شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,851
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,412,054
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 59
کاربران حاضر: 60


دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1392
گرایشهای مختلف رشته های مدیریت، کارآفرینی، مالی، آینده پژوهی
، مدیریت آموزشی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری

توجه: اطلاعات این صفحه مربوط به دانشگاه های سراسری می باشد. جهت مشاهده اطلاعات واحدهای دارای پذیرش در دانشگاه آزاد، اینجا را کلیک کنید2118 –مجموعه مدیریت

دوره تحصیلی کد رشته محل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال
 
توضیحات
اول دوم
روزانه 1410 دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی 8 - گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
روزانه 1411 دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی 10 - گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه 1412 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 3 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1413 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 4 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1414 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 4 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1415 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 3 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1416 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 5 - مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاریابی بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان
روزانه 1417 دانشگاه شهید بهشتی مدیریت بازرگانی 4 - گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه 1418 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت بازرگانی 5 - گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
نوبت دوم 1419 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 1 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1420 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 2 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1421 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 1 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1422 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 2 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم
پیام نور 1423 دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی 5 - -
پردیس 1424 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 3 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس کیش
پردیس 1425 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی 5 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس 1426 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت بازرگانی - 3 گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی-محل تحصیل پردیس دانشگاه
روزانه 1427 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 4 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی می­ باشد-محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1428 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 3 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1429 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 3 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم ­گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1430 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 4 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه - محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1431 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 4 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی ­گذاری عمومی -محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1432 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت دولتی 5 - گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه 1433 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی مدیریت دولتی 7 - گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی
روزانه 1434 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی مدیریت دولتی 7 - گرایش رفتارسازمانی
روزانه 1435 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ­ریزی مدیریت دولتی 7 - گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه
روزانه 1436 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی مدیریت دولتی 7 - گرایش مدیریت منابع انسانی
نوبت دوم 1438 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 1 - عنوان رشته مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1439 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 1 - عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی-محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1440 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 2 - عنوان رشته- مدیریت منابع انسانی –محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1441 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 2 - عنوان رشته مدیریت دولتی - تصمیم ­گیری و خط ­مشی­ گذاری  -محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1442 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 2 - عنوان رشته مدیریت دولتی –مدیریت تطبیقی و توسعه -محل تحصیل پردیس قم
پیام نور 1443 دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی 5 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور 1444 دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی 5 - گرایش رفتار سازمانی
پردیس 1445 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت دولتی - 3 گرایش مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1886 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 5 - عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی- محل تحصیل پردیس البرز- کرج
روزانه 1446 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات - 2 پژوهش محور
روزانه 1447 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت فناوری اطلاعات 5 - -
روزانه 1448 دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1449 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت فناوری اطلاعات 5 - -
نوبت دوم 1450 دانشگاه تهران مدیریت فناوری اطلاعات 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس 1451 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت فناوری اطلاعات - 3 محل تحصیل پردیس دانشگاه
روزانه 1452 پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان مدیریت 3 - گرایش مدیریت منابع انسانی- پژوهش محور
روزانه 1911 پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه-اصفهان مدیریت 2 - عنوان رشته مدیریت بحران - پژوهش محور
روزانه 1453 دانشگاه امام صادق(ع) مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است
روزانه 1454 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 5 - گرایش مدیریت سیاست­گذاری بخش عمومی
روزانه 1455 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 3 - گرایش مدیریت سیستم­ها
روزانه 1887 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 3 - گرایش مدیریت سیستم­ها - بورسیه موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان
روزانه 1456 دانشگاه تهران مدیریت 5 - عنوان رشته سیاست­گذاری  علم و فناوری می­ باشد-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
روزانه 1457 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1458 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات می­ باشد-محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1459 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت می­باشد دانشگاه گرایش را مشخص می ­نماید.
روزانه 1460 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت- گرایش تحقیق در عملیات می­باشد- محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1461 دانشگاه تهران مدیریت 4 - عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1462 دانشگاه تهران مدیریت 4 - عنوان رشته مدیریت –تولید و  عملیات- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1463 دانشگاه تهران مدیریت 4 - عنوان رشته مدیریت –رفتار سازمانی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1464 دانشگاه تهران مدیریت 4 - عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1465 دانشگاه تهران مدیریت 4 - عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم
روزانه 1466 دانشگاه تهران مدیریت 2 - مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس قم بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان
روزانه 1467 دانشگاه تهران مدیریت 3 - مدیریت منابع انسانی- بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان- محل تحصیل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
روزانه 1468 دانشگاه جامع امام حسین(ع) مدیریت 8 - فقط مرد- مدیریت سیستم­ها- سایر شرایط در دفترچه
روزانه 1469 دانشگاه سمنان مدیریت 2 - گرایش مدیریت رفتاری
روزانه 1470 دانشگاه سمنان مدیریت 3 - مدیریت بازاریابی بین ­المللی
روزانه 1471 دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان مدیریت 1 - گرایش مدیریت رفتاری
روزانه 1472 دانشگاه سیستان بلوچستان-زاهدان مدیریت 1 - گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه 1473 دانشگاه شهید بهشتی مدیریت 4 - گرایش تولید و عملیات
روزانه 1474 دانشگاه شهید بهشتی مدیریت 4 - مدیریت مالی
روزانه 1475 دانشگاه شیراز مدیریت 3 - گرایش مدیریت سیستم­ها
روزانه 1476 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می­باشد
روزانه 1477 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی
روزانه 1478 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت 5 - گرایش تحقیق در عملیات
روزانه 1479 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت 5 - گرایش تولید و عملیات
روزانه 1480 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت 4 - گرایش تحقیق در عملیات
روزانه 1481 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت 4 - گرایش مدیریت رفتاری
روزانه 1482 دانشگاه لرستان-خرم آباد مدیریت 3 - گرایش رفتار سازمانی
روزانه 1483 دانشگاه لرستان-خرم آباد مدیریت 3 - گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه 1484 دانشگاه مازندران-بابلسر مدیریت 2 - عنوان رشته سیاستگذاری علم و فناوری است.
روزانه 1485 دانشگاه مازندران-بابلسر مدیریت 7 - گرایش مدیریت تولید و عملیات
نوبت دوم 1486 دانشگاه تهران مدیریت 2 - عنوان رشته مدیریت- رفتار سازمانی –محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1487 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت- سیاست­ گذاری علم و فناوری-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون
نوبت دوم 1488 دانشگاه تهران مدیریت 1 - عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات –محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1489 دانشگاه تهران مدیریت 1 - عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1490 دانشگاه تهران مدیریت 1 - عنوان رشته مدیریت-مدیریت تحقیق در عملیات- محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1491 دانشگاه تهران مدیریت 2 - عنوان رشته مدیریت –تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1492 دانشگاه تهران مدیریت 2 - عنوان رشته مدیریت –تولید و  عملیات- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1493 دانشگاه تهران مدیریت 2 - عنوان رشته مدیریت –مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1494 دانشگاه تهران مدیریت 2 - عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس قم
نوبت دوم 1888 دانشگاه تهران مدیریت 1 - عنوان رشته مدیریت - توسعه - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس 1495 دانشگاه تهران مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس 1496 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت- مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس کیش
پردیس 1497 دانشگاه تهران مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می ­باشد- محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس 1498 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات است.محل تحصیل پردیس کیش
پردیس 1499 دانشگاه تهران مدیریت 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است.محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش
پردیس 1889 دانشگاه تهران مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت-مدیریت مالی - محل تحصیل پردیس البرز - کرج
پردیس 1920 دانشگاه تهران مدیریت 5 - محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس 1500 دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت 6 - عنوان رشته دکتری حرفه ­ای مدیریت گرایش تصمیم ­گیری و سیاست­گذاری می­باشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران-(عنوان مدرک دکتری تخصصی نمی­ باشد)
پردیس 1501 دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی می ­باشد. محل تحصیل پردیس دانشگاهی تهران
پردیس 1502 دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت 3 - محل تحصیل پردیس کرج- عنوان رشته مدیریت منابع انسانی
پردیس 1503 دانشگاه شهید بهشتی مدیریت 2 - گرایش تولید و عملیات-محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1504 دانشگاه شهید بهشتی مدیریت 2 - مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1505 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت - 3 رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1506 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت - 3 عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1507 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت - 3 گرایش تحقیق در عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1508 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت - 3 گرایش تولید و عملیات –محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1509 دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ ای 3 - محل تحصیل پردیس کیش
پردیس 1890 دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ ای 5 - عنوان رشته مدیریت - مدیریت رسانه ای - محل تحصیل پردیس البرز کرج
روزانه 1510 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت  گردشگری 5 - -
روزانه 1916 پژوهشکده گردشگری وابسته به جهاد دانشگاهی مدیریت  گردشگری 2 - پژوهش محور
غیر انتفاعی 1511 دانشگاه علم و فرهنگ –تهران(غیرانتفاعی) مدیریت  گردشگری 4 - -
پردیس 1512 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت  گردشگری - 3 محل تحصیل پردیس دانشگاه
 


 در مرحله تکمیل ظرفیت در این دانشگاهها پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی
 
کد محل تحصیل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان گرایش ظرفیت  

توضیحات

روزانه 9238 دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت صنعتی 4 پژوهش محور- محل تحصیل تهران
روزانه 9239 دانشگاه یزد مدیریت بازرگانی 5  
روزانه 1911 پژوهشگاه مهندسی بحران ­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص ­پژوه- اصفهان مدیریت 2 عنوان رشته مدیریت بحران- پژوهش محور  
روزانه 9240  دانشگاه الزهرا(س) مدیریت 5 فقط زن- مدیریت گرایش بازاریابی بین­ المللی
روزانه 1453 دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت 3 عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است
روزانه 9241 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 5 گرایش مدیریت بازاریابی بین­ الملل
روزانه 9242 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 1 گرایش بازاریابی بین­ الملل –بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان
روزانه 9243 دانشگاه سمنان مدیریت 4 گرایش تحقیق در عملیات
روزانه 9244 دانشگاه سمنان مدیریت 2 گرایش مدیریت تولید و عملیات
روزانه 1469 دانشگاه سمنان مدیریت 2 گرایش مدیریت رفتاری
روزانه 9245 دانشگاه سمنان مدیریت 4 گرایش مدیریت سیستم­ها
روزانه 9246 دانشگاه سمنان مدیریت 2 گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه 1470 دانشگاه سمنان مدیریت 5 مدیریت بازاریابی بین­ المللی
روزانه 9247 دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت 1 پژوهش محور- محل تحصیل تهران
روزانه 9248 دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت 1 گرایش رفتار سازمانی –پژوهش محور- محل تحصیل تهران
روزانه 9249 دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت 1 گرایش مدیریت منابع انسانی- پژوهش محور- محل تحصیل تهران
روزانه 9250 دانشگاه علم و صنعت ایران مدیریت 3 فقط مرد- عنوان مصوب مدیریت تکنولوژی می­باشد
روزانه 9251 دانشگاه یزد مدیریت 5 مدیریت تولید و عملیات
نوبت دوم 1420 دانشگاه تهران مدیریت  بازرگانی 2 عنوان رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1422 دانشگاه تهران مدیریت  بازرگانی 2 عنوان رشته مدیریت بازرگانی-مدیریت سیاستگذاری بازرگانی- محل تحصیل پردیس قم –فارابی
نوبت دوم 1441 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 4 عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­ گیری و خط­ مشی گذاری –محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1442 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 4 عنوان رشته مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی و توسعه- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1440 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 2 عنوان رشته مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس فارابی –قم
نوبت دوم 9252 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت  فناوری اطلاعات 1  
نوبت دوم 1450 دانشگاه تهران مدیریت  فناوری اطلاعات 1 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم 9253 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 1 مدیریت بازاریابی بین­ الملل
نوبت دوم 9254 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 1 گرایش مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی
نوبت دوم 9255 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت 1 گرایش مدیریت سیستم­ها
نوبت دوم 1491 دانشگاه تهران مدیریت 4 عنوان رشته مدیریت- تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1492 دانشگاه تهران مدیریت 4 عنوان رشته مدیریت- تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1486 دانشگاه تهران مدیریت 4 عنوان رشته مدیریت- رفتار سازمانی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1487 دانشگاه تهران مدیریت 1 عنوان رشته مدیریت- سیاستگذاری علم و فناوری- محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
نوبت دوم 1490 دانشگاه تهران مدیریت 1 عنوان رشته مدیریت- مدیریت تحقیق در عملیات- محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1493 دانشگاه تهران مدیریت 4 عنوان رشته مدیریت- مدیریت سیستم­ها- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1494 دانشگاه تهران مدیریت 4 عنوان رشته مدیریت- مدیریت مالی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 9618 دانشگاه تهران مدیریت 3 عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1489 دانشگاه تهران مدیریت 1 عنوان رشته مدیریت تکنولوژی- محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 9619 دانشگاه تهران مدیریت رسانه ­ای 3 محل تحصیل پردیس قم
پردیس خودگردان 1886 دانشگاه تهران مدیریت دولتی 4 با اخذ شهریه- عنوان رشته مدیریت دولتی- تصمیم­ گیری و خط مشی­ گذاری  عمومی- محل تحصیل پردیس البرز- کرج
پردیس خودگردان 1495 دانشگاه تهران مدیریت 5  -عنوان رشته مدیریت-مدیریت تولید و عملیات –محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس خودگردان 1496 دانشگاه تهران مدیریت 2 -عنوان رشته مدیریت –مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس کیش
پردیس خودگردان 1889 دانشگاه تهران مدیریت 5 با اخذ شهریه- عنوان رشته مدیریت –مدیریت مالی –محل تحصیل پردیس البرز- کرج
پردیس خودگردان 1497 دانشگاه تهران مدیریت 5 عنوان رشته مدیریت تکنولوژی می­ باشد محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس خودگردان 1498 دانشگاه تهران مدیریت 2 عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات است. محل تحصیل پردیس کیش
پردیس خودگردان 1499 دانشگاه تهران مدیریت 1 عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی می­ باشد.محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش.
پردیس خودگردان 1920 دانشگاه تهران مدیریت 5 عنوان رشته مدیریت منابع انسانی- محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس خودگردان 1509 دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ ای 3 مطابق تعرفه پردیس- محل تحصیل پردیس کیش
پردیس خودگردان 1890 دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ای 3 با اخذ شهریه- عنوان رشته مدیریت –مدیریت رسانه­ ای- محل تحصیل پردیس البرز- کرج
پردیس خودگردان 1512 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت گردشگری 2 محل تحصیل پردیس دانشگاه

2136-مجموعه کارآفرینی

دوره تحصیلی کد رشته محل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال
 
توضیحات
اول دوم
روزانه 1722 دانشگاه تهران کارآفرینی 3 - گرایش بخش عمومی
نوبت دوم 1723 دانشگاه تهران کارآفرینی 1 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش بخش عمومی
روزانه 1724 دانشگاه تهران کسب و کار 3 - -
روزانه 1725 دانشگاه تهران کسب و کار 3 - بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان
نوبت دوم 1726 دانشگاه تهران کسب و کار 1 - -
روزانه 1727 دانشگاه تهران سازمانی توسعه 3 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش توسعه است
روزانه 1728 دانشگاه تهران سازمانی توسعه 3 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش سازمانی است
نوبت دوم 1729 دانشگاه تهران سازمانی توسعه 1 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش سازمانی می­ باشد
نوبت دوم 1730 دانشگاه تهران سازمانی توسعه 1 - عنوان رشته کارآفرینی با گرایش توسعه است
روزانه 1731 دانشگاه تهران فناوری 3 - -
روزانه 1732 دانشگاه تهران فناوری 3 - بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان
نوبت دوم 1733 دانشگاه تهران فناوری 1 - -
 

 
در مرحله تکمیل ظرفیت در این دانشگاهها پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی
 
کد محل تحصیل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان گرایش ظرفیت  
توضیحات
روزانه 9277 پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص­ پژوه- اصفهان کارآفرینی 3 پژوهش محور
روزانه 9278 دانشگاه رازی کرمانشاه  کارآفرینی 3 گرایش کسب و کار
نوبت دوم 9622 دانشگاه تهران کارآفرینی 3 عنوان رشته کارآفرینی- محل تحصیل پردیس فارابی- قم


2137- مجموعه آینده پژوهی

دوره تحصیلی کد رشته محل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال
 
توضیحات
اول دوم
روزانه 1734 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی وابسته به جهاد دانشگاهی آینده پژوهی 1 - پژوهش محور
روزانه 1735 دانشگاه بین ­المللی امام خمینی (ره) –قزوین آینده پژوهی 5 - -
روزانه 1736 دانشگاه تهران آینده پژوهی 5 - -
نوبت دوم 1737 دانشگاه تهران آینده پژوهی 2 - -
 


  در مرحله تکمیل ظرفیت در این دانشگاهها پذیرش صورت گرفت

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

       
دوره تحصیلی کد محل تحصیل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه 9279 پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص ­پژوه- اصفهان آینده پژوهی 3 پژوهش محور
روزانه 9280 دانشگاه صنعتی مالک اشتر آینده پژوهی 1 پژوهش محور –محل تحصیل تهران
نوبت دوم 1737 دانشگاه تهران آینده پژوهی 1  


 

2149- مجموعه مالی

دوره تحصیلی کد رشته محل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال
 
توضیحات
اول دوم
روزانه 1834 دانشگاه تهران مهندسی مالی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه 1835 دانشگاه تهران مهندسی مالی 1 - بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان
نوبت دوم 1836 دانشگاه تهران مهندسی مالی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه 1837 دانشگاه تهران بانکداری 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم 1838 دانشگاه تهران بانکداری 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه 1839 دانشگاه تهران بیمه 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم 1840 دانشگاه تهران بیمه 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه 1841 دانشگاه تهران حقوق مالی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم 1842 دانشگاه تهران حقوق مالی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه 1910 دانشگاه امام صادق (ع) حقوق مالی 2 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است
 

  در مرحله تکمیل ظرفیت در این دانشگاهها پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی
 
کد محل تحصیل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان گرایش ظرفیت  
توضیحات
روزانه 1910 دانشگاه امام صادق (ع) حقوق مالی 2 عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است.
نوبت دوم 1840 دانشگاه تهران بیمه 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم 9612 دانشگاه تهران حقوق مالی 2 عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی است- محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1842 دانشگاه تهران حقوق مالی 2 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران


2124- مجموعه مدیریت آموزشی

دوره تحصیلی کد رشته محل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال
 
توضیحات
اول دوم
روزانه 1608 دانشگاه ارومیه مدیریت آموزشی 5 - عنوان رشته مدیریت آموزشی
روزانه 1609 دانشگاه اصفهان مدیریت آموزشی 4 -  
روزانه 1610 دانشگاه امام صادق مدیریت آموزشی 5 - فقط زن- دارا بودن حداقل معدل 15 در مقطع کارشناسی ارشد
روزانه 1611 دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی 3 - محل تحصیل کرج
روزانه 1613 دانشگاه شهید بهشتی مدیریت آموزشی 3 - -
روزانه 1614 دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 3 - -
روزانه 1615 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت آموزشی 5 - -
روزانه 1616 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت آموزشی 3 - -
نوبت دوم 1617 دانشگاه اصفهان مدیریت آموزشی 1 - -
نوبت دوم 1618 دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی - 2 محل تحصیل تهران
نوبت دوم 1619 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت آموزشی 1 -  
پردیس 1620 دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی 3 - محل تحصیل پردیس کرج
پردیس 1621 دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت آموزشی 3 - محل تحصیل پردیس تهران
پردیس 1622 دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 3 - پردیس دانشگاهی شیراز
پردیس 1623 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت آموزشی - 3 محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1899 دانشگاه شهیدبهشتی مدیریت آموزشی 5 - محل تحصیل پردیس دانشگاه
 

 در مرحله تکمیل ظرفیت در این دانشگاهها پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی
 
کد محل تحصیل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان گرایش ظرفیت  
توضیحات
روزانه 1610 دانشگاه امام صادق(ع) مدیریت آموزشی 5 فقط زن- دارا بودن حداقل معدل پانزده در مقطع کارشناسی ارشد
روزانه 9263 دانشگاه سمنان مدیریت آموزشی 2  
روزانه 9264 دانشگاه شهید چمران اهواز مدیریت آموزشی 5  
روزانه 9265 دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل مدیریت آموزشی 4  
نوبت دوم 9621 دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 3 محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 9266 دانشگاه سمنان مدیریت آموزشی 1  

2145- مجموعه مدیریت قراردادهای بین ­المللی نفت و گاز

دوره تحصیلی کد رشته محل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال
 
توضیحات
اول دوم
روزانه 1821 دانشگاه امام صادق(ع) مدیریت قراردادهای بین­ المللی نفت و گاز 5 - -
روزانه 1822 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت قراردادهای بین ­المللی نفت و گاز 5 - مدیریت قراردادهای بین­ المللی نفت و گاز
 
پردیس 1823 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت قراردادهای بین ­المللی نفت و گاز - 3 مدیریت قراردادهای بین­ المللی نفت و گاز-محل تحصیل پردیس دانشگاه
 
 

 در مرحله تکمیل ظرفیت در این دانشگاهها پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی
 
کد محل تحصیل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان گرایش ظرفیت
روزانه 1821 دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت قراردادهای بین ­الملل نفت و گاز 5

 

2119-مجموعه حسابداری

دوره تحصیلی کد رشته محل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال
 
توضیحات
اول دوم
روزانه 1513 دانشگاه اصفهان حسابداری 5 - -
روزانه 1514 دانشگاه اصفهان حسابداری 2 - بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان
روزانه 1515 دانشگاه الزهرا(س) حسابداری 3 - فقط زن
روزانه 1516 دانشگاه بین­ المللی امام خمینی(ره)-قزوین حسابداری 4 - -
روزانه 1517 دانشگاه تربیت مدرس حسابداری 7 - -
روزانه 1518 دانشگاه تهران حسابداری 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت
روزانه 1519 دانشگاه تهران حسابداری 5 - بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان –  محل تحصیل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
روزانه 1520 دانشگاه شهید باهنر  کرمان حسابداری 4 -  
روزانه 1521 دانشگاه شهید چمران اهواز حسابداری 5 -  
روزانه 1522 دانشگاه شهید چمران اهواز حسابداری 2 - بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان
روزانه 1523 دانشگاه شیراز حسابداری 6 -  
روزانه 1524 دانشگاه شیراز حسابداری 2 - بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند بنیاد مستضعفان
روزانه 1525 دانشگاه علامه طباطبایی حسابداری 5 -  
روزانه 1526 دانشگاه فردوسی مشهد حسابداری 4 -  
روزانه 1527 دانشگاه مازندران- بابلسر حسابداری 8 -  
نوبت دوم 1528 دانشگاه اصفهان حسابداری 1 -  
نوبت دوم 1529 دانشگاه الزهرا(س) حسابداری 1 - فقط زن
نوبت دوم 1530 دانشگاه تهران حسابداری 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت
نوبت دوم 1531 دانشگاه فردوسی مشهد حسابداری 2 -  
پردیس 1532 دانشگاه تهران حسابداری 3 - محل تحصیل پردیس کیش
پردیس 1533 دانشگاه تهران حسابداری 5 - محل تحصیل پردیس البرز کرج
پردیس 1534 دانشگاه شیراز حسابداری 4 - پردیس دانشگاهی شیراز
پردیس 1535 دانشگاه علامه طباطایی حسابداری - 3 محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1891 دانشگاه الزهرا (س) حسابداری 1 - فقط زن - محل تحصیل پردیس دانشگاه
پردیس 1892 دانشگاه مازندران-بابلسر حسابداری 4 - محل تحصیل پردیس دانشگاه
 

 در مرحله تکمیل ظرفیت در این دانشگاهها پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی
 
کد محل تحصیل نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل عنوان گرایش ظرفیت  
توضیحات
روزانه 9256 دانشگاه تربیت مدرس حسابداری 1 بورسیه مؤسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند و بنیاد مستضعفان
نوبت دوم 9257 دانشگاه تربیت مدرس حسابداری 1  
نوبت دوم 9620 دانشگاه تهران حسابداری 3 محل تحصیل پردیس فارابی- قم
نوبت دوم 1530 دانشگاه تهران حسابداری 1 محل تحصیل دانشکده مدیریت
پردیس خودگردان 1532 دانشگاه تهران حسابداری 3 مطابق تعرفه پردیس- محل تحصیل پردیس کیش
پردیس خودگردان 1533 دانشگاه تهران حسابداری 5 محل تحصیل پردیس البرز- کرج