شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 03 اسفند 1402
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 5,954
بازدید دیروز: 35,543
بازدید کل: 150,411,157
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 37
کاربران حاضر: 37

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دوره های فراگیر پیام نور

منابع ذیل توسط دانشگاه پیام نور در دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی ارشد - پذیرش بهمن ماه سال 1398 آورده شده است و امکان تغییر منابع در سالهای بعد از آن وجود دارد.
 

ردیف

نام منبع درسی

مولف/مترجم

ناشر

توضیحات

روش تحقیق در مدیریت ورزشی (2 واحد) / کلیه گرایشها

1 روش تحقیق در تربیت بدنی کشاورز و همکاران دانشگاه پیام نور فصول 1 تا پایان 3 و فصول 5 تا پایان 12 مطالعه شود

اصول و مبانی مدیریت (2واحد) / کلیه گرایشها

1

اصول و مبانی مدیریت در ورزش کشاورز ، فراهانی علم و ورزش  

نظریه های سازمان و مدیریت (2 واحد) / همه گرایشها به جز گرایش مدیریت رسانه های ورزشی

1 تئوریهای سازمان و مدیریت با تأکید بر مدیریت ورزشی حمید قاسمی، ابوالفضل فراهانی پیام نور فصل 10 حذف می باشد

مدیریت طراحی و نگهداری اماکن و تجهیزات ورزشی ( 2 واحد) / فقط گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

1 مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی حمید قاسمی، ابوالفضل فراهانی دانشگاه پیام نور ------
اوقات فراغت و محیط زیست (2 واحد) / فقط گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
1 مدیریت رویدادهای ورزشی، تفریحی و جهانگردی چرلی مارلن، لری جی، آدامز - مترجم: فراهانی و همکاران انجمن علمی تربیت بدنی و حتمی -----
اصول و مبانی بازاریابی ورزشی (2واحد) / فقط گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
1 بازاریابی جهانی در ورزش لیلا قربانی و همکاران حتمی فصل های 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 و 17 مطالعه شود
مدیریت بازاریابی در ورزش (2 واحد) / فقط گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
1 مدیریت بازاریابی ورزشی فراهانی ، قربانی دانشگاه پیام نور  
مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی (2 واحد) / فقط گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
1 مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی حسین ذکایی ، کشاورز حتمی  
آیین نگارش زبان فارسی (2 واحد) / فقط گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
1 آیین نگارش با تأکید بر مهارت نوشتن حمید قاسمی و همکاران حتمی فصول 1 تا پایان 8 مطالعه شود
نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی (2 واحد) / فقط گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
1 نظریه ها و مبانی ارتباط جمعی قاسمی و همکاران دانشگاه پیام نور فصول 1 تا پایان 7 و فصل 9 مطالعه شود
منابع کمکی پیشنهادی (دفترچه سوالات سالهای گذشته)
1 دفترچه سوالات فراگیر ارشدپیام نورآذر92رشته مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش
دفترچه سوالات فراگیر ارشدپیام نورآذر92رشته مدیریت ورزشی-مدیریت رویدادهای ورزشی
دفترچه سوالات فراگیر ارشدپیام نورآذر92رشته مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی درسازمانهای ورزشی
دفترچه سوالات فراگیر ارشدپیام نورآذر92رشته مدیریت ورزشی-مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی
دفترچه سوالات فراگیر ارشدپیام نورآذر92رشته مدیریت ورزشی-مدیریت اوقات فراغت وورزشهای تفریحی
دفترچه سوالات فراگیر ارشدپیام نورآذر92رشته مدیریت ورزشی-مدیریت رسانه های ورزشی
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور- آذر 91 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت ورزشی)

دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور - دی 90 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت ورزشی)

دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور اردیبهشت 90 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت ورزشی)
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 89 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت ورزشی)
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 88 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت ورزشی)
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 87 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت وبرنامه ریزی)
دفترچه سوالات فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور سال 86 رشته تربیت بدنی و ... (مدیریت وبرنامه ریزی)