شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 17 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 34,398
بازدید دیروز: 41,693
بازدید کل: 104,474,793
کاربران عضو: 3
کاربران مهمان: 161
کاربران حاضر: 164

 

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

 

  

    

    

    

    

  

    

    

    

    

  

    

    

    

    

  

 گرایش کسب و کار الکترونیک

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
عادی آموزش محور مجازی آموزش محور عادی آموش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی الکترونیکی (مجازی)
تهران 15 15 10 20 20 20 20 - - - - - - - - - - - - - - - -
تهران غرب - - - - - - - 15 15 15 20 20 - 20 - 20 40 10 40 20 40 20 40
مرکز بین الملل قشم 15 15 - 20 20 20 20 15 15 15 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 -
 

 

گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
عادی آموزش محور مجازی آموزش محور عادی آموش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی الکترونیکی (مجازی)
تهران 15 15 10 20 20 20 20 - - - - - - - - - - - - - - - -
تهران غرب - - - - - - - 15 15 15 20 20 10 20 10 20 40 10 40 20 40 20 40
پرند - - - - - - - - - - - - - - - 20 - 20 - 20 - 20 -
مرکز بین الملل قشم - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 - 20 - 20 -
 
 

 گرایش مدیریت دانش


واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
عادی آموزش محور مجازی آموزش محور عادی آموش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی الکترونیکی (مجازی)
تهران 15 15 10 20 20 20 20 - - - - - - - - - - - - - - - -
تهران غرب - - - - - - - 15 15 15 20 20 10 20 10 20 40 10 40 10 40 10 40
مرکز بین الملل قشم - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 - 20 - 20 -
 

 گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396 بهمن 1397 بهمن 1398
عادی آموزش محور مجازی آموزش محور عادی آموش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی مجازی آموزشی پژوهشی الکترونیکی (مجازی)
تهران 15 15 10 20 20 20 20 - - - - - - - - - - - - - - - -
تهران غرب - - - - - - - 15 15 15 20 20 10 20 10 20 40 10 40 10 40 10 40
مرکز بین الملل قشم - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 - 20 - 20 -