شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 07 تیر 1396
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 29,273
بازدید دیروز: 34,315
بازدید کل: 72,662,498
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 345
کاربران حاضر: 346

منابع آزمون دکترای تخصصی سراسری - مجموعه مدیریت دولتی- درس نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی
 

انتشارات مولف نام کتاب ردیف
دانشگاه امام صادق حسن دانایی فرد گفتارهای جدید در خط مشی گذاری عمومی 1
انتشارات سمت سیدمهدی الوانی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی 2
موسسه کتاب مهربان نشر عباس منوریان اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی 3
انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی سیدمهدی الوانی، فتاح شریف زاده فرآیند خط مشی گذاری عمومی (با تجدیدنظر) 4
انتشارات سمت رحمت ا... قلی پور تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی 5
موسسه کتاب مهربان نشر مایکل هاولت، ام رامش، ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن مطالعه خط مشی عمومی: چرخه های خط مشی و زیرنظام های خط مشی 6
Prentice Hall Thomas R. Dye Understanding public policy 7
موسسه کتاب مهربان نشر حسن گیوریان فرآیند خط مشی گذاری دولتی پیشرفته 8
صفار کرم ا... دانش فرد فرایند خط مشی گذاری عمومی 9
نیاز دانش کرم ا... دانش فرد مبانی خط مشی گذاری عمومی 10
انتشارات صفار حسن دانایی فرد ظرفیت خط مشی گذاری عمومی کلید توسعه یافتگی ملی 11
 

با توجه به اینکه این درس برای اولین بار در آزمون دکتری سراسری مطرح می باشد، منابع پیشنهادی ممکن است به مرور و با مشورت با اساتید، به روزرسانی شود