شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,300
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,411,503
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 76
کاربران حاضر: 76

 

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

دانشگاههای زیر در 15 سال گذشته در این رشته پذیرش داشته اند

علوم و تحقیقات تهران (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401، تکمیل دوم91)

تهران مرکزی (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401، تکمیل دوم91)

تهران شمال (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 93 و 98)

تهران غرب (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل دوم93)

تهران جنوب (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 98)

بجنورد (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401،تکمیل دوم 91و92)

بوشهر (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401،تکمیل دوم 91و92)

تبریز (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401،تکمیل دوم 91 و 92)

تنکابن (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401، تکمیل دوم 91 و 92)

خرم آباد (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401،تکمیل دوم 91 و 92)

خوراسگان اصفهان (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401 و تکمیل دوم92)

رودهن (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401، تکمیل اول 98 و 1400، تکمیل دوم 91 و 92)

ساری (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401،تکمیل دوم 91و92)

ساوه (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401، تکمیل اول 98، تکمیل دوم 91و92)

شیراز (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401،تکمیل اول 98، تکمیل دوم 91 و 92)

گرمسار (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401،تکمیل اول 98 و 1400، تکمیل دوم 91و92)

مرودشت (پذیرش اولیه 87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401،تکمیل دوم 91و92)

اسلامشهر (پذیرش اولیه 88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401،تکمیل دوم 91و92)

شهرکرد (پذیرش اولیه 88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401،تکمیل دوم 91و92)

مرند (پذیرش اولیه 89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-1400-1401،تکمیل اول 98، تکمیل دوم 91و92)

رفسنجان (پذیرش اولیه 94 و 96 و 97 و 98، تکمیل اول 93 و 95 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل دوم 96، تکمیل سوم 93)

فیروزآباد (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 95 ، تکمیل دوم و سوم93، تکمیل دوم96)

تربت حیدریه (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 98، تکمیل دوم و سوم93)

یادگار امام خمینی (ره) شهرری (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل دوم و سوم93)

علی آبادکتول (پذیرش اولیه 94 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 95، تکمیل دوم و سوم93)

میاندوآب (پذیرش اولیه 94 و 95، تکمیل دوم و سوم93)

مرکز محمودآباد (پذیرش اولیه 94 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل دوم و سوم93)

مشهد (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 98)

قائم شهر (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94)

سراب (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400)

سبزوار (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94)

خوی (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94)

ورامین (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94)

آباده (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 95)

بناب (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکنیل ظرفیت دوم96)

شبستر (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 98 و 1400، تکمیل ظرفیت دوم96)

نی ریز (پذیرش اولیه 96)

بافت (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 98)

لامرد (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401)

تایباد (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401)

اردکان (پذیرش اولیه 96)

چالوس (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94 و 95 و 98 و 1400)

ارسنجان (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94 و 95 و 98)

آستارا (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94 و 98، تکمیل دوم 96)

دزفول (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94 و 98)

داراب (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94)

تاکستان (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94)

میبد (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94)

امیدیه (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94 و 98)

شهرضا (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94)

آشتیان (تکمیل اول 94)

محلات (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94 و 95 و 98)

بهبهان (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94)

فراهان (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94 و 95 و 98)

الیگودرز (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94)

عجب شیر (تکمیل اول 94)

سلماس (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94)

بردسکن (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94 و 95)

نورآباد ممسنی (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94 و 98)

نکا (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94 و 95 و 98)

کمیجان (پذیرش اولیه 95 و 96، تکمیل اول 94)
 
بندرگز (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94)

خدا آفرین (پذیرش اولیه 95، تکمیل اول 94)

گوگان (تکمیل اول 94)

بندرجاسک (پذیرش اولیه 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 94 و 95)
 
صباشهر (تکمیل اول 94)

مرکز بین الملل خلیج فارس (تکمیل اول 94)

واحد اهواز-پردیس بین المللی خرمشهر-خلیج فارس (پذیرش اولیه 95 و 96 و 98 و 99)

قم (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 95)

کرمانشاه (پذیرش اولیه 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401)

علوم تحقیقات اردبیل (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 90 و 91، و تکمیل دوم 91 و 92)

اردبیل (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401)

علوم و تحقيقات خوزستان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم 91و92)

اهواز (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 98)

علوم و تحقيقات البرز (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم92)

کرج (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401)

علوم و تحقيقات دماوند (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91 ، تکمیل دوم91و92)
 
دماوند (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول 98 و 1400)

علوم و تحقيقات كرمان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

کرمان (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401، تکمیل اول94 و 95 و 98)

علوم و تحقيقات زنجان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

زنجان (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401)

علوم و تحقيقات خراسان رضوی (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

نیشابور (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401)

علوم و تحقيقات گلستان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

گرگان  (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401)

علوم و تحقيقات لرستان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

علوم و تحقيقات بروجرد  (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

بروجرد (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401)

علوم و تحقيقات هرمزگان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

بندرعباس (پذیرش اولیه 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401)

علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان (پذیرش اولیه 92-93، تکمیل ظرفیت اول 91، تکمیل دوم91و92)

زاهدان (پذیرش اولیه 94 و 96 و 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401)

مركز آموزش بين المللی قشم (پذیرش اولیه 92-93-94، تکمیل ظرفیت اول 91 و 92 و 94 ، تکمیل دوم 91 و92 و 93، تکمیل سوم93)

واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم  (پذیرش اولیه 95 و 96، تکمیل اول 95)


لبنان (پذیرش اولیه 92-93-94-95-96، تکمیل ظرفیت اول 91 و 94و 95، تکمیل دوم91و92و93، تکمیل سوم93)

الکترونیکی (پذیرش اولیه 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99، تکمیل اول94 و 95 و 98 و 1400 و 1401، تکمیل دوم92و93، تکمیل سوم93)

علوم و تحقیقات - پردیس علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی (پذیرش اولیه 97 و 98 و 99، تکمیل اول 98)

تهران جنوب - مرکز بین المللی کیش (پذیرش اولیه 97 و 98)

امارات متحده عربی (واحد پشتیبان علوم و تحقیقات تهران) - (پذیرش اولیه 97 و 98 و 99)
 

(اطلاعات مربوط به سالهای 87، 88، 89، 90 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 97 و 98 و 99 و 1400 و 1401 می باشد و ممکن است در سالهای قبل از 91 برخی دانشگاههای پذیرش کننده در مرحله تکمیل ظرفیت به دلیل در دسترس نبودن اطلاعات در لیست بالا ذکر نشده باشد)

اطلاعات مرحله تکمیل ظرفیت اول سال 96 موجود نمی باشد