شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 17 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 33,094
بازدید دیروز: 41,693
بازدید کل: 104,473,489
کاربران عضو: 3
کاربران مهمان: 133
کاربران حاضر: 136


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات
 

زبان آمار تئوری های مدیریت ریاضی اقتصاد خرد اقتصاد کلان تحقیق در عملیات  تولید نمره کل  فناوری اطلاعات رتبه در محل قبولی محل قبولی
80 1.6- 31.7 48.4 73.4 33.4 45 20 8270 1 فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیکی / واحد علوم و تحقیقات
27 15 16.7 46.7 75 5 41.7 26.7 6913 - *
12 0 15 35 65 23.4 43.4 23.4 6626 - *
32 0 23.4 50 50 11.7 20 23.4 6540 55 فناوری اطلاعات-سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته / واحد علوم و تحقیقات
27 20- 33.4 46.7 38.4 0 26.7 18.4 6262 - *
6.7 6.7 18.4 60 63.4 10 16.7 28.4 6247 - *
23 3.4 18.4 21.7 60 18.4 20 6.6- 6156 119 فناوری اطلاعات-مدیریت منابع اطلاعاتی / واحد علوم و تحقیقات
22 3.4 18.4 73.4 53.4 1.6- 6.7 26.7 6154 - *
8.4 1.7 6.7 41.7 35 23.4 28.4 23.4 6021 168 فناوری اطلاعات-سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته / واحد علوم و تحقیقات
8.4 5 11.7 30 28.4 28.4 21.7 25 5961 - *
22 0 33.4 26.7 18.4 6.7 16.7 15 5936 - *
32 18.3- 26.7 10- 30 0 30 23.4 5883 - *
37 15 15 30 33.4 0 10 3.3- 5852 78 فناوری اطلاعات-مدیریت منابع اطلاعاتی / واحد الکترونیکی
28 0 18.4 25 25 15 5 23.4 5848 - *
47 10 20 45 3.4 1.6- 5 0 5821 243 فناوری اطلاعات-سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته / واحد علوم و تحقیقات- نیمسال دوم
57 0 18.4 38.4 5 5- 5 0 5812 223 فناوری اطلاعات-مدیریت دانش / واحد علوم و تحقیقات
28 10 16.7 18.4 21.7 3.4 3.4 48.4 5795 - *
20 0 0 0 38.4 38.4 15 0 5700 - *
40 0 16.7 35 11.7 0 6.7 0 5643 335 فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیکی / واحد علوم و تحقیقات – نیمسال دوم
20 0 13.4 15 53.4 8.4 0 20 5628 - *
18 0 25 0 5 10 25 13.4 5621 - *
23 0 18.4 10 30 5 16.7 8.3- 5557 - *
12 3.4 1.7 61.7 45 10 5 0 5554 405 فناوری اطلاعات-مدیریت دانش / واحد علوم و تحقیقات- نیمسال دوم
5 0 10 40 13.4 28.4 5 0 5377 - *
37 16.7 5 35 5- 5- 10 5- 5340 - *
33 0 18.4 5 10 0 5 0 5322 - *
22 0 25 30 1.6- 0 5 0 5301 - *
18 0 10 11.7 18.4 10 5 0 5202 - *
5 0 16.7 48.4 16.7 0 5 0 5184 - *
20 0 13.4 15 8.4 1.6- 5 1.7 5072 - *
8.4 1.7 18.4 16.7 15 10- 5 20 5040 - *
10 30 3.3- 10- 23.4 5- 16.7 10 5013 - *
33 13.4 6.6- 6.7 20- 20 5 11.6- 4987 - *
18 0 8.4 20 5 0 3.4 1.6- 4951 - تکمیل ظرفیت دوم / مديريت فناوري اطلاعات / واحد الكترونيكي
5 3.3- 10 18.4 6.7 10 5 5 4938 - *
27 0 5 6.6- 0 0 5 13.4 4930 - مردود
5 0 21.7 0 10 5- 5 6.7 4854 - *
15 1.7 1.7 1.7 0 0 5 0 4676 369 فناوری اطلاعات / مرکز بین المللی آموزش الکترونیکی قشم
27 20 5- 20 10 30- 6.7 13.3- 4643 - مردود
5 0 3.3- 5 5 8.4 5 5- 4572 - مردود


نمره کل کلیه گرایشهای مدیریت فناوری اطلاعات (مدیریت دانش، مدیریت منابع اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته) یکسان است.

* با توجه به اینکه نمره کل رشته فناوری اطلاعات و صنعتی و تکنولوژی یکسان است کارنامه برخی پذیرفته شدگان گرایش های صنعتی و تکنولوژی نیز جهت استفاده از اطلاعات تراز (نمره کل) آنها در این قسمت آورده شده است. افرادی که محل قبولی آنها * درج شده است در یکی از کدرشته های رشته های صنعتی و تکنولوژی پذیرفته شده اند اما با این تراز (نمره کل) می توانستند در گرایشهای فناوری اطلاعات انتخاب رشته نمایند.

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات سال 1392 دانشگاه آزاد را از اینجا ببینید