شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,886
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,412,089
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 45
کاربران حاضر: 47

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت، بازرگانی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، کارآفرینی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، مدیریت راهبردی و آینده پژوهی، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی و مدیریت ورزشی سال 1396

توجه: اطلاعات این صفحه مربوط به دانشگاه های سراسری می باشد. جهت مشاهده اطلاعات واحدهای دارای پذیرش در دانشگاه آزاد، اینجا را کلیک کنید

مجموعه مدیریت بازرگانی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت بازاریابی 4 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س)- تهران (ویژه خواهران) مدیریت بازاریابی 4 - فقط زن
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازاریابی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت بازاریابی 3 -  
روزانه دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازاریابی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5 -  
روزانه دانشگاه یزد رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت بازاریابی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س)- تهران (ویژه خواهران) مدیریت بازاریابی 1 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت بازاریابی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت بازاریابی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه یزد رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازاریابی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان مدیریت بازاریابی 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت بازاریابی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازاریابی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت بازاریابی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت سیاست گذاری بازرگانی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1 -  
 
ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته مدیریت بازرگانی پذیرش صورت گرفت

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت بازاریابی 1  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازاریابی 2  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج - صرفا ورودی های امسال در تهران


مجموعه مدیریت دولتی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محلب تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 -  
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 4 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 -  
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری   3 -  
روزانه دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری   3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   4 -  
روزانه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - پژوهش محور
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری   1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری   2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   4 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت سازمان های دولتی ایران سیاستگذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
مشترک* دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 6 - با همکاری دانشگاه ورشو لهستان
 
شرایط دوره مشترک
1-برگزاری دوره به صورت مشترک در دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ورشو طبق برنامه مصوب.
2- ارائه حداقل نمره 5.5 آزمون زبان IELTS (به نمرات بالاتر امتیاز بیشتری تعلق می گیرد)
3- انجام مصاحبه آزمون ورودی معرفی شدگان سازمان سنجش آموزش كشور، به زبان انگلیسی و با حضور نماینده دانشگاه ورشو.
4- پرداخت هزینه های مربوط به ثبت نام و اقامت در دانشگاه ورشو توسط متقاضی.
5- داوطلبان برای کسب اطلاع از سایر شرایط و ضوابط تحصیل در رشته فوق، به سایت اینترنتی دانشگاه مراجعه نمایند

 
    
ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته مدیریت دولتی پذیرش صورت گرفت

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران رفتار سازمانی 2 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت منابع انسانی 1 پژوهش محور - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت منابع انسانی 2  
روزانه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران   1 پژوهش محور
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1  
نوبت دوم دانشگاه سمنان رفتار سازمانی 1  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت منابع انسانی 1  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت منابع انسانی 1  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران رفتار سازمانی 2  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت منابع انسانی 3  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران رفتار سازمانی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی – تهران مدیریت منابع انسانی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت منابع انسانی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج - صرفا ورودی های امسال در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت منابع انسانی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج - صرفا ورودی های امسال در تهران

مجموعه مدیریت صنعتی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 10 - شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 4 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی 4 -  
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی مالی 3 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت صنعتی مالی 2 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 4 -  
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی مالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت صنعتی مالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
 
     ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته مدیریت صنعتی پذیرش صورت گرفت

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت توضیحات
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج - صرفا ورودی های امسال در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2 محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج - صرفا ورودی های امسال در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه


مجموعه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت راهبردی 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت راهبردی 4 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران آینده پژوهی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین آینده پژوهی 3 -  
روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی مدیریت اطلاعات 5 - به صورت مشترک با دانشگاه علامه طباطبایی - ویژه شاغلین وزارت اطلاعات - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت راهبردی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت راهبردی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران آینده پژوهی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین آینده پژوهی 2 -  
 
 

مجموعه مدیریت

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مدیریت پیشگیری از جرم 10 - ویژه کارکنان شاغل رسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مدیریت ایمنی ترافیک 7 - ویژه کارکنان شاغل رسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) - با همکاری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی- فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت رسانه ای 7 -  
 


مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
بورس اعزام به خارج دانشگاه علامه طباطبایی - تهران کسب و کار هوشمند 1 - پذیرش با عنوان هوشمندی کسب و کار گرایش هوش مصنوعی
روزانه دانشگاه تربیت مدرس کسب و کار هوشمند 3 -  
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار هوشمند 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار هوشمند 5 -  
روزانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران کسب و کار هوشمند 2 - پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت خدمات و توسعه فناوری 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس کسب و کار هوشمند 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کسب و کار هوشمند 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار هوشمند 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت خدمات و توسعه فناوری - 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

    ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته مدیریت فناوری اطلاعات پذیرش صورت گرفت

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت توضیحات
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت خدمات و توسعه فناوری 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

 

مجموعه مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
    ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز پذیرش صورت گرفت

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) 5  

مجموعه کارآفرینی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
بورس اعزام به خارج دانشگاه بوعلی سینا - همدان 1 -  
روزانه دانشگاه تهران 6 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 3 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 3 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) 7 -  
 
 

مجموعه گردشگری

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
بورس اعزام به خارج دانشگاه شیراز گردشگری مدیریت 1 - پذیرش با عنوان مدیریت هتلداری
بورس اعزام به خارج دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری مدیریت 1 - پذیرش با عنوان هتلداری
بورس اعزام به خارج دانشگاه یزد گردشگری مدیریت 1 - پذیرش با عنوان گردشگری گرایش سلامت
بورس اعزام به خارج مجتمع آموزش عالی بم گردشگری مدیریت 1 - پذیرش با عنوان مدیریت گردشگری گرایش هتلداری
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری مدیریت 5 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران گردشگری مدیریت 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری مدیریت - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
    ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته گردشگری پذیرش صورت گرفت

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت توضیحات
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری مدیریت 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

مجموعه مالی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
بورس اعزام به خارج دانشگاه ارومیه مالی مهندسی مالی 1 -  
بورس اعزام به خارج دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی بیمه 1 - پذیرش با عنوان بیمه
روزانه دانشگاه اصفهان مالی مهندسی مالی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مالی مهندسی مالی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران مالی بانکداری 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران مالی مالی بین الملل 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران مالی بیمه 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران مالی حقوق مالی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مالی مهندسی مالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی مهندسی مالی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی بانکداری 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی مالی بین الملل 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی بیمه 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی حقوق مالی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مالی مهندسی مالی 7 -  
 
 

مجموعه حسابداری

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
بورس اعزام به خارج دانشگاه شیراز حسابداری 1 - پذیرش با عنوان حسابداری گرایش مالیاتی
روزانه دانشگاه الزهرا (س)- تهران (ویژه خواهران) حسابداری 3 - فقط زن
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین حسابداری 3 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس حسابداری 3 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حسابداری 3 -  
روزانه دانشگاه تهران حسابداری 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان حسابداری 3 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران حسابداری 5 -  
روزانه دانشگاه شیراز حسابداری 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران حسابداری 5 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد حسابداری 5 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر حسابداری 4 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز حسابداری 2 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) حسابداری 2 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین حسابداری 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس حسابداری 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) حسابداری 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران حسابداری 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران حسابداری 5 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد حسابداری 3 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر حسابداری 4 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) حسابداری 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) حسابداری 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز حسابداری 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران حسابداری - 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر حسابداری 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
   ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته حسابداری پذیرش صورت گرفت

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت توضیحات
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز حسابداری 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران حسابداری 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران حسابداری 1 محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج - صرفا ورودی های امسال در تهران

مجموعه مدیریت آموزشی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
بورس اعزام به خارج دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 1 - پذیرش با عنوان برنامه ریزی آموزشی
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت آموزشی 5 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت آموزشی 4 - فقط زن - محل تحصیل واحد خواهران
روزانه دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزشی 6 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت آموزشی 4 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت آموزشی 2 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت آموزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه مدیریت آموزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت آموزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 1 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت آموزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت آموزشی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزشی 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
 
  ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته مدیریت آموزشی پذیرش صورت گرفت

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت آموزشی 2 فقط زن - محل تحصیل واحد خواهران
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزشی 1 پژوهش محور - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت آموزشی 1  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت آموزشی 3  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزشی 3 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران

مجموعه تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1 -  
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 6 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 5 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3 -  
روزانه دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 2 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 4 -  
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 2 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 4 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 4 - محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 5 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 5 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی - 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
 
 ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر در رشته مدیریت ورزشی پذیرش صورت گرفت

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1 محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 1  
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 2  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 2  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4  
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش 2 محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی 4 محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج - صرفا ورودی های امسال در تهران