شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,898
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,412,101
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 52
کاربران حاضر: 54

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی و مدیریت ورزشی کنکور دکتری سال 1397


توجه: اطلاعات این صفحه مربوط به دانشگاه های سراسری می باشد. جهت مشاهده اطلاعات واحدهای دارای پذیرش در دانشگاه آزاد، اینجا را کلیک کنید
 

مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س)- تهران (ویژه خواهران) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 - فقط زن
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت راهبردی   3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س)- تهران (ویژه خواهران) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت راهبردی   2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 

مجموعه مدیریت دولتی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 7 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5 -  
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 5 -  
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 5 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 6 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 -  
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 -  
مشترک دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 6 - مشترک با دانشگاه ورشو لهستان - شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی - 4  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
 
 
 

مجموعه مدیریت صنعتی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران تولید و عملیات 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر تولید و عملیات 1 -  
روزانه دانشگاه سمنان تولید و عملیات 1 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تولید و عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تولید و عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت تولید و عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر تولید و عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه یزد تولید و عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه اصفهان تحقیق در عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تحقیق در عملیات 2 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر تحقیق در عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه شیراز تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تحقیق در عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات 6 -  
روزانه دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت سیستم ها 3 -  
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت سیستم ها 10 - شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت سیستم ها 2 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف مدیریت سیستم ها 5 -  
روزانه دانشگاه سمنان مالی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران تولید و عملیات 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر تولید و عملیات 3 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان تحقیق در عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) تحقیق در عملیات 2 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس سیستم ها 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان سیستم ها 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مالی 2 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) تولید و عملیات 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) تولید و عملیات 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران تولید و عملیات 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران تولید و عملیات - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد تولید و عملیات 2 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) تحقیق در عملیات 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) تحقیق در عملیات 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران تحقیق در عملیات - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد تحقیق در عملیات 2 -  
 
 

مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت رسانه ای 7 0  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت رسانه ای 3 0  
 
 

مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تربیت مدرس کسب و کار هوشمند 4 -  
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار هوشمند 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار هوشمند 2 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد کسب و کار هوشمند 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت خدمات و توسعه فناوری 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس کسب و کار هوشمند 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار هوشمند 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار هوشمند 1 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد کسب و کار هوشمند 2 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت خدمات و توسعه فناوری - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 
 

مجموعه مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 

مجموعه کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
بورس اعزام به خارج دانشگاه بوعلی سینا - همدان کارآفرینی   1 -  
بورس اعزام به خارج دانشگاه اصفهان آینده پژوهی محیط زیست و انرژی 1 -  
روزانه دانشگاه تهران کارآفرینی   5 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کارآفرینی   2 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 5 -  
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین آینده پژوهی   2 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری   4 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کارآفرینی   3 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) کارآفرینی   2 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین آینده پژوهی   1 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری   1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) کارآفرینی   7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
 
 
 

مجموعه گردشگری

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری 5 -
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران گردشگری 7 -
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری - 5
 
 

مجموعه مالی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مالی مهندسی مالی 2 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی مهندسی مالی 5 -  
روزانه دانشگاه یزد مالی مهندسی مالی 3 -  
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مالی بانکداری 2 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مالی بانکداری 2 -  
روزانه دانشگاه یزد مالی حقوق مالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مالی مهندسی مالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مالی بانکداری 1 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مالی حقوق مالی 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی مهندسی مالی - 5  
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی - تهران مالی بانکداری 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 

مجموعه حسابداری

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه الزهرا (س)- تهران (ویژه خواهران) 3 - فقط زن
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین 2 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 4 -  
روزانه دانشگاه تهران 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 2 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 4 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز 3 -  
روزانه دانشگاه شیراز 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 5 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 7 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) 1 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران 1 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 3 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) - 3 فقط زن - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 

مجموعه مدیریت آموزشی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت آموزشی 2 -  
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت آموزشی 4 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن - محل تحصیل واحد خواهران
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده مهدی شهر) مدیریت آموزشی 2 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزشی 2 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت آموزشی 5 -  
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت آموزشی 5 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت آموزشی 4 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت آموزشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه مدیریت آموزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان مدیریت آموزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده مهدی شهر) مدیریت آموزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت آموزشی 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت آموزشی - 5  
 
 

مجموعه آموزش عالی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت آموزش عالی 2 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت آموزش عالی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزش عالی 6 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزش عالی 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت آموزش عالی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 2 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 5 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 3 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه مدیریت آموزش عالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت آموزش عالی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزش عالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزش عالی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت آموزش عالی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 

مجموعه تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تبریز 1 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 4 -  
روزانه دانشگاه تهران 6 - محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران 4 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه 2 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 6 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 3 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج 4 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 - محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود 2 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 3 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 5 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 6  
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه