شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
جمعه 24 آذر 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 13,193
بازدید دیروز: 37,696
بازدید کل: 78,700,768
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 153
کاربران حاضر: 154

 

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

 

  

    

    

    

    

  

    

    

    

    

  

    

    

    

    

  

 گرایش کسب و کار الکترونیک

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396
عادی آموزش محور مجازی آموزش محور عادی آموش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور مجازی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
تهران 15 15 10 20 20 20 20 - - - - - - - - - - - -
تهران غرب - - - - - - - 15 15 15 20 20 - 20 - 20 40 10 40
مرکز بین الملل قشم 15 15 - 20 20 20 20 15 15 15 - 20 - 20 - 20 - 20 -
 

 

 

گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396
عادی آموزش محور مجازی آموزش محور عادی آموش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور مجازی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
تهران 15 15 10 20 20 20 20 - - - - - - - - - - - -
تهران غرب - - - - - - - 15 15 15 20 20 10 20 10 20 40 10 40
پرند - - - - - - - - - - - - - - - 20 - 20 -
مرکز بین الملل قشم - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 -
 
 

 گرایش مدیریت دانش

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396
عادی آموزش محور مجازی آموزش محور عادی آموش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور مجازی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
تهران 15 15 10 20 20 20 20 - - - - - - - - - - - -
تهران غرب - - - - - - - 15 15 15 20 20 10 20 10 20 40 10 40
مرکز بین الملل قشم - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 -
 

 گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

واحد دانشگاهی سال 1390 بهمن 1391 مهر 1392 بهمن 1392 مهر 1393 مهر 1394 مهر 1395 بهمن 1395 بهمن 1396
عادی آموزش محور مجازی آموزش محور عادی آموش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور عادی آموزش محور مجازی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی آموزشی پژوهشی الکترونیکی
تهران 15 15 10 20 20 20 20 - - - - - - - - - - - -
تهران غرب - - - - - - - 15 15 15 20 20 10 20 10 20 40 10 40
مرکز بین الملل قشم - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 -