شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,289
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,411,492
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 67
کاربران حاضر: 67

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397


رشته مدیریت آموزشی

                                                                                                                                                                                                 
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 10 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 5 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) 9 - فقط زن
روزانه دانشگاه امام صادق (ع) 14 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن (کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در این مجموعه امتحانی و کدضریب که صرفا مجاز به انتخاب دوره های غیرروزانه می باشند، می توانند این کدرشته محل را انتخاب نمایند)
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان 9 -  
روزانه دانشگاه بیرجند 12 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 2 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه تهران 5 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 5 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران 12 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) 10 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 20 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 8 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 8 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز 5 -  
روزانه دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان - تبریز 11 -  
روزانه دانشگاه شیراز 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 10 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 6 -  
روزانه دانشگاه کاشان 6 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج 16 -  
روزانه دانشگاه لرستان - خرم اباد 6 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 8 -  
روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران 12 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد
روزانه دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران 30 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 5 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) 3 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان 7 -  
نوبت دوم دانشگاه بیرجند 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهران 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) 5 -  
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 20 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان 8 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 10 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 3 -  
نوبت دوم دانشگاه کاشان 4 -  
نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج 4 -  
نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم اباد 2 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 3 -  
مجازی دولتی دانشگاه تهران 30 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه شهید بهشتی - تهران 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران 12 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران 8 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج 13 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی - مرکز تبریز 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز ارومیه 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد 20 -  
غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی وابسته به جامعه الزهرا (س) - قم (ویژه خواهران) 20 - فقط زن
 


 ___________________________________________________________

رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تبریز 10 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 6 -  
روزانه دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز 11 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 8 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 6 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 8 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 6 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 5 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 3 -  
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 3 -  
مجازی دولتی دانشگاه شهید بهشتی - تهران 40 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران 6 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) - یزد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار 20 -