شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,461
بازدید دیروز: 18,097
بازدید کل: 153,856,224
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 67
کاربران حاضر: 68


اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری
 

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت جهانگردی در 15 سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1391

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1392

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1394

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1395

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1396

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1397

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1398

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت جهانگردی در کنکور سال 1401

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1388 مدیریت جهانگردی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 مدیریت جهانگردی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 مدیریت جهانگردی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 مدیریت جهانگردی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 مدیریت جهانگردی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 مدیریت جهانگردی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1395 مدیریت جهانگردی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 مدیریت جهانگردی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1397 مدیریت جهانگردی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1398 مدیریت جهانگردی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1399 مدیریت جهانگردی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان سال 1390 مدیریت جهانگردی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان سال 1391 مدیریت جهانگردی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان سال 1392 مدیریت جهانگردی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان سال 1393 مدیریت جهانگردی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان سال 1397 مدیریت جهانگردی

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان سال 1398 مدیریت جهانگردی


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان سال 1399 مدیریت جهانگردی

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته مدیریت جهانگردیاطلاعات مربوط به دوره های فراگیر پیام نور

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی دوره های فراگیر پیام نور

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت جهانگردی در کنکور  فراگیر پیام نور