شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 03 مرداد 1395

منابع کنکور دکترای مدیریت دانشگاه آزاد

در این صفحه اکثر دروس مطرح در آزمون دکتری گرایشهای مختلف رشته مدیریت را مشاهده می کنید. داوطلبان با توجه به گرایش هدف و دروس مطرح در آن نسبت به انتخاب منابع اقدام نمایند.

همچنین برخی منابع در چند درس مورد استفاده قرارمی گیرند. لذا لازم است داوطلبان نسبت به بررسی منابع در دروس مرتبط نیز اقدام نمایند.

بدیهی است منابع زیر صرفا پیشنهادی است. داوطلبان در هر درس می بایستی نسبت به شناسایی اساتید گروه مورد نظر اقدام نموده و کتب، مقالات و جزوات اساتید مربوطه را مطالعه نمایند


زبان تخصصی انگلیسی رشته مدیریت

تئوری های مدیریت – مبانی سازمان

تئوری های سازمان و مدیریت دولتی

تئوری های مدیریت - مدیریت رفتار سازمانی

تئوری های مدیریت - مدیریت منابع انسانی

آمار

روش تحقیق

مدیریت استراتژیک

اقتصاد

مدیریت بازاریابی

بازاریابی بین الملل

بازاریابی صنعتی

رفتار مصرف کننده

تحقیقات بازاریابی

مدیریت تولید و عملیات

نظریه های کارآفرینی

تشخیص فرصت های کارآفرینی

تحلیل محیط کسب و کار

تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات

خط مشی گذاری عمومی

مدیریت تطبیقی و توسعه

مدیریت مالی و سرمایه گذاری

بودجه و مالیه عمومی

زبان عمومی (در صورت طرح سوال)