شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
سه شنبه 17 تیر 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 469
بازدید دیروز: 24,391
بازدید کل: 110,692,547
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 103
کاربران حاضر: 104

دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت مالی در کنکور کارشناسی ارشد سال 1397
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی عنوان رشته / گرایش ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه ارومیه مدیریت مالی 6 -  
روزانه دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) مدیریت مالی 9 - فقط زن
روزانه دانشگاه خوارزمی مدیریت مالی 10 - محل تحصیل تهران
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت مالی 7 -  
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت مالی 6 -  
روزانه دانشگاه یزد مدیریت مالی 10 -  
روزانه دانشگاه اصفهان مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 3 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 8 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مالی گرایش بانکداری 5 -  
روزانه دانشگاه تهران مالی گرایش بانکداری 5 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی گرایش بانکداری 8 -  
روزانه دانشگاه تهران مالی گرایش بیمه 5 - محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران
نوبت دوم دانشگاه ارومیه مدیریت مالی 3 -  
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) - تهران (ویژه خواهران) مدیریت مالی 5 - فقط زن
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت مالی 2 -  
نوبت دوم دانشگاه یزد مدیریت مالی 7 -  
نوبت دوم دانشگاه اصفهان مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 2 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 5 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مالی گرایش بانکداری 5 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی گرایش بانکداری 3 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران مالی گرایش بانکداری 4 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران مالی
گرایش بیمه
3 -  
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی مدیریت مالی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت مالی 7 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه یزد مدیریت مالی 10 - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش) مالی گرایش بانکداری 15 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) مدیریت مالی 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) مدیریت مالی 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان مدیریت مالی 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 15 - فقط زن
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد دماوند) مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 15 - فقط مرد
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پرندک - پرندک (استان مرکزی) مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 - محل تحصیل واحد قزوین
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 20 -  
غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران مالی گرایش بانکداری 20 -  
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 40 - آموزش محور
مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران مالی گرایش بانکداری 40 - آموزش محور