شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,842
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,412,045
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 53
کاربران حاضر: 53


دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1391
گرایشهای مختلف رشته های مدیریت، کارآفرینی و آینده پژوهی

توجه: اطلاعات این صفحه مربوط به دانشگاه های سراسری می باشد. جهت مشاهده اطلاعات واحدهای دارای پذیرش در دانشگاه آزاد، اینجا را کلیک کنید


2118-مجموعه مدیریت

دوره تحصیلی کد محل تحصیل نام دانشگاه نام گرایش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه 1352 دانشگاه تهران مدیریت 4 - عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون-تهران
روزانه 1353 دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت 3 - محل تحصیل کرج
روزانه 1354 دانشگاه اصفهان بازرگانی 6 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
روزانه 1355 دانشگاه اصفهان بازرگانی 4 - عنوان رشته مدیریت بازگانی گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه 1356 دانشگاه شهید بهشتی بازرگانی 4 - عنوان رشته مدیریت بازگانی گرایش مدیریت سیاست­گذاری بازرگانی
روزانه 1357 دانشگاه شهید بهشتی بازرگانی 1 - عنوان رشته مدیریت بازگانی گرایش مدیریت سیاست­گذاری بازرگانی-بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 1358 دانشگاه علامه طباطبایی بازرگانی 5 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
روزانه 1359 دانشگاه علامه طباطبایی بازرگانی 5 - عنوان رشته مدیریت بازگانی گرایش مدیریت سیاست­گذاری بازرگانی
روزانه 1360 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی وابسته به جهاد دانشگاهی دولتی 4 4 پژوهش محور
روزانه 1361 دانشگاه تهران دولتی 4 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم ­گیری و خط ­مشی­ گذاری عمومی-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
روزانه 1362 دانشگاه تهران دولتی 3 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه- محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
روزانه 1363 دانشگاه تهران دولتی 4 - عنوان رشته مدیریت دولتی- گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
روزانه 1364 دانشگاه علامه طباطبایی دولتی 5 - رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم­ گیری و خط ­مشی ­گذاری عمومی
روزانه 1365 مرکز آموزش مدیریت دولتی دولتی 5 - گرایش ارزشی-کاربردی-پژوهش محور
روزانه 1366 موسسه آموزش عالی و پژوهش مدیریت و برنامه­ ریزی دولتی 5 - عنوان رشته-مدیریت دولتی
روزانه 1367 دانشگاه علامه طباطبایی صنعتی 5 - عنوان رشته مدیریت تکنولوژی بدون گرایش
روزانه 1368 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات - 2 پژوهش محور عنوان رشته مدیریت فناوری اطلاعات
روزانه 1369 دانشگاه تربیت مدرس فناوری اطلاعات 3 - عنوان رشته مدیریت فناوری اطلاعات
روزانه 1370 دانشگاه تهران فناوری اطلاعات 4 - محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
روزانه 1371 دانشگاه علامه طباطبایی فناوری اطلاعات 5 - عنوان رشته مدیریت فناوری اطلاعات
روزانه 1372 دانشگاه تربیت مدرس سیاست­گذاری علم و فناوری 4 - عنوان رشته سیاست­گذاری علم و فناوری
روزانه 1373 دانشگاه تهران سیاست­گذاری علم و فناوری 4 - محل تحصیل دانشکده علوم و فنون-تهران
روزانه 1374 سازمان پژوهش­های علمی و صنعتی ایران سیاست­گذاری علم و فناوری 4 - پژوهش محور
روزانه 1375 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سیاست­گذاری علم و فناوری 3 - پژوهش محور عنوان رشته سیاست­گذاری علم و فناوری
روزانه 1376 دانشگاه تهران مالی 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
روزانه 1377 دانشگاه تهران مالی 15 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 1378 دانشگاه علامه طباطبایی مالی 5 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی
روزانه 1379 پژوهشکده مهندسی بحران­ های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص پژوه منابع انسانی 1 - عنوان رشته مدیریت منابع انسانی-شیوه پژوهش محور
روزانه 1380 دانشگاه اصفهان منابع انسانی 2 - شیوه پژوهش محور
روزانه 1381 دانشگاه تهران منابع انسانی 3 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی-محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
روزانه 1382 دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان منابع انسانی 2 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه 1383 دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان منابع انسانی 10 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی- بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 1384 دانشگاه فردوسی مشهد منابع انسانی 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه 1385 دانشگاه تهران تولید و عملیات 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
روزانه 1386 دانشگاه تهران تولید و عملیات 5 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران- بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 1387 دانشگاه شهید بهشتی تولید و عملیات 4 - عنوان رشته مدیریت گرایش تولید و عملیات
روزانه 1388 دانشگاه مازندران –بابلسر تولید و عملیات 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات
روزانه 1389 دانشگاه تربیت مدرس استراتژیک 4 - عنوان رشته مدیریت استراتژیک
روزانه 1391 دانشگاه شیراز سیستم­ها 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش سیستم­ ها
روزانه 1392 دانشگاه سمنان بازاریابی بین­ الملل 2 -  
روزانه 1393 دانشگاه تربیت مدرس تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه 1394 دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
روزانه 1395 دانشگاه سمنان تحقیق در عملیات 2 -  
روزانه 1396 دانشگاه علامه طباطبایی تحقیق در عملیات 5 - عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات
روزانه 1397 دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات 4 -  
روزانه 1398 دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ ای 3 - عنوان رشته مدیریت رسانه بدون گرایش-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
روزانه 1399 دانشگاه تهران مدیریت رفتار سازمانی 4 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی-محل تحصیل دانشکده مدیریت- تهران
روزانه 1400 دانشگاه تهران مدیریت رفتار سازمانی 2 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی-محل تحصیل دانشکده مدیریت- تهران- بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 1401 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت رفتار سازمانی 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
روزانه 1402 دانشگاه لرستان-خرم آباد مدیریت رفتار سازمانی 5 - گرایش­های رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
روزانه 1403 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی بازاریابی 4 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی- محل تحصی دانشکده مدیریت-تهران
روزانه 1404 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی بازاریابی 15 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی- محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 1405 دانشگاه سمنان مدیریت رفتاری 2 -  
روزانه 1406 دانشگاه شهید بهشتی مدیریت رفتاری 4 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
روزانه 1694 دانشگاه تربیت مدرس مدیریت رفتاری 4 - مدیریت -گرایش رفتاری
روزانه 1692 دانشگاه جامع امام حسین (ع) سیستم ها 5 - مدیریت سیستم ها- فقط مرد-برای اعضای رسمی سپاه یاافرادی که تازمان اعلام نتایج به عضویت این نهاد درآیند-سایر شرایط در دفترچه
روزانه 1697 دانشگاه صنعتی شریف مدیریت 2 - دکترای مدیریت بدون گرایش
روزانه 1698 دانشگاه تهران فناوری اطلاعات 4 - بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 1699 دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان مالی 1 -  
روزانه 1700 دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان سیاست گذاری بخش عمومی 1 -  
روزانه 1701 دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 5 - بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 1702 دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان مدیریت رفتاری 1 -  
شبانه 1407 دانشگاه تهران مدیریت 2 - عنوان رشته مدیریت تکنولوژی-با اخذ شهریه-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون-تهران
شبانه 1408 دانشگاه تهران دولتی 2 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش تصمیم­ گیری و خط­ مشی­ گذاری عمومی-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
شبانه 1409 دانشگاه تهران دولتی 2 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه-محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه 1410 دانشگاه تهران دولتی 1 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه-محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
شبانه 1411 دانشگاه تهران فناوری اطلاعات 2 - با اخذ شهریه-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
شبانه 1412 دانشگاه تهران سیاست­گذاری علم و فناوری 2 - با اخذ شهریه-محل تحصیل دانشکده علوم و فنون-تهران
شبانه 1413 دانشگاه تهران مالی 2 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل دانشکده مدیریت -تهران
شبانه 1414 دانشگاه تهران منابع انسانی 1 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی-محل تحصیل مجتمع آموزش عالی قم
شبانه 1415 دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان منابع انسانی 2 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
شبانه 1416 دانشگاه فردوسی مشهد منابع انسانی 2 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
شبانه 1417 دانشگاه تهران تولید و عملیات 2 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
شبانه 1418 دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 2 - عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
شبانه 1419 دانشگاه فردوسی مشهد تحقیق در عملیات 1 -  
شبانه 1420 دانشگاه تهران مدیریت رسانه­ ای 2 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت رسانه -محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
شبانه 1421 دانشگاه تهران مدیریت رفتار سازمانی 2 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
شبانه 1422 دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت رفتار سازمانی 2 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
شبانه 1423 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی بازاریابی 2 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی-محل تحصیل دانشکده مدیریت-تهران
پیام نور 1424 دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران بازرگانی 4 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی
پیام نور 1425 دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران منابع انسانی 4 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور 1426 دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت رفتار سازمانی 4 - عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی
غیرانتفاعی 1427 دانشگاه علم و فرهنگ-تهران(غیرانتفاعی) مدیریت 5 - عنوان رشته مدیریت گردشگری
غیرانتفاعی 1428 دانشگاه امام رضا(ع)-مشهد(غیرانتفاعی) مدیریت رسانه­ ای 10 10 پژوهش محور
بین­ الملل 1429 دانشگاه تهران مالی 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی-محل تحصیل پردیس بین ­المللی کیش
بین­ الملل 1430 دانشگاه تهران تولید و عملیات 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش
بین­ الملل 1431 دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 3 - عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات- محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش
بین­ الملل 1432 دانشگاه تهران مدیریت رسانه ­ای 3 - عنوان رشته مدیریت رسانه ای بدون گرایش- محل تحصیل پردیس بین­ المللی کیش
بین­ الملل 1433 دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی بازاریابی 3 - عنوان رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی- محل تحصیل پردیس بین المللی کیش

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت مجموعه مدیریت، در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی کد محل تحصیل نام دانشگاه نام گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه 1360 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی وابسته به جهاد دانشگاهی دولتی 6 پژوهش محور
روزانه 1380 دانشگاه اصفهان منابع انسانی 2 پژوهش محور
روزانه 1389 دانشگاه تربیت مدرس استراتژیک 1 عنوان رشته مدیریت استراتژیک
روزانه 1382 دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان منابع انسانی 2 عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
روزانه 1731 دانشگاه علامه طباطبایی مدیریت 5 عنوان رشته مدیریت گردشگری
روزانه 1374 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران سیاست گذاری علم و فناوری 2 پژوهش محور
شبانه 1763 دانشگاه علامه طباطبایی بازرگانی 5 عنوان رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت سیاستگذاری بازرگانی-محل تحصیل پردیس آموشهای نیمه حضوری دانشگاه
شبانه 1765 دانشگاه علامه طباطبایی بازرگانی 5 عنوان رشته مدیریت بازرگانی- گرایش مدیریت بازاریابی-محل تحصیل پردیس آموشهای نیمه حضوری دانشگاه
شبانه 1764 دانشگاه علامه طباطبایی بازرگانی 5 عنوان رشته مدیریت بازرگانی- گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی-محل تحصیل پردیس آموشهای نیمه حضوری دانشگاه
شبانه 1762 دانشگاه علامه طباطبایی دولتی 5 رشته مدیریت دولتی- گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی – محل تحصیل پردیس آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه
شبانه 1761 دانشگاه علامه طباطبایی صنعتی 5 عنوان رشته مدیریت تکنولوژی بدون گرایش- محل تحصیل پردیس آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه
شبانه 1760 دانشگاه علامه طباطبایی فناوری اطلاعات 5 عنوان رشته مدیریت فناوری اطلاعات - محل تحصیل پردیس آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه
شبانه 1759 دانشگاه علامه طباطبایی مالی 5 عنوان رشته مدیریت گرایش مدیریت مالی - محل تحصیل پردیس آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه
شبانه 1758 دانشگاه علامه طباطبایی تحقیق در عملیات 5 عنوان رشته مدیریت گرایش تحقیق در عملیات - محل تحصیل پردیس آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه
شبانه 1779 دانشگاه علامه طباطبایی تولید و عملیات 5 عنوان رشته مدیریت گرایش تولید و عملیات- محل تحصیل پردیس آموزشهای نیمه حضوری دانشگاه
پیام نور 1424 دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران بازرگانی 7 عنوان رشته مدیریت بازرگانی
پیام نور 1425 دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران منابع انسانی 7 عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور 1426 دانشگاه پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت رفتار سازمانی 7 عنوان رشته مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی
 

 

2136-مجموعه کارآفرینی

دوره تحصیلی کد محل تحصیل نام دانشگاه نام گرایش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه 1594 دانشگاه تهران کسب و کار 3 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار
روزانه 1595 دانشگاه تهران کسب و کار 4 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار- بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 1596 دانشگاه تهران سازمانی توسعه 2 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش توسعه
روزانه 1597 دانشگاه تهران سازمانی توسعه 2 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش سازمانی
روزانه 1598 دانشگاه تهران فناوری 2 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش فناوری
روزانه 1599 دانشگاه تهران فناوری 4 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش فناوری- بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه
شبانه 1600 دانشگاه تهران کسب و کار 2 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش کسب و کار
شبانه 1601 دانشگاه تهران سازمانی توسعه 1 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش توسعه
شبانه 1602 دانشگاه تهران سازمانی توسعه 1 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش سازمانی
شبانه 1603 دانشگاه تهران فناوری 1 - عنوان رشته کارآفرینی گرایش فناوری
 
 

2137-مجموعه آینده پژوهی

                           
دوره تحصیلی کد محل تحصیل نام دانشگاه نام گرایش نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه 1604 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی وابسته به جهاد دانشگاهی آینده پژوهی 4 4 پژوهش محور
روزانه 1605 دانشگاه بین ­المللی امام خمینی(ره)- قزوین آینده پژوهی 5 - عنوان رشته آینده پژوهی
روزانه 1606 دانشگاه تهران آینده پژوهی 2 -  
روزانه 1607 دانشگاه تهران آینده پژوهی 10 - بورسیه بنیاد مستضعفان و موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 1608 دانشگاه صنعتی امیرکبیر آینده پژوهی 3 - عنوان رشته مهندسی آینده پژوهی
روزانه 1609 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور آینده پژوهی 3 - پژوهش محور عنوان رشته آینده پژوهی
شبانه 1610 دانشگاه تهران آینده پژوهی 1 -  
شبانه 1693 دانشگاه صنعتی امیرکبیر آینده پژوهی 2 - عنوان رشته مهندسی آینده پژوهی

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت مجموعه آینده پژوهی، در دانشگاه زیر پذیرش صورت گرفت
دوره تحصیلی کد محل تحصیل نام دانشگاه نام گرایش ظرفیت توضیحات
روزانه 1604 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی وابسته به جهاد دانشگاهی آینده پژوهی 1 پژوهش محور