شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 7,003
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,412,206
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 36
کاربران حاضر: 38


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) مجموعه مدیریت

رشته های مدیریت بازرگانی و مدیریت راهبردی

1) رشته مدیریت بازرگانی (گرایش های الف-مدیریت بازاریابی ، ب-مدیریت سیاست گذاری بازرگانی ، ج-رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی) ، 2) رشته مدیریت راهبردی

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

رشته مدیریت دولتی
گرایش های تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی ، مدیریت تطبیقی و توسعه، رفتار سازمانی، مدیریت منابع انسانی)

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی ، نظریه ها و مبانی خط مشی گذاری دولتی)

رشته های مدیریت صنعتی و مدیریت آماد و پشتیبانی
1-رشته مدیریت صنعتی (گرایش های تولید و عملیات، تحقیق در عملیات، مدیریت سیستم ها، مالی)، 2-رشته مدیریت آماد و پشتیبانی

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته ، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

رشته های کارآفرینی، آینده پژوهی ، مدیریت فناوری ، سیاست گذاری علم و فناوری
رشته های 1-کارآفرینی، 2-آینده پژوهی، 3-سیاست گذاری علم و فناوری، 4-مدیریت فناوری
1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه های کارافرینی، تئوری های نوآوری، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

رشته مدیریت رسانه
1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی ، مدیریت استراتژیک)


رشته مدیریت فناوری اطلاعات
گرایش های کسب و کار هوشمند، مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته، مدیریت دانش)


رشته های مالی و بیمه
رشته های 1- مالی (گرایش های مهندسی مالی، بانکداری، بیمه)، 2-بیمه

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام)
سطح کارشناسی ارشد شامل (ریسک و مدیریت سرمایه گذاری، بازارها و نهادهای مالی)

______________________________________________________________________________________

مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی ارشد شامل (اقتصاد نفت و گاز، حقوق قراردادهای نفت و گاز)


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته گردشگری

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق و آمار، اصول و مبانی خط مشی گذاری در گردشگری، برنامه ریزی توسعه و مدیریت گردشگری)


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته حسابداری

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار ، ریاضی)
سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (حسابرسی)
سطح کارشناسی ارشد شامل (حسابداری مدیریت، تئوری های حسابداری)


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته مدیریت آموزشی

1- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت)
سطح کارشناسی ارشد شامل (آمار و روش تحقیق (کمی و کیفی)، سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی)، نظارت و راهنمایی آموزشی)


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته آموزش عالی
گرایش های 1-مدیریت آموزش عالی، 2-اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی ، 3-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی

1- زبان (انگلیسی، فرانسه، آلمانی) (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (فلسفه، مبانی و اصول تربیت)
سطح کارشناسی ارشد شامل (مسائل آموزش عالی ایران و جهان - مدیریت و برنامه ریزی دانشگاهی (مباحث مدیریت، برنامه ریزی و توسعه آموزش عالی) و آمار و روش تحقیق (کمی، کیفی))


مواد امتحانی آزمون دکتری نیمه متمرکز (سراسری) رشته علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

1- زبان انگلیسی (ضریب 1)
2- استعداد تحصیلی (ضریب 1)

3- آزمون دروس تخصصی (ضریب 4)

سطح کارشناسی شامل (آمار، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی)
سطح کارشناسی ارشد شامل (مدیریت رویدادها و اماکن و تأسیسات ورزشی، اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی، بازاریابی ورزشی)


اطلاعات مربوط به آزمون دکتری سراسری سال 1403 می باشد