شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 04 آذر 1394

Modir.ir -منابع آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزاد - رشته مدیریت - درس تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

ردیف

نام کتاب

مولف (مترجم)

انتشارات

1

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

سیدمهدی الوانی

انتشارات سمت

2

فرایند خط مشی گذاری عمومی

فتاح شریف زاده و سیدمهدی الوانی

انتشارات علامه طباطبایی

3

مطالعه خط‌مشی عمومی

مایکل هاولت وام رامش (عباس منوریان، ابراهیم گلشن)

انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

4

تحلیل فرآیندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری

محمد سعید تسلیمی

انتشارات سمت

5

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

حسن گیوریان، محمدرضا ربیعی مندجین

انتشارات یکان

6

نمونه سوالات آزمونهای دکترای رشته مدیریت سالهای گذشته دانشگاهها

گردآوری سایت مدیر

دانلود از سایت مدیر