شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
دوشنبه 25 تیر 1403
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 9,105
بازدید دیروز: 18,097
بازدید کل: 153,855,868
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 59
کاربران حاضر: 60
مقالات ترجمه شده - دانلود ترجمه مقاله تعداد : 458
1. دانلود ترجمه مقاله انگلیسی؛ حوادث ناشی از کار در آمریکا : بررسی عوامل خطر از طریق داده هایی از مطالعات عمومی اجتماعی
Journal of Safety Research 43 (2012) 67–74
نویسنده (گان): مترجم: سیدشاهین حسینی
تعداد صفحات: 19
قیمت (تومان): 20000
چکیده | متن کامل
2. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ کارآفرینی و معرفت شناسی: مبانی فلسفی مطالعه فرصت‌های کارآفرینانه
The Academy of Management Annals 4(1):557-583 · June 2010
نویسنده (گان): ترجمه شده در سایت مدیر
تعداد صفحات: 25
قیمت (تومان): 18000
چکیده | متن کامل
3. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ مدیریت از منظر الهیون : بزرگترین ادیان جهان، «رویکرد خداشناختی» و سازمان و مدیریت از نظریه تا عمل
Research in the Sociology of Organizations, Volume 41, 2362
نویسنده (گان): سعید کوهی
تعداد صفحات: 33
قیمت (تومان): 30000
چکیده | متن کامل
4. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ جدی انگاری دین در مطالعه سازمان ها
/
نویسنده (گان): سعید کوهی (مترجم)
تعداد صفحات: 13
قیمت (تومان): 30000
چکیده | متن کامل
5. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ دین و سازمان : مروری انتقادی بر اندیشه های کنونی و جهت گیری های آتی
The Academy of Management Annals Volume 6, 2012 - Issue 1
نویسنده (گان): Paul Tracey
تعداد صفحات: 51
قیمت (تومان): 45000
چکیده | متن کامل
6. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ تحقیقات مدیریت و دین: تجزیه و تحلیل استنادی
Journal of Business Ethics volume 112, pages 177–185 (2013)
نویسنده (گان): مترجم: سعید کوهی
تعداد صفحات: 14
قیمت (تومان): 30000
چکیده | متن کامل
7. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ بررسی تاثیر نوع دوستی و تعارض در رابطه بر قابلیت یادگیری سازمانی
International Journal of Conflict Management Vol. 26 No. 1, 2015 pp. 85-112
نویسنده (گان): مترجم: محمدحسین شجاعی
تعداد صفحات: 34
قیمت (تومان): 22000
چکیده | متن کامل
8. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ بازاریابی اسلامی : نشانه یابی بازار اسلامی
An-Najah University, J. Res. (Humanities) Vol.26 (6) 2012
نویسنده (گان): مترجم: محمد حسین شجاعی
تعداد صفحات: 24
قیمت (تومان): 17600
چکیده | متن کامل
9. مقاله انگلیسی ترجمه شده؛ تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل
International Journal of Hospitality Management 28 (2009) 612–619
نویسنده (گان): ترجمه: فاطمه مشکدانیان
تعداد صفحات: 18
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
10. دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده به فارسی ؛ شاخص های قابلیت اطمینان سیستم حمل و نقل شهری
Transportation Research Procedia 20 ( 2017 ) 591 – 595
نویسنده (گان): مترجم: محمد صفی صمغ آبادی
تعداد صفحات: 5
قیمت (تومان): 0
چکیده | متن کامل
1 2 3 4