شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,355
بازدید دیروز: 18,097
بازدید کل: 153,855,118
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 46
کاربران حاضر: 47

 

اطلاعات کامل مربوط به کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار  MBA

 

تعریف و اهداف رشته MBA

تاریخچه MBA

زمینه های فعالیت فارغ التحصیلان MBA

ضرورت و اهمیت MBA

طول دوره و شرایط ورود MBA

دانستنیهایی درباره MBA

قبل از انتخاب MBA به این موارد دقت کنید

چه کسانی برای MBA اقدام نکنند

آشنایی با گرایشهای مختلف رشته مدیریت کسب و کار MBA

گروه بندی دروس دوره کارشناسی ارشد MBA

برنامه درسی ( لیست دروس ) دوره کارشناسی ارشد MBA و گرایشهای آن

 

اطلاعات مربوط به دانشگاههای سراسری

منابع پیشنهادی برای کنکور رشته مدیریت کسب و کار ( MBA )

ضرایب دروس، تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار ( MBA ) 

ظرفیت دانشگاهها در رشته مدیریتMBA  در 15 سال گذشته

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1388

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1390

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1392


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار - MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار - MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار - MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1396

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار - MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار - MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1398

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار - MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال 1401

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 85 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 87 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 88 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 89 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 90 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 92 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 93 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 94 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 95 مدیریت MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 96 مدیریت کسب و کار  MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 97 مدیریت کسب و کار  MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 98 مدیریت کسب و کار  MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 99 مدیریت کسب و کار  MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 مدیریت کسب و کار  MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1401 مدیریت کسب و کار  MBA

مقایسه رتبه داوطلبان در رشته MBA و محل قبولی آنها در آزمون کارشناسی ارشد سال 85

مقایسه رتبه داوطلبان در رشته MBA و محل قبولی آنها در آزمون کارشناسی ارشد سال 87

مقایسه رتبه داوطلبان در رشته MBA و محل قبولی آنها در آزمون کارشناسی ارشد سال 88

مقایسه رتبه داوطلبان در رشته MBA و محل قبولی آنها در آزمون کارشناسی ارشد سال 89

مقایسه رتبه داوطلبان در رشته MBA و محل قبولی آنها در آزمون کارشناسی ارشد سال 90

مقایسه رتبه داوطلبان در رشته MBA و محل قبولی آنها در آزمون کارشناسی ارشد سال 91

مقایسه رتبه داوطلبان در رشته MBA و محل قبولی آنها در آزمون کارشناسی ارشد سال 92

مقایسه رتبه داوطلبان در رشته MBA و محل قبولی آنها در آزمون کارشناسی ارشد سال 93

مقایسه رتبه داوطلبان در رشته MBA و محل قبولی آنها در آزمون کارشناسی ارشد سال 94

مقایسه رتبه داوطلبان در رشته مدیریت کسب و کار MBA و محل قبولی آنها در آزمون کارشناسی ارشد سال 97

مقایسه رتبه داوطلبان در رشته مدیریت کسب و کار MBA و محل قبولی آنها در آزمون کارشناسی ارشد سال 98

مقایسه رتبه داوطلبان در رشته مدیریت کسب و کار MBA و محل قبولی آنها در آزمون کارشناسی ارشد سال 99

مقایسه رتبه داوطلبان در رشته مدیریت کسب و کار MBA و محل قبولی آنها در آزمون کارشناسی ارشد سال 1400

نمونه رتبه و محل قبولی و مردودی کدرشته های مدیریت کسب و کار MBA در کنکور کارشناسی ارشد سال های 94 و 95 و 96 و 97 و 98

مصاحبه با رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت MBA

نمونه رتبه های دعوت شده به مصاحبه کد رشته های گرایشهای دارای شرایط خاص رشته MBA

تست های کنکوری رشته مدیریت MBA


اطلاعات مربوط به دانشگاه آزاد
توجه: از آزمون سال 1396، کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری ادغام شده است

ضرایب دروس برای کنکور مدیریت کسب و کار MBA دانشگاه آزاد

دانشگاه های ارائه دهنده رشته مدیریت کسب و کار MBA دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت MBA سال 1392 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت MBA سال 1393 دانشگاه آزاد

آخرین تراز و رتبه قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت MBA سال 1394 دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1392 دانشگاه آزاد - رشته MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1393 دانشگاه آزاد - رشته MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1394 دانشگاه آزاد - رشته MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 96 مدیریت کسب و کار  MBA
 

اطلاعات مربوط به دوره های فراگیر پیام نور

منابع اصلی و کمکی کنکور مدیریت کسب و کار ( MBA ) - کلیه گرایشها - دوره های فراگیر پیام نور

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر بهمن 1398 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت کسب و کار

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر بهمن 1397 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت کسب و کار


نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر بهمن 1396 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت کسب و کار


نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر بهمن 1395 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت کسب و کار

نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر مهر 1395 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت MBA


نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1394 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت MBA


نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1393 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت MBA


نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1392 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت MBA


نمونه کارنامه و ترازهای قبولی کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1391 دانشگاه پیام نور رشته MBA

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد فراگیر سال 1390 دانشگاه پیام نور رشته مدیریت MBA

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش رشته مدیریت MBA در کنکور  فراگیر پیام نور