شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
پنجشنبه 06 اردیبهشت 1397
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 32,884
بازدید دیروز: 41,743
بازدید کل: 83,350,147
کاربران عضو: 3
کاربران مهمان: 130
کاربران حاضر: 133


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت امور شهری در کنکور کارشناسی ارشد سال 1395

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت نیمسال اول ظرفیت نیمسال دوم توضیحات
روزانه دانشگاه تهران 6 -  
روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 6 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران 6 - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد 7 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) 6 -  
نوبت دوم دانشگاه تهران 4 -  
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطظبایی - تهران 6 - شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 5 -  
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 6 -  
پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد 4 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب 8 -  
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب 15 - آموزش محور
مجاری دانشگاه تهران 20 - آموزش محور
 


ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ظرفیت توضیحات
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد 2 شرایط در انتهای دفترچه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب 5 شرایط در انتهای دفترچه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب 13 شرایط در انتهای دفترچه - آموزش محور
پردیس خودگردان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفا ورودی های امسال در تهران) 6 شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه فردوسی مشهد 4 شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه