شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 04 مهر 1395
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 14,478
بازدید دیروز: 46,728
بازدید کل: 61,356,300
کاربران عضو: 3
کاربران مهمان: 178
کاربران حاضر: 181

 

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت مالی در هشت سال گذشته

توجه: دانشگاهها و ظرفیت ارائه شده مربوط به رشته های مدیریت مالی و مالی می باشد و ظرفیتهای مدیریت بازرگانی-گرایش مدیریت مالی را شامل نمی شود.
 

  1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394
روزانه 54 54 52 68 68 102 100 88
نوبت دوم (شبانه) 30 35 30 47 52 58 52 36
غیرانتفاعی - - - - 108 135 150 230
پیام نور - - - - - - - -
مجازی - - - 62 - 60 40 40
پردیس خودگردان (بین الملل) - - 15 25 - 60 60 72
جمع کل 84 89 97 202 228 415 402 466


مقایسه ظرفیتها به تفکیک دانشگاهها

دانشگاه سال 87 سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال92 سال93 سال94
روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه شبانه روزانه نوبت دوم روزانه نوبت دوم روزانه نوبت دوم
تهران
(مدیریت مالی)
10 12 10 12 10 12 12 12 11 10 13 7 6 6 - -
تهران - مالی (حقوق مالی، بیمه، بانکداری، مستغلات، تأمین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز) - - - - - - - - - - 13 7 6 6 12 12
شهیدبهشتی 10 7 10 - 10 1 15 - 6 2 12 - 12 - 10 -
تهران - پردیس قم - - - - - - - - - - 9 6 8 7 5 5
علامه طباطبایی 6 7 14 13 12 12 10 20 20 20 14 20 10 10 10 10
اصفهان 8 4 - - 10 - 19 - 10 - 5 2 3 3 - -
دانشکده علوم اقتصادی 20 - 20 10 10 5 12 15 14 12 8 4 12 8 - -
دانشگاه الزهرا - - - - - - - - 7 8 18 12 17 8 10 5
دانشگاه صنعت نفت (مالی) - - - - - - - - - - 10 - 8 - 10 -
ارومیه - - - - - - - - - - - - 6 - 8 -
یزد - - - - - - - - - - - - 12 4 13 4
خوارزمی                             10 -
غیرانتفاعی ارشاد دماوند - - - - 36 - 30 30
غیرانتفاعی البرز قزوین - - - - 18 15 15 20
غیرانتفاعی کار (خرمدره) - - - - 18 15 - 20
غیرانتفاعی راغب اصفهانی - - - - 18 15 15 20
موسسه غیرانتفاعی قشم - - - - 18 15 15 20
مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی خاتم تهران - - - - - 15 15 40
مؤسسه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی- اصفهان - - - - - 15 15 20
مؤسسه غیرانتفاعی پرندک (رشته مالی) - - - - - 15 15 20
مؤسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی یزد (رشته مالی) - - - - - 15 - -
مؤسسه غیرانتفاعی کوشیار- رشت (رشته مالی) - - - - - 15 15 20
دانشگاه علم و هنر (غیرانتفاعی) - - - - - - 15 20
پردیس (واحد بین الملل) دانشگاه تهران-کیش - - 15 25 - 15 15 30
پردیس خودگردان دانشگاه تهران- جلفا - - - - - 15 15 -
پردیس خودگردان دانشگاه تهران- کرج - - - - - 15 15 15
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - - - - - 15 15 10
دانشگاه تهران - مجازی - - - 62 - - - -
دانشگاه تهران - پردیس قم - مجازی - - - - - 60 40 40
دانشگاه شهیدبهشتی- پردیس خودگردان - - - - - - - 10
دانشگاه یزد - پردیس خودگردان - - - - - - - 7

ظرفیت دوره های عادی و آموزش محور در سالهای 88 ، 89 ، 90 ، 91 ، 92 ، 93 و 94 با هم جمع شده است