شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,910
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,412,113
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 63
کاربران حاضر: 65

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی و مدیریت ورزشی کنکور دکتری سال 1399
 

توجه: اطلاعات این صفحه مربوط به دانشگاه های سراسری می باشد. جهت مشاهده اطلاعات واحدهای دارای پذیرش در دانشگاه آزاد، اینجا را کلیک کنید


مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س)(ویژه خواهران) - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 4 - فقط زن
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصییل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 4 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 6 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س)-(ویژه خواهران) - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 2 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 7 - توضیحات در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5 - تحصیل رایگان - شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4 -  
 
 
 

مجموعه مدیریت دولتی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 - ویژه مدرسین دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس)- شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 -  
روزانه داشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5 - همکاری با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5 - تحصیل رایگان – شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی - 5  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 

مجموعه مدیریت صنعتی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تولید و عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تولید و عملیات 1 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه تهران تولید و عملیات 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر تولید و عملیات 1 -  
روزانه دانشگاه سمنان تولید و عملیات 1 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تولید و عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه شیراز تولید و عملیات 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تولید و عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت تولید و عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه یزد تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تحقیق در عملیات 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر تحقیق در عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تحقیق در عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تحقیق در عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تحقیق در عملیات 1 - ویژه مدرسین دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس)- شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت سیستم ها 7 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت سیستم ها 2 -  
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت سیستم ها 4 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران مدیریت سیستم ها 5 -  
روزانه دانشگاه تهران استراتژی صنعتی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران تولید و عملیات 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تحقیق در عملیات 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت سیستم ها 3 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت سیستم ها 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران استاتژی صنعتی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تولید و عملیات 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) تولید و عملیات 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران تولید و عملیات 1 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز تولید و عملیات 2 - توضیحات در انتهای دفترچه – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران تولید و عملیات - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) تحقیق در عملیات 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران تحقیق در عملیات - 5  
 
 

مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت رسانه ای 3 -  
 
 

مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تربیت مدرس کسب و کار هوشمند 2 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس کسب و کار هوشمند 1 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه تربیت مدرس کسب و کار هوشمند 1 - ویژه مدرسین دانشگاه فرماندهیی و ستاد آجا (دافوس)- شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار هوشمند 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار هوشمند 3 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد کسب و کار هوشمند 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت خدمات و توسعه فناوری 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار هوشمند 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد کسب و کار هوشمند 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس کسب و کار هوشمند 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت خدمات و توسعه فناوری - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 
 

مجموعه مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 5 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) 7 - تحصیل رایگان - شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 5  
 
 
 

مجموعه کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران کارآفرینی   8 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کارآفرینی   2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کارآفرینی   4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 3 - پذییرفته شدگان در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و شرایط علمی لازم (درج شده در سایت دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمد-  شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 2 - ویژه مدرسین دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس) – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین آینده پژوهی   1 -  
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران آینده پژوهی   7 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری   3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - ویژه مدرسین دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس) – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کارآفرینی   4 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کارآفرینی   2 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 3 - پذییرفته شدگان در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی وزارت دفاع و شرایط علمی لازم (درج شده در سایت دانشگاه صنعتی مالک اشتر) به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمد-  شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   3 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی آینده پژوهی   7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
 
 
 

مجموعه گردشگری

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری 5 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران گردشگری 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری - 5  
 
 

مجموعه مالی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران مالی مهندسی مالی 4 - محل تحصیل دانشده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مالی مهندسی مالی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه سمنان مالی مهندسی مالی 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی مهندسی مالی 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی مهندسی مالی 1 - ویژه مدرسین دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس) – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران مالی بانکداری 3 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران بیمه   2 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی مهندسی مالی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مالی مهندسی مالی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان مالی مهندسی مالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران مالی بانکداری 2 - فقط زن
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) مالی مهندسی مالی 2 - تحصیل رایگان – شرایط در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) مالی بانکداری 2 - تحصیل رایگان – شرایط در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) مالی حقوق مالی 2 - تحصیل رایگان – شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی مهندسی مالی - 5  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران بیمه   - 2 توضیحات در انتهای دفترچه
 
 

مجموعه حسابداری

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 4 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 3 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران 4 - فقط زن
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین 1 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 2 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 1 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه تهران 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 4 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 2 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز 3 -  
روزانه دانشگاه شیراز 4 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 5 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 4 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 1 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران 1 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 2 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 4 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران - 3 فقط زن - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان 4 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 

مجموعه مدیریت آموزشی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت آموزشی 5 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان مدیریت آموزشی 2 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 3 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزشی 2 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت آموزشی 4 -  
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 6 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت آموزشی 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت آموزشی 1 - ویژه مدرسین دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس)- شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت آموزشی 4 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت آموزشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه مدیریت آموزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت آموزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت آموزشی 1 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) مدیریت آموزشی 4 - تحصیل رایگان – شرایط در انتهای دفترچه – فقط زن- محل تحصیل واحد خواهران
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) مدیریت آموزشی 5 - تحصیل رایگان – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 3 - توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت آموزشی - 4  
 
 

مجموعه آموزش عالی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت آموزش عالی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت آموزش عالی 3 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه تهران مدیریت آموزش عالی 1 - ویژه مدرسین دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس) – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد – محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزش عالی 5 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزش عالی 2 -  
روزانه دانشگاه تهران اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی 3 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 2 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 4 -  
روزانه دانشگاه اصفهان برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 4 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 2 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه مدیریت آموزش عالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت آموزش عالی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزش عالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزش عالی 5 - محل تحصیل تهران
 
 

مجموعه تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 5 -  
روزانه دانشگاه تبریز 2 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 2 -  
روزانه دانشگاه تهران 3 - محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
روزانه دانشگاه شهیدچمران- اهواز 4 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 6 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 2 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت 2 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 7 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 7 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 2 - محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود 2 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت 2 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 4 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 5 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی 7 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 6  
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه