شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
شنبه 29 شهریور 1399
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 934
بازدید دیروز: 39,750
بازدید کل: 113,162,117
کاربران عضو: 0
کاربران مهمان: 123
کاربران حاضر: 123


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت دولتی و بحران در کنکور کارشناسی ارشد سال 1393


1142- مدیریت دولتی ( با ضرایب گرایش2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 5 -
روزانه دانشگاه تهران 9 -
روزانه دانشگاه تهران 9 عنوان رشته مدیریت در سازمان با رویکرد اسلامی می ­باشد.
روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی- محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه تهران 8 گرایش مدیریت نیروی انسانی- محل تحصیل پردیس فارابی قم
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 6 گرایش تشکیلات و روش­ها
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 12 گرایش مدیریت نیروی انسانی
روزانه دانشگاه شاهد-تهران 3 شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه شهید بهشتی- تهران 6 گرایش سیستم­های اطلاعاتی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی- تهران 6 گرایش منابع انسانی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش تشکیلات و روش­ها
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش مدیریت نیروی انسانی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش تشکیلات و روش­ها
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش مدیریت سیستم­ های اطلاعاتی
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش مدیریت نیروی انسانی
روزانه دانشگاه هرمزگان بندرعباس 6 گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
روزانه دانشگاه ولی­عصر(عج)- رفسنجان 6 گرایش مدیریت تحول
روزانه دانشگاه ولی­عصر(عج)- رفسنجان 6 گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی 7 گرایش مدیریت تحول
روزانه مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی 7 گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
نوبت دوم دانشگاه تهران 9 -
نوبت دوم دانشگاه تهران 9 عنوان رشته مدیریت در سازمان با رویکرد اسلامی می ­باشد
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی-محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه تهران 7 گرایش مدیریت نیروی انسانی-محل تحصیل پردیس فارابی قم
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 گرایش تشکیلات و روش­ها
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 5 گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 8 گرایش مدیریت نیروی انسانی
نوبت دوم دانشگاه شاهد-تهران 3 شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش تشکیلات و روش­ها
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط زن- گرایش مدیریت نیروی انسانی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش تشکیلات و روش­ها
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش مدیریت سیستم ­های اطلاعاتی
نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی- تهران 5 فقط مرد- گرایش مدیریت نیروی انسانی
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان بندرعباس 2 گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
نوبت دوم دانشگاه ولی­عصر(عج)- رفسنجان 2 گرایش مدیریت تحول
نوبت دوم دانشگاه ولی­عصر(عج)- رفسنجان 2 گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
نیمه حضوری دانشگاه تربیت مدرس 5 -
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش تشکیلات و روش­ها
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش مدیریت تحول
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش مدیریت مالی دولتی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 15 آموزش محور- گرایش تشکیلات و روش­ها
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 15 آموزش محور- گرایش مدیریت تحول
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 15 آموزش محور-گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 15 آموزش محور- گرایش مدیریت مالی دولتی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 15 آموزش محور- گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان- مرکز گرمسار 8 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان- مرکز گرمسار 15 آموزش محور- گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس- مرکز شیراز 8 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس- مرکز شیراز 15 آموزش محور- گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان- مرکز رشت 8 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان- مرکز رشت 15 آموزش محور- گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی- مرکز دلیجان 8 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی- مرکز دلیجان 15 آموزش محور- گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان- مرکز بین­ المللی کیش 15 آموزش محور- گرایش مدیریت منابع انسانی
غیرانتفاعی مؤسسه غیرانتفاعی طلوع مهر- قم 15 فقط مرد- عنوان رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی می­باشد.
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش تشکیلات و روش­ها-محل تحصیل پردیس فارابی قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش مدیریت تحول -محل تحصیل پردیس فارابی قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش مدیریت سیستم­های اطلاعاتی-محل تحصیل پردیس فارابی قم- شرایط در انتهای دفترچه
مجازی دانشگاه تهران 40 آموزش محور- گرایش مدیریت نیروی انسانی -محل تحصیل پردیس فارابی قم- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 گرایش تشکیلات و روش­ها-محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 15 محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
 
 

1142-مدیریت بحران(با ضرایب گرایش2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه شهید باهنر-کرمان 4 -
روزانه پژوهشگاه مهندسی بحران­ های طبیعی
 شاخص ­پژوه- اصفهان
1 پژوهش محور
نوبت دوم  دانشگاه شهید باهنر-کرمان 4 -
 
 
 

1142- پدافند غیرعامل ( با ضرایب گرایش2)

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر 8 گرایش مدیریت بحران ناشی از جنگ- شرایط در انتهای دفترچه
نوبت دوم  دانشگاه صنعتی مالک اشتر 8 گرایش مدیریت بحران ناشی از جنگ- شرایط در انتهای دفترچه
 
 

ضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در دانشگاههای زیر پذیرش صورت گرفت

مدیریت دولتی - تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه دانشگاه هرمزگان – بندرعباس 3 گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 6 گرایش مدیریت تحول
روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 6 گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
نوبت دوم دانشگاه شاهد – تهران 1 شرایط در انتهای دفترچه
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 8 گرایش تشکیلات و روشها
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 6 گرایش مدیریت تحول
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 6 گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 4 گرایش مدیریت مالی دولتی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 7 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 11 آموزش محور- گرایش تشکیلات و روشها
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 11 آموزش محور – گرایش مدیریت تحول
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 9 آموزش محور- دگرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 9 آموزش محور – گرایش مدیریت مالی دولتی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- تهران غرب 10 آموزش محور- گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار 8 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان – مرکز گرمسار 8 آموزش محور – گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس- مرکز شیراز 4 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس- مرکز شیراز 7 آموزش محور – گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان-مرکز رشت 6 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان-مرکز رشت 10 آموزش محور – گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی- مرکز دلیجان 6 گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی- مرکز دلیجان 6 آموزش محور – گرایش مدیریت منابع انسانی
پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان- مرکز بین المللی کیش 10 آموزش محور – گرایش مدیریت منابع انسانی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم 12 فقط مرد- عنوان رشته مدیریت اماکن متبرکه مذهبی می باشد
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 13 گرایش تشکیلات و روشها – محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در جزیره کیش- شرایط در انتهای دفترچه
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 14 محل تحصیل پردیس خودگردان ارس واقع در جلفا
پردیس خودگردان دانشگاه تهران 11 محل تحصیل پردیس خودگردان البرز واقع در کرج
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی- تهران 6 گرایش سیستم های اطلاعاتی- پردیس خودگردان دانشگاه
پردیس خودگردان دانشگاه شهیدبهشتی- تهران 6 گرایش منابع انسانی – پردیس خودگردان دانشگاه
 
 

مدیریت بحران - تکمیل ظرفیت

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
روزانه پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه- اصفهان 1 پژوهش محور