شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 6,788
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,411,991
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 41
کاربران حاضر: 43

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد سال 1391 دانشگاه آزاد رشته مدیریت آموزشی
 

زبان روانشناسی فنون تدریس آمار روش تحقیق فلسفه تعلیم و تربیت مدیریت آموزشی برنامه ریزی درسی آموزشی تکنولوژی آموزشی واحد انتخابی رتبه در انتخاب نمره کل (تراز) نتیجه پذیرش اولیه تکمیل ظرفیت اول تکمیل ظرفیت دوم
0 20 56.7 30 1.7 35 61.7 8.4 علوم و تحقیقات 103 6124 مردود تهران مرکزی -
10 28.4 40 18.4 3.3- 40 21.7 21.7 شیراز 55 5837 مردود شیراز -
25 13.4 40 0 6.7 20 26.7 21.7 شیراز 78 5708 مردود بین المللی قشم شیراز
0 30 18.4 6.7 8.4 33.4 45 21.7 علوم و تحقیقات 270 5596 مردود مردود -
3.4 53.4 40 0 18.4 0 41.7 5 علوم و تحقیقات 437 5366 مردود برنامه ریزی آموزشی علوم تحقیقات البرز * علوم و تحقیقات دماوند
0 0 20 20 0 31.7 33.4 15 شیراز 168 5365 مردود علوم تحقیقات کرمان -
0 26.7 23.4 18.4 5 18.4 16.7 16.7 مرودشت 138 5226 مردود علوم تحقیقات کرمان -
6.7 28.4 20 13.4 0 16.7 21.7 15 تنکابن 110 5219 مردود مردود تنکابن
10- 6.7 26.7 11.7 23.4 15 33.4 8.4 ساوه 105 5171 مردود لبنان اسلامشهر
10 20 23.4 8.4 5 20 13.3- 15 تهران مرکزی 786 5032 مردود تهران مرکزی – س شاهد -
0 25 28.4 10 0 16.7 3.3- 13.4 بجنورد 358 4903 مردود مردود ذخیره برنامه ریزی درسی آزادشهر**
23.4 6.7 11.6- 1.7 5- 0 28.4 26.7 تهران مرکزی 1001 4859 مردود مردود ذخیره تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی تهران مرکزی***
10 10 15 18.4 10 6.7 11.6- 13.3- بجنورد 430 4735 مردود مردود علوم و تحقیقات خراسان رضوی
10 3.4 16.7 21.7 3.3- 3.3- 3.4 1.7 شیراز 453 4672 مردود مردود علوم و تحقیقات کرمان
0 16.7 1.7 0 1.6- 3.4 15 13.4 بجنورد 532 4480 مردود مردود -
* تراز این داوطلب در گرایش برنامه ریزی آموزشی 5779 بوده است
** تراز این داوطلب در گرایش برنامه ریزی درسی 4815 بوده است
*** تراز این داوطلب در گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسلامی 4853 بوده است


توضیحات
  • عدم درج عنوان گرایش در ستون تکمیل ظرفیت 1 و2 برای پذیرفته شدگان این مراحل، به منزله قبولی در همان گرایش ثبت نامی می باشد.
  • درج خط فاصله به منزله عدم شرکت داوطلب در این مرحله از تکمیل ظرفیت و درج عبارت مردود به منزله شرکت داوطلب در این مراحل و عدم قبولی وی می باشد.
  • برای برخی داوطلبان که در مراحل تکمیل ظرفیت در گرایشی غیر از گرایش ثبت نامی قبول شده اند که تراز آن متفاوت با تراز گرایش ثبت نامی اشان بوده است، تراز گرایش قبولی مرحله تکمیل ظرفیت در زیر جدول درج شده است.
  • برخی از داوطلبان که در تکمیل ظرفیت اول پذیرفته شده اند ولی در واحد محل قبولی ثبت نام نکرده اند، در مرحله دوم تکمیل ظرفیت نیز شرکت نموده اند و نتیجه آنها ذکر شده است. قبولیتکمیل ظرفیت اول این داوطلبان ملغی شده و این داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در واحد قبول شده در مرحله تکمیل ظرفیت 2 بوده اند.