شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,127
بازدید دیروز: 18,097
بازدید کل: 153,854,890
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 50
کاربران حاضر: 50

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 

معرفی رشته مدیریت بازرگانی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت بازرگانی در 18 سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1388

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1389

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1391


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1392

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1394

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1395


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1396


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1397

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1398


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در کنکور سال 1401

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 84 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 86 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 مدیریت بازرگانی


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 94 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 95 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 96 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 97 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 98 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 99 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1402 مدیریت بازرگانی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 85

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 87

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 88

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 89

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 90

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 91

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 92

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 93

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 94

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 97

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 98

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 99

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 1400

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 1401

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت بازرگانی در کنکور 1402

نمونه رتبه و محل قبولی و مردودی کدرشته های مدیریت بازرگانی در کنکور کارشناسی ارشد سال های 94 و 95 و 96 و 97 و 98

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی


نمونه رتبه های دعوت شده به مصاحبه کد رشته های گرایشهای دارای شرایط خاص رشته مدیریت بازرگانی

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد
توجه: از آزمون سال 1396، کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری ادغام شده است

اطلاعات مربوط به مجموعه مدیریت بازرگانی و کلیه گرایشهای آن (مدیریت استراتژیک، تجارت الکترونیکی، بازاریابی، بازرگانی داخلی، بازرگانی بین المللی، کارآفرینی) می باشد

ضرایب دروس برای گرایش مدیریت بازرگانی – دانشگاه آزاد

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) دانشگاه آزاد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت بازرگانی در دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد آزاد سال 85 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه و تراز قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) سال 89 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 مدیریت بازرگانی

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سال 89 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) سال 90 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) سال 91 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) سال 92 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) سال 93 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها) سال 94 دانشگاه آزاد

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 

اطلاعات مربوط به دوره های فراگیر پیام نور (کلیه گرایشها)

معرفی منابع اصلی و کمکی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دوره های فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر بهمن ماه 1398 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر بهمن ماه 1397 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر بهمن ماه 1396 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر بهمن ماه 1395 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر مهر ماه  1395 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1394 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1393 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1392 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1390 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت بازرگانی در کنکور  فراگیر پیام نور

تستهای تالیفی و کنکوری کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی