شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,320
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,411,523
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 90
کاربران حاضر: 90

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی و آموزش و بهسازی منابع انسانی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1401


رشته مدیریت آموزشی

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 20 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 6 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران 5 - فقط زن
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان 6 -  
روزانه دانشگاه بیرجند 10 -  
روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 7 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
روزانه دانشگاه تهران 5 -  
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران 8 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط زن
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران 18 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران 6 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) 5 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 10 -  
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 6 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 6 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز 8 -  
روزانه دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان - تبریز 5 -  
روزانه دانشگاه شیراز 10 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 8 -  
روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین – فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 50 - مختص کارکنان شاغل مرد ناجا – برابر شرایط و ضوابط اعلامی در دفترچه راهنمای آزمونی صادره از دانشگاه علوم انتظامی امین – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 4 -  
روزانه دانشگاه کاشان 6 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج 18 -  
روزانه دانشگاه لرستان - خرم اباد 14 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 6 -  
روزانه دانشگاه ملایر 10 -  
روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران 20 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش – فقط مرد
روزانه دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران 30 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد به شرط برخورداری از شرایط عمومی و اختصاصی استخدامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران – شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 2 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - (ویژه خواهران) - تهران 2 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه بیرجند 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 7 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 2 -  
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی - تهران 4 - محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 4 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 2 -  
نوبت دوم دانشگاه کاشان 3 -  
نوبت دوم دانشگاه ملایر 5 -  
روزانه - غیردولتی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) 12 -  تحصیل رایگان – شرایط در انتهای دفترچه – فقط زن
مجازی دولتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران 18 - ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش – آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه تهران 13 - آموزش محور
مجازی دولتی دانشگاه شهید بهشتی - تهران 30 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودیهای امسال در تهران) 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان شرقی - مرکز تبریز 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان اذربایجان غربی - مرکز ارومیه 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانفاعی خاتم - تهران 20 -  
غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی وابسته به جامعه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - قم 15 - شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 10 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام 18 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج 9 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل 15 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قایمشهر 15 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان 17 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر اروند -  آبادان 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میعاد - مهاباد 18 -  

 ___________________________________________________________

رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ایلام 8 -  
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان 2 -  
روزانه دانشگاه تبریز 5 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 6 -  
روزانه دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 8 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 4 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 6 -  
نوبت دوم دانشگاه ایلام 6 -  
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی اذربایجان - تبریز 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 4 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 2 -  
مجازی دولتی دانشگاه شهید بهشتی - تهران 28 - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز 5 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان 20 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل 10 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی امام جواد (ع) - یزد 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد 6 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل 9 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل 8 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود 12 -