شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,925
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,412,128
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 40
کاربران حاضر: 40


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی در کنکور سال 1390


دوره کد محل تحصیل  
نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل
ظرفیت پذیرش نیمسال  
ملاحظات
اول دوم
روزانه 2355 دانشگاه ارومیه 14 -  
روزانه 2356 دانشگاه اصفهان 10 -  
روزانه 2357 دانشگاه اصفهان 9 - شیوه آموزش محور
روزانه 2358 دانشگاه الزهرا  (س) 8 - فقط زن
روزانه 2359 دانشگاه الزهرا (س) 6 - فقط زن- شیوه آموزش محور
روزانه 2360 دانشگاه امام صادق (ع) 18 - فقط زن- شرایط در انتهای دفترچه
روزانه 2361 دانشگاه بوعلی سینا- همدان 5 -  
روزانه 2362 دانشگاه بیرجند 6 -  
روزانه 2363 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 8 - ویژه فرهنگیان شاغل رسمی یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش
روزانه 2364 دانشگاه تربیت معلم تهران 15 - محل تحصیل کرج
روزانه 2365 دانشگاه تهران 10 -  
روزانه 2366 دانشگاه سمنان 9 -  
روزانه 2367 دانشگاه شهید باهنر کرمان 5 -  
روزانه 2368 دانشگاه شهید بهشتی 10 -  
روزانه 2369 دانشگاه شیراز 15 -  
روزانه 2370 دانشگاه علامه طباطبایی 14 -  
روزانه 2371 دانشگاه فردوسی مشهد 10 -  
روزانه 2372 دانشگاه کردستان 8 -  
روزانه 2373 دانشگاه کردستان 8 - شیوه آموزش محور
شبانه 2374 دانشگاه ارومیه 5 -  
شبانه 2375 دانشگاه الزهرا(س) 5 - فقط زن
شبانه 2376 دانشگاه الزهرا(س ) 5 - فقط زن- شیوه آموزش محور
شبانه 2377 دانشگاه بوعلی سینا- همدان 4 -  
شبانه 2378 دانشگاه بیرجند 1 -  
شبانه 2379 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 2 -  
شبانه 2380 دانشگاه تربیت معلم تهران 25 - محل تحصیل تهران- شیوه آموزش محور
شبانه 2381 دانشگاه تهران 5 -  
شبانه 2382 دانشگاه تهران 15 - ویژه شاغلین رسمی و پیمانی آموزش و پرورش- شهریه بعهده داوطلب
شبانه 2383 دانشگاه سمنان 6 -  
شبانه 2384 دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 25 -  
شبانه 2385 دانشگاه شهید باهنر کرمان 5 -  
شبانه 2386 دانشگاه شیراز 2 -  
شبانه 2387 دانشگاه علامه طباطبایی 20 - شیوه آموزش محور
شبانه 2388 دانشگاه فردوسی مشهد 5 -  
نیمه حضوری 2389 دانشگاه ارومیه 19 - محل تحصیل مرکز آموزش­های نیمه حضوری دانشگاه
پیام نور 2390 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 19 -  
پیام نور 2391 دانشگاه پیام نور مرکز تهران 25 - شیوه آموزش محور