شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 17 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 34,479
بازدید دیروز: 41,693
بازدید کل: 104,474,874
کاربران عضو: 2
کاربران مهمان: 144
کاربران حاضر: 146


دانشگاههای ارائه دهنده رشته مدیریت فناوری اطلاعات در کنکور کارشناسی ارشد سال 1391
 

1142- مدیریت فناوری اطلاعات (کد گرایش4)

 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل نیمسال توضیحات
اول دوم
روزانه دانشگاه الزهرا (س) 8 - فقط زن
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 6 -  
روزانه دانشگاه تربیت مدرس 2 - فقط مرد - بورسیه کارکنان رسمی شاغل در نیروی انتظامی - شرایط در انتهای دفترچه
روزانه دانشگاه تهران 11 -  
روزانه دانشگاه خوارزمی تهران 10 - محل تحصیل کرج
روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 7 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
روزانه دانشگاه شهید بهشتی 10 -  
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن-گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته
روزانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد-گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته
شبانه دانشگاه الزهرا (س) 5 - فقط زن
شبانه دانشگاه الزهرا (س) 4 - فقط زن- شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه تهران - 10  
شبانه دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان 4 - گرایش کسب و کار الکترونیکی
شبانه دانشگاه شهید بهشتی 2 -  
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط زن-گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته-شیوه آموزش محور
شبانه دانشگاه علامه طباطبایی 10 - فقط مرد-گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته-شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز بندرعباس(واحد قشم) 15 - گرایش کسب و کار الکترونیک-شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 8 - گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 8 - گرایش مدیریت دانش
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 8 - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 8 - گرایش کسب و کار الکترونیک
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته-شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش مدیریت دانش-شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی -شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور-مرکز تهران 15 - گرایش کسب و کار الکترونیک-شیوه آموزش محور
غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی تعالی - قم 18 - فناوری اطلاعات و مدیریت
غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی جهاددانشگاهی یزد - اشکذر 7 - گرایش سیستم های اطلاعات پیشرفته
غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی جهاددانشگاهی یزد - اشکذر 7 - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی جهاددانشگاهی یزد - اشکذر 7 - گرایش نظام کیفیت فراگیر
غیر انتفاعی موسسه غیر انتفاعی میزان - تبریز 18 -  
مجازی دانشگاه پیام نور - مرکز تهران 60 - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته-شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه پیام نور - مرکز تهران 60 - گرایش مدیریت دانش-شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه پیام نور - مرکز تهران 60 - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی -شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه پیام نور - مرکز تهران 60 - گرایش کسب و کار الکترونیک-شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 60 - گرایش کسب و کار الکترونیکی-شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه شهید بهشتی 60 - شیوه آموزش محور
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد 30 - شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیر انتفاعی مجازی مهر البرز - تهران 20 - گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته-شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیر انتفاعی مجازی مهر البرز - تهران 20 - گرایش مدیریت دانش - شیوه آموزش محور
مجازی موسسه غیر انتفاعی مجازی مهر البرز - تهران 20 - گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی - شیوه آموزش محور
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 40 - گرایش کسب و کار الکترونیکی - محل تحصیل واحد بین الملل چابهار
بین الملل دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 20 - گرایش کسب و کار الکترونیکی-محل تحصیل پردیس زاهدان دانشگاه سیستان بلوچستانضمنا در مرحله تکمیل ظرفیت در کدرشته های زیر پذیرش انجام شده است
 

دوره تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل ظرفیت توضیحات
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز بندرعباس-واحد قشم 8 گرایش کسب کار الکترونیک- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 4 گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 4 گرایش مدیریت دانش
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 4 گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 4 گرایش کسب کار الکترونیک
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 10 گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 10 گرایش مدیریت دانش- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 10 گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی- شیوه آموزش محور
پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز تهران 8 گرایش کسب کار الکترونیک- شیوه آموزش محور
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد - اشکذر 3 گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد - اشکذر 7 گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی یزد - اشکذر 5 گرایش نظام کیفیت فراگیر
مجازی دانشگاه فردوسی مشهد 15 شیوه آموزش محور