شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,906
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,412,109
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 60
کاربران حاضر: 62

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی و مدیریت ورزشی کنکور دکتری سال 1398


توجه: اطلاعات این صفحه مربوط به دانشگاه های سراسری می باشد. جهت مشاهده اطلاعات واحدهای دارای پذیرش در دانشگاه آزاد، اینجا را کلیک کنید


مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س)(ویژه خواهران) - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 - فقط زن
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 4 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت راهبردی   3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت راهبردی   3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س)-(ویژه خواهران) - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت راهبردی   1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت راهبردی   2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 7 - توضیحات در انتهای دفترچه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 


مجموعه مدیریت دولتی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 6 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 5 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 6 -  
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 7 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
 
 
 

مجموعه مدیریت صنعتی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران تولید و عملیات 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تولید و عملیات 3 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر تولید و عملیات 1 -  
روزانه دانشگاه سمنان تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تولید و عملیات 1 -  
روزانه دانشگاه شیراز تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تولید و عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت تولید و عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه یزد تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر تحقیق در عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تحقیق در عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت سیستم ها 5 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت سیستم ها 2 -  
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت سیستم ها 2 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف مدیریت سیستم ها 4 -  
روزانه دانشگاه سمنان مالی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران تولید و عملیات 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تولید و عملیات 3 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت تولید و عملیات 3 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تحقیق در عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تحقیق در عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران سیستم ها - 5 پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه سمنان سیستم ها 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مالی 2 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) تولید و عملیات 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران تولید و عملیات 1 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران تولید و عملیات - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد تولید و عملیات 2 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) تحقیق در عملیات 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 1 -  
 
 
مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات
دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت رسانه ای 3 -  
 
 

مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار هوشمند 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت خدمات و توسعه فناوری 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت خدمات و توسعه فناوری 1 - پژوهش محور
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار هوشمند 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت خدمات و توسعه فناوری - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 
 

مجموعه مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) 7 - شرایط در انتهای دفترچه
 
 
 

مجموعه کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران کارآفرینی   8 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کارآفرینی   2 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 3 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 5 -  
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین آینده پژوهی   2 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری   3 -  
روزانه دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری   3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کارآفرینی   4 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 3 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین آینده پژوهی   2 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری   2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری   2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   4 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی آینده پژوهی   7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
 
 
 

مجموعه گردشگری

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری 1 - پژوهش محور
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران گردشگری 7 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد گردشگری 7 - محل تحصیل واحد یزد
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری - 5  
 
 

مجموعه مالی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مالی مهندسی مالی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مالی مهندسی مالی 3 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مالی بانکداری 3 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه تهران مالی بانکداری 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی بانکداری 5 -  
روزانه دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران مالی بانکداری 3 - فقط زن
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران بیمه   5 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مالی مهندسی مالی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی بانکداری 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی بانکداری - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 

مجموعه حسابداری

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 3 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 3 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران 4 - فقط زن
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان 2 -  
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین 1 -  
روزانه دانشگاه تهران 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 3 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 3 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز 2 -  
روزانه دانشگاه شیراز 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 5 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 5 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 1 -  
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران 1 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران - 2 فقط زن - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 

مجموعه مدیریت آموزشی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت آموزشی 2 -  
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت آموزشی 4 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن - محل تحصیل واحد خواهران
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت آموزشی 4 - فقط مرد- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 3 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت آموزشی 3 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزشی 6 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) مدیریت آموزشی 2 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزشی 2 -  
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت آموزشی 5 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت آموزشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت آموزشی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) مدیریت آموزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت آموزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت آموزشی 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزشی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت آموزشی - 5  
 
 
 
 
 
 

مجموعه آموزش عالی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت آموزش عالی 2 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت آموزش عالی 3 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزش عالی 6 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزش عالی 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت آموزش عالی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی 3 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 2 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 6 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 3 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 2 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت آموزش عالی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزش عالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزش عالی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت آموزش عالی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 

مجموعه تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 2 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 3 -  
روزانه دانشگاه تبریز 1 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 3 -  
روزانه دانشگاه تهران 3 - محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 3 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران 4 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه 3 -  
روزانه دانشگاه شهیدچمران- اهواز 4 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود 1 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 6 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 3 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج 6 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت 6 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 9 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 2 - محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 3 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود 1 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت 3 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 4 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 5 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی 7 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 6  
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه