شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,755
بازدید دیروز: 18,097
بازدید کل: 153,855,518
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 51
کاربران حاضر: 51

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

 

معرفی رشته مدیریت صنعتی

معرفی رشته مدیریت تکنولوژی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در 18 سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1388

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1389

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1391

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1392

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1394

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1395


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1396


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1397

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1398

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور سراسری سال 1401

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 84 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 86 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 مدیریت صنعتی و تکنولوژی


نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 94 مدیریت صنعتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 94 مدیریت تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 95 مدیریت صنعتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 95 مدیریت تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 96 مدیریت صنعتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 96 مدیریت تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 97 مدیریت صنعتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 97 مدیریت تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 98 مدیریت صنعتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 98 مدیریت تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 99 مدیریت صنعتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 99 مدیریت تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 مدیریت صنعتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 مدیریت تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 مدیریت صنعتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 مدیریت تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1402 مدیریت صنعتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1402 مدیریت تکنولوژی

 

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 85

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 87

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 88

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 89

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 90

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 91

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 92

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور 93

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی در کنکور 94

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت تکنولوژی در کنکور 94

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی در کنکور 97

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت تکنولوژی در کنکور 97

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی در کنکور 98

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت تکنولوژی در کنکور 98

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی در کنکور 99

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت تکنولوژی در کنکور 99

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی در کنکور 1400

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت تکنولوژی در کنکور 1400

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی در کنکور 1401

مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان مدیریت صنعتی در کنکور 1402

نمونه رتبه و محل قبولی و مردودی کدرشته های مدیریت صنعتی و تکنولوژی در کنکور کارشناسی ارشد سال های 94 و  95 و 96 و 97 و 98

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه رتبه های دعوت شده به مصاحبه کد رشته های گرایشهای دارای شرایط خاص رشته مدیریت صنعتی

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

 

اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد
توجه: از آزمون سال 1396، کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری ادغام شده است
اطلاعات مربوط به کلیه گرایشهای رشته مدیریت صنعتی (صنعتی، تولید، تحقیق در عملیات و مالی) و رشته مدیریت تکنولوژی (سیاستهای تحقیق و توسعه، نوآوری تکنولوزی، انتقال تکنولوژی، استراتژیهای توسعه صنعتی) می باشد

ضرایب دروس برای گرایش مدیریت صنعتی و تکنولوژی – دانشگاه آزاد

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی دانشگاه آزاد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت صنعتی در دانشگاه آزاد

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت تکنولوژی در دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 85 مدیریت صنعتی

نمونه کارنامه و تراز قبولی کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد سال 88 مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 89 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه آزاد رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1396 مدیریت صنعتی

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 96 مدیریت تکنولوژی

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 89 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 1390 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 1391 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 1392 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و تکنولوژی سال 1393 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی سال 1394 دانشگاه آزاد

تستهای کارشناسی ارشد تالیفی و کنکوری رشته مدیریت صنعتی و تکنولوژی