شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 8,458
بازدید دیروز: 18,097
بازدید کل: 153,855,221
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 45
کاربران حاضر: 45
دانلود پرسشنامه تعداد : 253
1. دانلود پرسشنامه میزان رضایت مندی مراجعین از کتابخانه و خدمات ارائه شده در کتابخانه
پرسشنامه محقق ساخته
نویسنده (گان): حامد بردبار
تعداد صفحات: 1
قیمت (تومان): 4000
چکیده | متن کامل
2. پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند سبز
برگرفته از تحقیقات واشبرن و پلنک (2002)، نیوول و گلد اسمیت (2001)، چن (2010)، چن و چانگ (2012)
نویسنده (گان): آرمین گلی
تعداد صفحات: 5
قیمت (تومان): 6400
چکیده | متن کامل
3. پرسشنامه ارزیابی وضعیت سیستم پیشنهادات (نظام پیشنهادات)
پرسشنامه محقق ساخته
نویسنده (گان): حامد بردبار
تعداد صفحات: 2
قیمت (تومان): 2200
چکیده | متن کامل
4. پرسشنامه استرس شغلی طبق موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH)
موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH)
نویسنده (گان): موسسه ملی سلامت و امنیت شغلی (NIOSH)، تهیه فریده عبدالهی
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 8000
چکیده | متن کامل
5. پرسشنامه رفتار ضد شهروندی سازمانی
آرین قلی پور و علی اصغر پورعزت
نویسنده (گان): آرین قلی پور و علی اصغر پورعزت، تهیه فریده عبدالهی
تعداد صفحات: 3
قیمت (تومان): 7000
چکیده | متن کامل
6. پرسشنامه بی تفاوتی کارکنان
دانایی فردوهمکاران
نویسنده (گان): دانایی فردوهمکاران، تهیه فریده عبدالهی
تعداد صفحات: 4
قیمت (تومان): 7000
چکیده | متن کامل
7. پرسشنامه خودشیفتگی راسکین و تری (1988)
آزمونهای روانشناسی اجتماعی و شخصیت، 1391
نویسنده (گان): عسل فریدی
تعداد صفحات: 5
قیمت (تومان): 7000
چکیده | متن کامل
8. پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام (MPS)
Hackman, J.R. and Oldham, G.R. 1976
نویسنده (گان): ترجمه خواجه پور
تعداد صفحات: 6
قیمت (تومان): 8000
چکیده | متن کامل
9. دانلود پرسشنامه رفتار های کاری مخرب یا رفتار های ناکارآمد ( غیرمولد )
Spector et al(2006)
نویسنده (گان): محمدحسین شجاعی
تعداد صفحات: 2
قیمت (تومان): 7000
چکیده | متن کامل
10. پرسشنامه مالکیت روانشناختی
Olckers, c. 2011
نویسنده (گان): محمد حسین شجاعی
تعداد صفحات: 4
قیمت (تومان): 7000
چکیده | متن کامل
1 2 3 4