شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,703
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,411,906
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 90
کاربران حاضر: 91


ترتیب کد/رشته های مجموعه مدیریت و کارآفرینی کنکور دکتری سال 90 بر اساس تراز آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه
 
 
مجموعه مدیریت
نام دانشگاه و رشته دوره آخرین تراز دعوت به مصاحبه
دانشگاه تهران – مدیریت بازرگانی – منابع انسانی روزانه 7561
دانشگاه تهران – مدیریت بازرگانی – سیاستگذاری بازرگانی روزانه 7523
دانشگاه شهیدبهشتی – سیستم ها روزانه 7493
دانشگاه تهران – تولید و عملیات روزانه 7455
دانشگاه تهران – مدیریت دولتی – رفتار سازمانی روزانه 7424
دانشگاه تهران - مالی روزانه 7400
دانشگاه شهیدبهشتی – بازرگانی – بازاریابی روزانه 7356
دانشگاه تهران - مالی شبانه 7344
دانشگاه تهران – تحقیق در عملیات روزانه 7304
دانشگاه تربیت مدرس – بازاریابی بین الملل روزانه 7269
دانشگاه تربیت مدرس – تولید و عملیات روزانه 7253
دانشگاه تربیت مدرس – سیاستگذاری علم و فناوری روزانه 7214
دانشگاه شهیدبهشتی – تولید و عملیات روزانه 7202
دانشگاه تربیت مدرس – منابع انسانی روزانه 7196
دانشگاه علامه طباطبایی – بازرگانی - بازاریابی روزانه 7194
دانشگاه علامه طباطبایی – فناوری اطلاعات روزانه 7192
دانشگاه علامه طباطبایی - مالی روزانه 7188
دانشگاه تهران – مدیریت دولتی – خط مشی گذاری روزانه 7183
دانشگاه علامه طباطبایی – تولید و عملیات روزانه 7126
دانشگاه تهران – مدیریت بازرگانی – سیاستگذاری بازرگانی شبانه 7124
دانشگاه تهران – مدیریت رسانه ای روزانه 7067
دانشگاه اصفهان- بازرگانی – گرایش بازاریابی روزانه 7049
دانشگاه تهران (پردیس قم) – مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی روزانه 7027
دانشگاه تهران (پردیس قم) – مدیریت دولتی – رفتار سازمانی روزانه 7018
دانشگاه تهران – مدیریت بازرگانی – منابع انسانی شبانه 7017
دانشگاه شیراز – سیستم ها روزانه 6998
دانشگاه تهران – تولید و عملیات شبانه 6988
دانشگاه تهران – مدیریت دولتی – رفتار سازمانی شبانه 6961
دانشگاه تهران – تحقیق در عملیات شبانه 6950
دانشگاه اصفهان- بازرگانی – گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی روزانه 6933
دانشگاه تهران (پردیس قم) – مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی شبانه 6921
دانشگاه تهران (پردیس قم) – مدیریت دولتی – رفتار سازمانی شبانه 6912
دانشگاه فردوسی مشهد – منابع انسانی روزانه 6910
دانشگاه تهران – مدیریت دولتی – خط مشی گذاری شبانه 6904
دانشگاه فردوسی مشهد - رفتاری روزانه 6874
دانشگاه تهران – مدیریت رسانه ای شبانه 6850
دانشگاه فردوسی مشهد – منابع انسانی شبانه 6843
دانشگاه فردوسی مشهد – رفتاری شبانه 6822
دانشگاه پیام نور – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – بازرگانی پیام نور 6797
دانشگاه تهران – پردیس بین الملل کیش - بازرگانی بین الملل 6757
دانشگاه پیام نور – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – مدیریت دولتی – رفتار سازمانی پیام نور 6731
دانشگاه پیام نور – مرکز تحصیلات تکمیلی تهران – مدیریت دولتی – منابع انسانی پیام نور 6728
دانشگاه تهران – پردیس بین الملل کیش – تحقیق در عملیات بین الملل 6720
دانشگاه تهران – مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز روزانه 6719
دانشگاه تهران – پردیس بین الملل کیش – مالی بین الملل 6717
دانشگاه تهران – پردیس بین الملل کیش – تولید و عملیات بین الملل 6715
دانشگاه تهران – پردیس بین الملل کیش – مدیریت رسانه ای بین الملل 6691
 
 
مجموعه کارآفرینی
نام دانشگاه و رشته دوره آخرین تراز دعوت به مصاحبه
دانشگاه تهران – گرایش توسعه روزانه 7686
دانشگاه تهران – گرایش سازمانی روزانه 7686
دانشگاه تهران – گرایش سنجش عمومی روزانه 7686
دانشگاه تهران – گرایش کسب و کار روزانه 7686
دانشگاه تهران – گرایش فن آوری روزانه 7662
دانشگاه تهران – گرایش توسعه شبانه 7401
دانشگاه تهران – گرایش سازمانی شبانه 7401
دانشگاه تهران – گرایش سنجش عمومی شبانه 7401
دانشگاه تهران – گرایش کسب و کار شبانه 7401
دانشگاه تهران – گرایش فن آوری شبانه 7360
 
توضیحات: تراز آخرین فرد دعوت شده به مصاحبه بر اساس تحلیل کارنامه نهایی داوطلبان بر اساس فرمولهای علمی محاسبه گردیده است و تخمینی است.