شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 5,863
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,411,066
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 33
کاربران حاضر: 33دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در گرایش های مختلف مجموعه مدیریت - سال 1390


توجه: اطلاعات این صفحه مربوط به دانشگاه های سراسری می باشد. جهت مشاهده اطلاعات واحدهای دارای پذیرش در دانشگاه آزاد، اینجا را کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
دوره نام دانشگاه نام گرایش رشته ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان بازرگانی 3 گرایش بازاریابی
روزانه دانشگاه اصفهان بازرگانی 4 گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
روزانه دانشگاه تربیت مدرس بازاریابی بین الملل 4  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تولید و عملیات 4  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیاستگذاری علم و فناوری 4 عنوان رشته سیاستگذاری علم و فناوری است
روزانه دانشگاه تربیت مدرس منابع انسانی 4  
روزانه دانشگاه تهران بازرگانی 4 عنوان رشته مدیریت بازرگانی – منابع انسانی
روزانه دانشگاه تهران بازرگانی 4 عنوان رشته مدیریت بازرگانی – سیاستگذاری بازرگانی
روزانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران تولید و عملیات 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران دولتی 3 عنوان رشته مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی – محل تحصیل: پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران دولتی 4 عنوان رشته مدیریت دولتی - خط مشی گذاری. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران دولتی 3 عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی. محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران دولتی 3 عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران فناوری اطلاعات 4  
روزانه دانشگاه تهران مالی 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 4 محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه داشنگاه شهیدبهشتی بازرگانی 4 گرایش بازاریابی
روزانه داشنگاه شهیدبهشتی تولید و عملیات 4  
روزانه داشنگاه شهیدبهشتی سیستم ها 4  
روزانه داشنگاه شیراز سیستم ها 3  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف مدیریت 6 پذیرش در دوره دکتری دانشگاه صنعتی شریف در رشته صورت می گیرد و فاقد گرایش است. هرچند داوطلبان می توانند در صورت احراز شرایط دانشگاه در مراحل بعدی آزمون، در کلیه زمینه های تخصصی موجود در دانشکده تحصیل نموده و با مدرک  دکتری مدیریت فارغ التحصیل می شوند
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر اجرایی 2  
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر استراتژیک 2  
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر منابع انسانی 1  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی بازرگانی 5 با گرایش مدیریت بازاریابی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی تولید و عملیات 5 با گرایش مدیریت تولید و عملیات
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی فناوری اطلاعات 5  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی مالی 5 با گرایش مدیریت مالی
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد رفتاری 3  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد منابع انسانی 3  
شبانه دانشگاه تهران بازرگانی 2 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت بازرگانی سیاستگذاری بازرگانی
شبانه دانشگاه تهران بازرگانی 2 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت بازرگانی – منابع انسانی – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 2 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران تولید و عملیات 2 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران دولتی 2 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – خط مشی گذاری – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران دولتی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی – محل تحصیل پردیس قم
شبانه دانشگاه تهران دولتی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی محل تحصیل پردیس قم
شبانه دانشگاه تهران دولتی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران فناوری اطلاعات 2 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه تهران مالی 2 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 2 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد رفتاری 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد منابع انسانی 1 با اخذ شهریه
پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران بازرگانی 8  
پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران دولتی 8 گرایش رفتار سازمانی
پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران دولتی 8 گرایش مدیریت منابع انسانی
بین الملل دانشگاه تهران بازرگانی 3 محل تحصیل پردیس بین المللی کیش با اخذ شهریه
بین الملل دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 3
بین الملل دانشگاه تهران تولید و عملیات 3
بین الملل دانشگاه تهران مالی 3
بین الملل دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 3
 
 ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت سال 1390 در رشته مدیریت به شرح زیر پذیرش انجام شد

 
دوره نام دانشگاه نام گرایش رشته ظرفیت توضیحات
روزانه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات 2 شیوه پژوهش محور -فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه امام صادق مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز 5  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس منابع انسانی 2  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس تولید و عملیات 3  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس بازاریابی بین الملل 1  
روزانه دانشگاه تهران دولتی 2 عنوان رشته مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی. محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران دولتی 1 عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی. محل تحصیل پردیس قم
روزانه دانشگاه تهران مدیریت 10 گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاری - با شرط داشتن حداقل 4سال سابقه مستمر در یکی از مشاغل مدیریت عالی سازمان
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت 5  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی بازرگانی 1 شیوه پژوهش محور
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی فناوری اطلاعات 1 شیوه پژوهش محور
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد رفتاری 2  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد منابع انسانی 2  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر تولید و عملیات 3  
روزانه مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سیاست گذاری علم و فناوری 3 شیوه پژوهش محور
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی دولتی 7 گرایش سیاستگذاری عمومی
شبانه دانشگاه تهران بازرگانی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت بازرگانی سیاستگذاری بازرگانی
شبانه دانشگاه تهران بازرگانی 3 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت بازرگانی – منابع انسانی – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 1 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران تولید و عملیات 1 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران دولتی 2 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – خط مشی گذاری – محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران دولتی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی – محل تحصیل پردیس قم
شبانه دانشگاه تهران دولتی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی محل تحصیل پردیس قم
شبانه دانشگاه تهران دولتی 3 با اخذ شهریه. عنوان رشته مدیریت دولتی – رفتار سازمانی محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه تهران فناوری اطلاعات 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 1 با اخذ شهریه. محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد رفتاری 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه فردوسی مشهد منابع انسانی 1 با اخذ شهریه
پیام نور مرکز تحصیلات تکمیلی تهران دولتی 5 گرایش مدیریت منابع انسانی
بین الملل دانشگاه تهران بازرگانی 1 محل تحصیل پردیس بین المللی کیش با اخذ شهریه
بین الملل دانشگاه تهران تحقیق در عملیات 2
بین الملل دانشگاه تهران تولید و عملیات 3
بین الملل دانشگاه تهران مالی 2
بین الملل دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 3

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش در گرایش های مختلف مجموعه کارآفرینی سال 1390

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

           
دوره نام دانشگاه نام گرایش رشته ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه تهران توسعه 3  
روزانه دانشگاه تهران سازمانی 3  
روزانه دانشگاه تهران سنجش عمومی 3 عنوان رشته کارآفرینی بخش عمومی می باشد
روزانه دانشگاه تهران فن آوری 3  
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار 3  
شبانه دانشگاه تهران توسعه 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه تهران سازمانی 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه تهران سنجش عمومی 1 با اخذ شهریه. عنوان رشته کارآفرینی بخش عمومی می باشد
شبانه دانشگاه تهران فن آوری 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه تهران کسب و کار 1 با اخذ شهریه

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت سال 1390، در رشته کارآفرینی به شرح زیر پذیرش انجام شد

دوره نام دانشگاه نام گرایش رشته ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه تهران سازمانی 2  
روزانه دانشگاه تهران توسعه 1  
شبانه دانشگاه تهران سازمانی 1 با اخذ شهریه
شبانه دانشگاه تهران توسعه 1 با اخذ شهریه
 


اطلاعات مربوط به آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1390 می باشد