شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 5,563
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,410,766
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 53
کاربران حاضر: 55

دانشگاههای ارائه دهنده و ظرفیت پذیرش گرایش های مختلف مجموعه های مدیریت بازرگانی و راهبردی، صنعتی ، دولتی ، فناوری اطلاعات، مالی ، مدیریت رسانه و اطلاعات، کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی، مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز، حسابداری، گردشگری، مدیریت آموزشی، آموزش عالی و مدیریت ورزشی کنکور دکتری سال 1400

 

توجه: اطلاعات این صفحه مربوط به دانشگاه های سراسری می باشد. جهت مشاهده اطلاعات واحدهای دارای پذیرش در دانشگاه آزاد، اینجا را کلیک کنید

 
 

مجموعه مدیریت بازرگانی و راهبردی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س)(ویژه خواهران) - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 4 - فقط زن
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 4 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 3 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 4 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت راهبردی   4 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت راهبردی   1 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه تهران مدیریت راهبردی   3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س)-(ویژه خواهران) - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 1 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 1 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 4 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 4 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 4 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) - مشهد مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 7 - توضیحات در انتهای دفترچه
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 3 - تحصیل رایگان – شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت بازاریابی 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت بازرگانی مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت بازرگانی رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مدیریت راهبردی   4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 

مجموعه مدیریت دولتی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1 -  
روزانه داشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 3 -  
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی رفتار سازمانی 4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 -  
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 -  
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
روزانه دانشگاه لرستان – خرم آباد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 5 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه سمنان مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 5 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 1 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 4 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 4 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 - تحصیل رایگان – شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 4 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی و توسعه 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی رفتار سازمانی 2 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران / (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 

مجموعه مدیریت صنعتی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت مدیریت صنعتی تولید و عملیات 4 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 5 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 3 -  
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 7 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه سمنان مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 1 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 3 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 4 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی 4 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی 2 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه تهران مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت آماد و پشتیبانی   6 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه یزد مدیریت صنعتی مالی 5 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 -  
نوبت دوم دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 3 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 1 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) مدیریت صنعتی مدیریت سیستم ها 4 - تحصیل رایگان – شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی – تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز مدیریت صنعتی تولید و عملیات 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت صنعتی تولید و عملیات 1 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 2 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس مدیریت صنعتی استراتژی صنعتی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 

مجموعه مدیریت رسانه و اطلاعات

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران مدیریت رسانه ای 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت رسانه ای 2 -  
 
 

مجموعه مدیریت فناوری اطلاعات

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران کسب و کار هوشمند 4 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار هوشمند 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات 3 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران کسب و کار هوشمند 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات 2 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات 1 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 
 

مجموعه مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 2 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) 6 - تحصیل رایگان - شرایط در انتهای دفترچه
 
 
 

مجموعه کارآفرینی، آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران کارآفرینی   8 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کارآفرینی   4 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 3 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد-  شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 3 -  
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین آینده پژوهی   1 -  
روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران آینده پژوهی   7 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری   3 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری   1 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه تهران سیاست گذاری علم و فناوری   2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   3 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران کارآفرینی   4 - محل تحصیل دانشکده کار آفرینی تهران
نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 3 - پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد-  شرایط در انتهای دفترچه – محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 2 -  
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین آینده پژوهی   1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر سیاست گذاری علم و فناوری   2 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی آینده پژوهی   7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز صرفا ورودی های امسال در تهران) مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 2 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت نوآوری 1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
ر دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت تکنولوژی مدیریت تحقیق و توسعه 1 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس سیاست گذاری علم و فناوری   3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران سیاست گذاری علم و فناوری   1 - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
 
 
 

مجموعه گردشگری

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری 1 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران گردشگری 7 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران گردشگری 2 -  
 
 

مجموعه مالی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران مالی مهندسی مالی 2 - محل تحصیل دانشده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مالی مهندسی مالی 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه سمنان مالی مهندسی مالی 1 -  
روزانه دانشگاه الزهرا(س) (ویژه خواهران) - تهران مالی بانکداری 3 - فقط زن
روزانه دانشگاه تهران مالی بانکداری 2 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مالی بانکداری 2 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی بانکداری 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران بیمه   4 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی مهندسی مالی 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مالی مهندسی مالی 1 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی بانکداری 1 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مالی بانکداری 1 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی بانکداری 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران بیمه   1 - توضیحات در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی بانکداری 1 -  
 
 

مجموعه حسابداری

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 4 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 2 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران 4 - فقط زن
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین 1 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 2 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 1 - فاقد خوابگاه
روزانه دانشگاه تهران 4 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان 3 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران 4 -  
روزانه دانشگاه شیراز 4 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 3 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 4 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 5 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 1 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 1 -  
نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران 2 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 2 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 2 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران - 4 فقط زن - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 4 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 1 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 

مجموعه مدیریت آموزشی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزشی 3 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) مدیریت آموزشی 1 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت آموزشی 3 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت آموزشی 4 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه مدیریت آموزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 1 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزشی 2 - محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) مدیریت آموزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزشی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت آموزشی 1 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) مدیریت آموزشی 3 - تحصیل رایگان – شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام صادق (ع) مدیریت آموزشی 3 - تحصیل رایگان – شرایط در انتهای دفترچه – فقط زن- محل تحصیل واحد خواهران
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزشی 1 - محل تحصیل تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
 
 
 

مجموعه آموزش عالی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل نام گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت آموزش عالی 3 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مدیریت آموزش عالی 3 -  
روزانه دانشگاه تهران مدیریت آموزش عالی 2 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزش عالی 3 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت آموزش عالی 5 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 3 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 4 -  
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه مدیریت آموزش عالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت آموزش عالی 1 - محل تحصیل دانشکده روانشناسی تهران
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزش عالی 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر برنامه ریزی توسعه آموزش عالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران برنامه ریزی درسی در آموزش عالی 1 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مدیریت آموزش عالی - 5  
 
 
 

مجموعه تربیت بدنی - مدیریت ورزشی

دوره نام دانشگاه یا مؤسسه محل تحصیل ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه 3 -  
روزانه دانشگاه اصفهان 3 -  
روزانه دانشگاه تبریز 2 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 2 -  
روزانه دانشگاه تهران 3 - محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 2 - توضیحات در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران 2 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه رازی کرمانشاه 4 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز 4 -  
روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 6 -  
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 2 -  
روزانه دانشگاه کردستان - سنندج 2 -  
روزانه دانشگاه گیلان - رشت 7 -  
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر 4 -  
روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 7 -  
نوبت دوم دانشگاه ارومیه 1 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تبریز 1 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 1 - محل تحصیل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 1 - توضیحات در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه خوارزمی - تهران 1 - محل تحصیل تهران
نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود 1 -  
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 1 -  
نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت 1 -  
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر 1 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران 4 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی 7 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه 3 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس 2 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران - 6  
پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر 1 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه