شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,374
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,411,577
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 47
کاربران حاضر: 47


ترازهای معرفی شده جهت مصاحبه در هر کد/رشته از مجموعه مدیریت و کارآفرینی کنکور سراسری دکتری سال 1390

 

مجموعه مدیریت

کد/رشته نام دانشگاه و رشته دوره برخی ترازهای دعوت شده به مصاحبه
1246 دانشگاه اصفهان- بازرگانی – گرایش بازاریابی روزانه 7253، 7611
1247 دانشگاه اصفهان- بازرگانی – گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی روزانه 7253، 6933، 7611
1248 دانشگاه تربیت مدرس – بازاریابی بین الملل روزانه 9689، 7486
1249 دانشگاه تربیت مدرس – تولید و عملیات روزانه 7767، 8546، 7439، 8487، 7253
1250 دانشگاه تربیت مدرس – سیاستگذاری علم و فناوری روزانه 7486
1251 دانشگاه تربیت مدرس – منابع انسانی روزانه 8084، 7629
1252 دانشگاه تهران – مدیریت بازرگانی – منابع انسانی روزانه 8084، 7875، 7629
1253 دانشگاه تهران – مدیریت بازرگانی – سیاستگذاری بازرگانی روزانه 8084، 9689، 7875
1254 دانشگاه تهران – تحقیق در عملیات روزانه 8487، 7439، 7875، 7767، 8546
1255 دانشگاه تهران – تولید و عملیات روزانه 8487، 7875، 7767، 8546
1256 دانشگاه تهران (پردیس قم) – مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی روزانه 7027، 7126، 7253
1258 دانشگاه تهران (پردیس قم) – مدیریت دولتی – رفتار سازمانی روزانه 7027، 7126، 7253
1259 دانشگاه تهران – مدیریت دولتی – رفتار سازمانی روزانه 7875، 7629
1261 دانشگاه تهران - مالی روزانه 7629، 9774
1263 دانشگاه شهیدبهشتی – بازرگانی – بازاریابی روزانه 9689، 7486
1264 دانشگاه شهیدبهشتی – تولید و عملیات روزانه 7767، 7439، 8487
1265 دانشگاه شهیدبهشتی – سیستم ها روزانه 7923، 9689
1266 دانشگاه شیراز – سیستم ها روزانه 8546، 7126، 7439
1271 دانشگاه علامه طباطبایی – بازرگانی - بازاریابی روزانه 9689، 7486، 7923
1272 دانشگاه علامه طباطبایی – تولید و عملیات روزانه 7126، 7439، 8487، 7923، 8546، 7767
1273 دانشگاه علامه طباطبایی – فناوری اطلاعات روزانه 7923
1274 دانشگاه علامه طباطبایی - مالی روزانه 7629، 9774، 7923
1275 دانشگاه فردوسی مشهد - رفتاری روزانه 6874، 6933
1277 دانشگاه تهران – مدیریت بازرگانی – سیاستگذاری بازرگانی شبانه 7486
1278 دانشگاه تهران – مدیریت بازرگانی – منابع انسانی شبانه 7027، 8084
1281 دانشگاه تهران – مدیریت دولتی – خط مشی گذاری شبانه 6933، 7027
1284 دانشگاه تهران – مدیریت دولتی – رفتار سازمانی شبانه 7027
1286 دانشگاه تهران – مدیریت مالی شبانه 9774
1287 دانشگاه تهران – مدیریت رسانه ای شبانه 6861
1288 دانشگاه فردوسی مشهد – رفتاری شبانه 6861
1289 دانشگاه فردوسی مشهد – منابع انسانی شبانه 6861
1290 دانشگاه پیام نور – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – بازرگانی پیام نور 7010، 7611، 6861
1291 دانشگاه پیام نور – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – مدیریت دولتی – رفتار سازمانی پیام نور 7611، 6742، 6933، 6861
1292 دانشگاه پیام نور – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – مدیریت دولتی – منابع انسانی پیام نور 7611، 6742، 6933
1293 دانشگاه تهران – پردیس بین الملل کیش - بازرگانی بین الملل 7010، 8084
1295 دانشگاه تهران – پردیس بین الملل کیش – تولید و عملیات بین الملل 6742
1296 دانشگاه تهران – پردیس بین الملل کیش – مالی بین الملل 6742، 9774
1297 دانشگاه تهران – پردیس بین الملل کیش – مدیریت رسانه ای بین الملل 6742
1362 دانشگاه تهران – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز روزانه 9774
 
 
 
 
مجموعه کارآفرینی
کد/رشته نام دانشگاه و رشته دوره برخی ترازهای دعوت شده به مصاحبه
1326 دانشگاه تهران – گرایش توسعه روزانه 8489، 8257، 9847
1327 دانشگاه تهران – گرایش سازمانی روزانه 8489، 8257، 9847
1328 دانشگاه تهران – گرایش سنجش عمومی روزانه 8489، 8257، 9847
1329 دانشگاه تهران – گرایش فن آوری روزانه 8489، 8257، 9847
1330 دانشگاه تهران – گرایش کسب و کار روزانه 8489، 8257، 9847