شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
چهار شنبه 17 خرداد 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 7,741
بازدید دیروز: 25,159
بازدید کل: 141,911,278
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 58
کاربران حاضر: 58

 

کلیه تستهای کنکوری و تالیفی سایت مدیر

 

راهنما: تست های سایت مدیر به صورت فایل Pdf قابل دانلود است. برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شده و پس از افزایش اعتبار از طریق واریز یا انتقال وجه به حسابهای سایت و شارژ حساب خود فایل را دانلود کنید.

الف) تست های تالیفی

 

ب) تست های کنکور سراسری کارشناسی ارشد

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت (کد 1142) همراه با پاسخ گزینه ای (شامل گرایش های بازرگانی، دولتی، صنعتی، فناوری اطلاعات، کارآفرینی، مالی، تکنولوژی، بحران و منابع انسانی)

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری (کد 1148) همراه با پاسخ گزینه ای (شامل گرایشهای مدیریت اجرایی، مدیریت MBA و مدیریت شهری)
توجه: نام این مجموعه تا سال 95 مجموعه مدیریت اجرایی بوده است و با حذف رشته مدیریت اجرایی، از سال 1396 نام این مجموعه به مدیریت کسب و کار و امور شهری تغییر کرده است


سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع (کد 1260) (شامل گرایشهای مدیریت سیستم و بهره وری و مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی)

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی1 (کد 1117) همراه با پاسخ گزینه ای (شامل گرایشهای مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، برنامه ریزی آموزشی، تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی، برنامه ریزی درسی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، آموزش بزرگسالان)

سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت جهانگردی همراه با پاسخ گزینه ای


سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی (شامل گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، بیومکانیک ورزشی، رفتار حرکتی، حرکات اصلاحی و آسیب شناسی و مدیریت ورزشی)
 


سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی (مدیریت رسانه)سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه حسابداری


ج) دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
توجه: از سال 1396، کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد به طور مجزا برگزار نمی شود و پذیرش از طریق کنکور سراسری می باشد.


سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی

سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی

سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت اجرایی

سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت MBA-مدیریت بازاریابی
سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت کارآفرینی (کسب و کار جدید)


سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت سیستم و بهره وری

سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی

سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت آموزشی

سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت شهری

سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت امور فرهنگی

سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته مدیریت ورزشی

سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد رشته حسابداری و حسابرسی


د) سوالات کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

رشته مدیریت بازرگانی
گرایشهای بازاریابی، بازرگانی بین الملل، مدیریت مالی
پاسخنامه تشریحی درس مدیریت استراتژیک پیشرفته کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 1394 مدیریت بازرگانی - رایگان
پاسخنامه تشریحی درس مدیریت استراتژیک پیشرفته کنکور کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال 1393 مدیریت بازرگانی - رایگان
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور فراگیر کارشناسی ارشد سال 1392 مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور- 7500 تومان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور آذر 1392 رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
سوالات، پاسخ تشریحی و منابع سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  سال 91 رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور آذر 1391  رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
سوالات، پاسخ تشریحی و منابع سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  دی 90 رشته مدیریت بازرگانی-رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور - دی  ماه  1390 رشته مدیریت بازرگانی - رایگان

دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 1390 رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1389 رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1388 رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1387 رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1386 رشته مدیریت بازرگانی - رایگان


رشته مدیریت دولتی
گرایشهای منابع انسانی، تحول، تشکیلات و روشها، سیستم های اطلاعاتی، مدیریت مالی دولتی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  آذر 1392 - رشته مدیریت دولتی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  آذر 1391 - رشته مدیریت دولتی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور - دی  ماه  1390 رشته مدیریت دولتی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 1390 رشته مدیریت دولتی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1389 رشته مدیریت دولتی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1388 رشته مدیریت دولتی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1387 رشته مدیریت دولتی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1386 رشته مدیریت دولتی - رایگان


رشته مدیریت اجرایی
گرایشهای استراتژیک و بازاریابی و صادرات
پاسخنامه تشریحی درس سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک کنکور فراگیر پیام نور کارشناسی ارشد سال 1394 رشته مدیریت اجرایی - رایگان
پاسخنامه تشریحی درس سازمان های پیچیده دیدگاه استراتژیک کنکور فراگیر پیام نور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته مدیریت اجرایی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  آذر 1392  رشته مدیریت اجرایی  رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور  آذر 1391  رشته مدیریت اجرایی  رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور - دی  ماه  1390 رشته مدیریت اجرایی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 1390 رشته مدیریت اجرایی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1389 رشته مدیریت اجرایی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1388 رشته مدیریت اجرایی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1387 رشته مدیریت اجرایی - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1386 رشته مدیریت اجرایی (ام بی ای) - رایگان

رشته مدیریت کسب و کار MBA
پاسخنامه تشریحی درس مدیریت استراتژیک کنکور  کارشناسی ارشد سال 1394 رشته MBA ( مدیریت کسب و کار)- فراگیر پیام نور - رایگان
پاسخنامه تشریحی درس مدیریت استراتژیک کنکور فراگیر پیام نور کارشناسی ارشد سال 1393 رشته MBA - فراگیر پیام نور - رایگان
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور فراگیر کارشناسی ارشد سال 1392 مدیریت MBA دانشگاه پیام نور-7400 تومان
سوالات و پاسخ تشریحی و منابع طرح سوالات فراگیر کارشناسی ارشد سال 91 رشته MBA دانشگاه پیام نور-رایگان
سوالات و پاسخ تشریحی و منابع طرح سوالات فراگیر کارشناسی ارشد دی 90 رشته MBA دانشگاه پیام نور-رایگان
دفترچه سوالات  فراگیر کارشناسی ارشد آذر 1392 رشته MBA دانشگاه پیام نور  رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد آذر 1391 رشته MBA دانشگاه پیام نور  رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد   دی  ماه   1390 رشته MBA دانشگاه پیام نور - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد اردیبهشت 1390 رشته  MBA دانشگاه پیام نور - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد سال 1389 رشته MBA دانشگاه پیام نور - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد سال 1388 رشته MBA دانشگاه پیام نور - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد سال 1386 رشته مدیریت اجرایی (MBA) دانشگاه پیام نور- رایگان


رشته مدیریت فناوری اطلاعات (IT)
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور آذر 1392  رشته مدیریت فناوری اطلاعات  رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور آذر 1391  رشته مدیریت فناوری اطلاعات  رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور - دی ماه   1390 رشته مدیریت فناوری اطلاعات - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 1390 رشته مدیریت فناوری اطلاعات - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1389 رشته مدیریت فناوری اطلاعات - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1387 رشته مدیریت فناوری اطلاعات - رایگان

رشته مدیریت سیستم و بهره وری
دفترچه سوالات فراگیر ارشد پیام نور - آذر 1392 مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر ارشد پیام نور - آذر 1391 مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر ارشد پیام نور - دی ماه   90 مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر ارشد پیام نور اردیبهشت 90 مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری-رایگان


رشته مدیریت رسانه
دانلود دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور آذر 1392  رشته مدیریت رسانه  رایگان
دانلود دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور آذر 1391  رشته مدیریت رسانه  رایگان
دانلود دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد  پیام نور - دی ماه  1390 رشته مدیریت رسانه - رایگان
دانلود دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 1390 رشته مدیریت رسانه - رایگان
دانلود دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1389 رشته مدیریت رسانه - رایگان


رشته مدیریت آموزشی
دفترچه سوالات  فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور آذر 1392 رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی)- رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور آذر 1391 رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور دی  ماه    1390 رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 1390 رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1389 رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 1388 رشته علوم تربیتی (مدیریت آموزشی) - رایگان

رشته مدیریت ورزشی
دفترچه سوالات فراگیر ارشدپیام نورآذر92رشته مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش-رایگان
دفترچه سوالات فراگیر ارشدپیام نورآذر92رشته مدیریت ورزشی-مدیریت رویدادهای ورزشی-رایگان
دفترچه سوالات فراگیر ارشدپیام نورآذر92رشته مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی درسازمانهای ورزشی-رایگان
دفترچه سوالات فراگیر ارشدپیام نورآذر92رشته مدیریت ورزشی-مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی-رایگان
دفترچه سوالات فراگیر ارشدپیام نورآذر92رشته مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت وورزشهای تفریحی-رایگان
دفترچه سوالات فراگیر ارشدپیام نورآذر92رشته مدیریت ورزشی-مدیریت رسانه های ورزشی-رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور- آذر 91 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت ورزشی)  رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور - دی 90 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت ورزشی) - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 90 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت ورزشی) - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 89 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت ورزشی) - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 88 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت ورزشی) - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 87 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت وبرنامه ریزی) - رایگان
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 86 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت وبرنامه ریزی) - رایگان


رشته حسابداری
دانلود دفترچه سوالات کنکور فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور - آذر سال 1392 رشته حسابداری- رایگان

دانلود دفترچه سوالات کنکور فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور - آذرماه سال 1391 رشته حسابداری- رایگان

دانلود دفترچه سوالات کنکور فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور - دی سال 1390 رشته حسابداری- رایگان

دانلود دفترچه سوالات کنکور فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور - اردیبهشت سال 1390 رشته حسابداری- رایگان

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه گزینه ای کنکور فراگیر ارشد پیام نور سال 1389 رشته حسابداری- رایگان

دانلود دفترچه سوالات کنکور فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور - مرداد سال 1387 رشته حسابداری- رایگانه) دفترچه سوالات و پاسخنامه تشریحی کنکور دکتری سراسری (نیمه متمرکز) دکتری

پاسخنامه تشریحی درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کنکور دکتری سال 1401 (رایگان)

پاسخنامه تشریحی درس مبانی سازمان و مدیریت کنکور دکتری سال 1400 (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کنکور دکتری سال 1400 (رایگان)

 

پاسخنامه تشریحی درس مبانی سازمان و مدیریت کنکور دکتری سال 1399 (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کنکور دکتری سال 1399 (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی کنکور دکتری سال 1399 - رشته های علوم انسانی (رایگان)

پاسخنامه تشریحی درس مبانی سازمان و مدیریت کنکور دکتری سال 1398 (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی کنکور دکتری سال 1398 - رشته های علوم انسانی (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کنکور دکتری سال 1398 (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس آمار و کاربرد آن در مدیریت کنکور دکتری سال 1398 (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس استعداد تحصیلی کنکور دکتری سال 1398- رشته های علوم انسانی (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس مدیریت استراتژیک پیشرفته کنکور دکتری سال 1398 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی (رایگان)

پاسخنامه تشریحی درس نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی کنکور دکتری سال 1398 مجموعه مدیریت دولتی (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته کنکور دکتری سال 1398 مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس مدیریت دانش کنکور دکتری سال 1398 مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات (رایگان)

پاسخنامه تشریحی درس نظریه های کارآفرینی کنکور دکتری سال 1398 مجموعه کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته کنکور دکتری سال 1398 مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات (رایگان)
 

پاسخنامه تشریحی درس مبانی سازمان و مدیریت کنکور دکتری سال 1397 (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کنکور دکتری سال 1397 (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی کنکور دکتری سال 1397 -رشته های علوم انسانی (6300 تومان)
پاسخنامه تشریحی درس استعداد تحصیلی کنکور دکتری سال 1397 - رشته های علوم انسانی (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس بازاریابی و مدیریت بازار سال 1397 رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی سال 1397 رشته مدیریت دولتی (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی کنکور دکتری سال 1397 مدیریت دولتی (رایگان)

پاسخنامه تشریحی درس استعداد تحصیلی کنکور دکتری سال 1396 - رشته های علوم انسانی (9300 تومان)
پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی کنکور دکتری سال 1396 -رشته های علوم انسانی (6200 تومان)
پاسخنامه تشریحی درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام کنکور دکتری سال 1396 (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس مبانی سازمان و مدیریت کنکور دکتری سال 1396 (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس آمار و کاربرد آن در مدیریت کنکور دکتری سال 1396 رشته مدیریت (5200تومان)
پاسخنامه تشریحی درس نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی کنکور دکتری سال 1396 مدیریت دولتی (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی کنکور دکتری سال 1396 مدیریت دولتی (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس تحقیق در عملیات پیشرفته کنکور دکتری سال 1396 رشته مدیریت صنعتی (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس مدیریت استراتژیک پیشرفته سال 1396 کنکور دکتری (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته سال 1396 رشته مدیریت فناوری اطلاعات(رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس مدیریت دانش  سال 1396 رشته مدیریت فناوری اطلاعات (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس بازاریابی و مدیریت بازار سال 1396 رشته مدیریت بازرگانی (رایگان)
پاسخنامه تشریحی دروس اصول و مبانی خط مشی گذاری در گردشگری و برنامه ریزی توسعه و مدیریت گردشگری سال 1396 مجموعه گردشگری (19000 تومان)


پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی کنکور دکتری سراسری سال 1395 -رشته های علوم انسانی (رایگان)

پاسخنامه تشریحی دروس آمار و روش تحقیق کنکور دکتری سراسری سال 1395 مجموعه مدیریت (5900تومان)
پاسخنامه تشریحی اصول ومبانی مدیریت ازدیدگاه اسلام کنکوردکتری سراسری سال 95 مجموعه مدیریت (5700تومان)
پاسخنامه تشریحی درس مبانی سازمان و مدیریت کنکوردکتری سراسری سال95 مجموعه مدیریت(6200تومان)

پاسخنامه تشریحی درس زبان انگلیسی کنکور دکتری سراسری سال 1394 -رشته های علوم انسانی (رایگان)
پاسخنامه تشریحی دروس ریاضی و آمار کنکور دکتری سراسری سال 1394 مجموعه مدیریت (5500تومان)

پاسخنامه تشریحی درس استعداد تحصیلی کنکور دکتری سراسری سال 1394 - علوم انسانی(7000تومان)

پاسخنامه تشریحی دروس تئوریهای مدیریت،رفتار سازمانی و منابع انسانی پیشرفته سال94 مدیریت (رایگان) 


پاسخنامه تشریحی درس استعداد تحصیلی کنکور دکتری سراسری سال 1393 - علوم انسانی(رایگان)

پاسخ تشریحی درس زبان انگلیسی کنکور دکتری سراسری سال 1393 (رایگان)

پاسخنامه تشریحی دروس ریاضی و آمار کنکور دکتری سراسری سال 1393 مجموعه مدیریت (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس مبانی مدیریت کنکور دکتری سراسری سال 1393 رشته کارآفرینی و آینده پژوهی
(رایگان)
پاسخنامه تشریحی دروس تئوریهای مدیریت،رفتار سازمانی و منابع انسانی پیشرفته سال93 مدیریت (رایگان)

پاسخ تشریحی و نکات درس زبان انگلیسی کنکور دکتری سراسری سال 1392 کلیه رشته ها (5700 تومان)
پاسخ تشریحی دروس ریاضی و آمار کنکور دکتری سراسری سال 1392 - مجموعه مدیریت (4600 تومان)
پاسخنامه تشریحی درس استعداد تحصیلی کنکور دکتری سراسری سال 1392- علوم انسانی (6800 تومان)
پاسخنامه تشریحی دروس تئوریهای مدیریت،رفتار سازمانی و منابع انسانی پیشرفته سال92 مدیریت (رایگان)
پاسخنامه تشریحی درس مبانی مدیریت کنکور دکتری سراسری سال 1392 رشته کارآفرینی
(4000 تومان)
پاسخنامه تشریحی روش تحقیق کنکور دکتری سراسری سال 1392 رشته کارآفرینی و آینده پژوهی
(4100تومان)

پاسخ تشریحی درس استعداد تحصیلی کنکور دکتری سراسری 1391 - علوم انسانی
(رایگان)
پاسخ تشریحی دروس تئوری مدیریت، منابع انسانی و رفتارسازمانی کنکوردکتری91 مجموعه مدیریت (رایگان)
پاسخ تشریحی درس زبان انگلیسی کنکور دکتری سراسری سال 1391 - کلیه رشته ها (5500تومان)
پاسخ تشریحی درس ریاضی آمار کنکور دکتری سراسری سال 1391 رشته مدیریت (6000 تومان)
پاسخ تشریحی درس آمار و روش تحقیق کنکور دکتری سراسری 91 رشته کارآفرینی (4000 تومان)

پاسخ تشریحی درس آمار و روش تحقیق کنکور دکتری سراسری 91 رشته آینده پژوهی
(4000 تومان)

سوالات و پاسخهای تشریحی درس زبان انگلیسی کلیه رشته های کنکور دکتری سراسری 1390 (5000 تومان)
سوالات و پاسخهای تشریحی درس استعداد تحصیلی کنکور دکتری سراسری 1390 – علوم انسانی(4000 تومان)
سئوالات و پاسخهای تشریحی درس روش تحقیق و آمار کنکور دکتری سراسری 1390- رشته مدیریت(3000 تومان)
سوالات و پاسخهای تشریحی درس تئوری های مدیریت کنکور دکتری سراسری 1390- رشته مدیریت (3000 تومان)
سئوالات و پاسخهای تشریحی درس نظریه های کارآفرینی آزمون دکتری سراسری90-رشته کارآفرینی(3000 تومان)
سئوالات و پاسخهای تشریحی درس روش تحقیق و آمار آزمون دکتری سراسری90- رشته کارآفرینی(3000 تومان)
سوالات کلیه دروس کنکور دکتری سراسری 1390 مجموعه مدیریت - فاقد پاسخنامه (رایگان)
دفترچه سوالات کنکور سراسری دکتری سال 1390 رشته کارآفرینی- فاقد پاسخنامه  (رایگان)
دفترچه سوالات کنکور سراسری دکتری سال 1390 رشته آینده پژوهی - فاقد پاسخنامه  (رایگان)

و) دفترچه سوالات کنکور دکتری دانشگاه آزاد

رشته مدیریت بازرگانی
پاسخنامه تشریحی درس تئوری سازمان و مدیریت کنکوردکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-رایگان
پاسخنامه تشریحی سوالات درس آمار و روش تحقیق کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-رایگان
پاسخنامه تشریحی سوالات رفتار مصرف کننده کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-رایگان
پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت بازاریابی کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی + لینک دانلود 4 فایل مهم- رایگان
پاسخنامه تشریحی سوالات درس بازاریابی صنعتی کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی- رایگان
پاسخنامه تشریحی سوالات درس تحقیقات بازاریابی کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-رایگان
پاسخنامه تشریحی سوالات درس مدیریت استراتژیک کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-رایگان
پاسخنامه تشریحی سوالات درس بازاریابی بین المللی کنکوردکتری سال94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-رایگان
پاسخنامه سوالات درس زبان تخصصی انگلیسی کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی-رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1388 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1387 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1386 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1385 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1384 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1383 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1382 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1381 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی - رایگان

رشته مدیریت صنعتی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی- رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1388 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1386 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1385 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1384 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1383 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1382 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1381 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی - رایگان


رشته مدیریت تولید و عملیات
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت تولید و عملیات - رایگان
پاسخنامه تشریحی درس تئوری های سازمان و مدیریت کنکور دکتری سال 94 دانشگاه آزاد رشته مدیریت تولید و عملیات-رایگان


رشته مدیریت دولتی
سوالات درس تئوری های سازمان و مدیریت کنکور دکتری سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی-رایگان
پاسخنامه تشریحی سوالات درس آمار و روش تحقیق کنکور دکتری سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی-11000تومان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی- رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1388 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1385 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1384 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1383 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1382 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1381 دانشگاه آزاد رشته مدیریت دولتی - رایگان

رشته مدیریت تکنولوژی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت تکنولوژی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت تکنولوژی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1388 دانشگاه آزاد رشته مدیریت تکنولوژی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1387 دانشگاه آزاد رشته مدیریت تکنولوژی - رایگان

رشته مدیریت مالی
تعدادی از سوالات درس تئوری های سازمان و مدیریت کنکور دکتری سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی-رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی - رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی- رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1388 دانشگاه آزاد رشته مدیریت مالی - رایگان

رشته مدیریت آموزشی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت آموزشی- رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت آموزشی - رایگان

رشته مدیریت آموزش عالی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت آموزش عالی- رایگان

رشته مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی- رایگان
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی - رایگان

رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی- رایگان

رشته مدیریت رسانه ای
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت رسانه ای - رایگان

رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1389 دانشگاه آزاد رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی- رایگان

رشته مدیریت محیط زیست
دانلود دفترچه سوالات کنکور دکتری سال 1388 دانشگاه آزاد رشته مدیریت محیط زیست- رایگانز) آزمون دکتری دانشگاههای مختلف - شیوه قدیم پذیرش (به تفکیک دروس)

نمونه سوالات ذیل در مجموع شامل سوالات تشریحی سالهای مختلف دانشگاههای آزاد اسلامی، تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، پردیس قم و شهید بهشتی می باشد که تعداد سوالات دانشگاه آزاد و سایر دانشگاهها به تفکیک مشخص شده است.

توجه نمایید سوالات زیر بدون جواب می باشد

رفتار سازمانی و منابع انسانی - 185 سوال (150 آزاد – 35 دولتی) -رایگان
روش تحقیق - 133 سوال (100 آزاد – 33 دولتی) – رایگان

تئوریهای مدیریت - 116 سوال (64 آزاد- 52 دولتی) – رایگان

تئوریهای مدیریت دولتی - 52 سوال (38 آزاد- 14 دولتی) – رایگان

مدیریت استراتژیک (سیاست های بازرگانی - سیاستگذاری بازرگانی) - 84 سوال (76 آزاد – 8 دولتی) – رایگان

آمار - 10 سوال (10 دولتی) – رایگان

تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی - 48 سوال (38 آزاد-10 دولتی)– رایگان

مدیریت مالی دولتی (مالیه عمومی) - 47 سوال (47 آزاد) – رایگان

مدیریت تطبیقی - 43 سوال (38 آزاد -5 دولتی) – رایگان

مدیریت بازاریابی - 39 سوال (34 آزاد -5 دولتی) – رایگان

مدیریت تولید و عملیات - 32 سوال (26 آزاد – 6 دولتی) – رایگان

حسابداری و مالی رشته مدیریت بازرگانی - 20 سوال (20 آزاد) – رایگان

مدیریت سیستم ها - 19 سوال (19 آزاد) –رایگان

سیاست تولیدی در صنایع - 17 سوال (17 آزاد)– رایگان

اقتصاد - 7 سوال (7 دولتی) – رایگان