دفتر پژوهشهای فرهنگی کل کتاب یک جلدی مطالعه شود

2

رفتار سازمانی (رویکردی کاربردی) سیدعلی اکبر احمدی و مینو سلسله جزوه دانشگاه پیام نور ---

مدیریت منابع انسانی پیشرفته (2 واحد)

1

مبانی مدیریت منابع انسانی تالیف گری دسلر - ترجمه اعرابی و پارساییان دفتر پژوهشهای فرهنگی  

2

An Introduction to Human Resource Management Wendy Bloisi Mc Grow Hill  

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته (2 واحد)

1

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته محمدعلی سرلک، حسن فراتی پیام نور

------

منابع کمکی پیشنهادی سایت مدیر

1 تست های تالیفی کتاب مدیریت رفتار سازمانی رابینز (یک جلدی) سایت مدیر دانلود از سایت مدیر

به صورت فصل به فصل، همراه با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب

2 تست های کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی گری دسلر سایت مدیر دانلود از سایت مدیر به صورت فصل به فصل، همراه با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب
3 خلاصه کتاب مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز سایت مدیر دانلود از سایت مدیر

 

4 287 اسلاید آموزشی خلاصه درس مدیریت رفتار سازمانی علیرضا سلامی دانلود از سایت مدیر به صورت طبقه بندی شده از منبع اصلی
5 128 اسلاید آموزشی خلاصه درس مدیریت منابع انسانی (گری دسلر) مهدی ابراهیمی فر دانلود از سایت مدیر  
6 اسلایدهای ترجمه خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی وندی بلوسی مهدی ابراهیمی فر دانلود از سایت مدیر کلیه فصول
7 سایر تست های تالیفی رفتار سازمانی و منابع انسانی برای تمرین تست زنی سایت مدیر دانلود از سایت مدیر

به صورت فصل به فصل، همراه با پاسخ گزینه ای و صفحه جواب

8 دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  آذر 1392 - رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  آذر 1391 - رشته مدیریت دولتی

دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور - دی  ماه  1390 رشته مدیریت دولتی

دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 1390 رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1389 رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1388 رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1387 رشته مدیریت دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1386 رشته مدیریت دولتی

تذکر: منابع درسی کلیه گرایشهای رشته مدیریت دولتی اعم از مدیریت منابع انسانی، تحول، تشکیلات و روشها، مدیریت سیستمهای اطلاعاتی و مدیریت مالی دولتی مطابق جدول فوق و یکسان می باشد