شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 5,701
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,410,904
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 41
کاربران حاضر: 41

 

ظرفیت دانشگاهها در کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی در 15 سال گذشته

__________________________

ظرفیت دانشگاهها به تفکیک دوره

  1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401
روزانه 106 137 126 188 184 191 202 205 219 218 245 203 221 221 242
نوبت دوم (شبانه) 67 119 114 130 99 113 119 65 73 105 96 64 68 54 48
پیام نور 0 30 10 44 23 30 23 92 92 80 80 100 100 100 100
غیرانتفاعی - - - - - - - - 40 60 140 180 274 250 297
نیمه حضوری 12 12 15 19 20 15 10 - - - - - - - -
پردیس خودگردان (بین الملل) - - - - 20 70 48 79 69 43 44 39 35 28 15
مجازی - - - - - - 40 120 80 80 70 70 100 100 61
جمع کل 185 298 265 381 346 419 442 561 573 586 675 656 798 753 763

ظرفیت دوره های بورسیه (ویژه یا مختص کارکنان ادارات و سازمان ها) در جدول نیامده است
در سال 1401، ظرفیت دوره های روزانه و روزانه غیردولتی با هم جمع شده است.