شما هنوز به سایت وارد نشده اید.
یکشنبه 17 آذر 1398
ورود به سایت
آمار سایت
بازدید امروز: 32,176
بازدید دیروز: 41,693
بازدید کل: 104,472,571
کاربران عضو: 1
کاربران مهمان: 160
کاربران حاضر: 161


مقایسه رتبه و محل قبولی داوطلبان رشته مدیریت فناوری اطلاعات (IT) در کنکور کارشناسی ارشد سال 1394
 

رتبه محل قبولی
6 مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی- دانشگاه تهران  - نیمسال دوم - روزانه
12 مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش - دانشگاه تهران - روزانه
18 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک - دانشگاه تهران - نیمسال دوم - روزانه
58 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک - دانشگاه تهران - نیمسال دوم - نوبت دوم
71 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته -دانشگاه شهیدبهشتی – تهران - روزانه
75 مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش - دانشگاه تهران - نوبت دوم
80 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک - دانشگاه تهران - نیمسال دوم - نوبت دوم
83 مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانش - دانشگاه تهران - نوبت دوم
94 مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی- دانشگاه تهران  - نیمسال دوم - نوبت دوم
101 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک - دانشگاه شهیدبهشتی - تهران  - روزانه
108 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک - دانشگاه شهیدبهشتی - تهران  - روزانه
122 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته -دانشگاه شهیدبهشتی – تهران - روزانه
180 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته -دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
188 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته -دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
215 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته -دانشگاه علامه طباطبایی – تهران - روزانه
506 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته -دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) - روزانه
526 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته -دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل تهران) - روزانه
618 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک - دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران - روزانه
656 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - روزانه
708 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک -دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران - فقط مرد – محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت -نوبت دوم
914 مدیریت فناوری اطلاعات - سیستم های اطلاعاتی پیشرفته - دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) - نوبت دوم
1331 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک -دانشگاه شهیدبهشتی – تهران - مجازی آموزش محور
1450 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک - دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب
4151 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک -دانشگاه شهیدبهشتی – تهران - مجازی آموزش محور
4375 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک -دانشگاه شهیدبهشتی – تهران - مجازی آموزش محور
6215 مدیریت فناوری اطلاعات- کسب وکار الکترونیک-دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب- مجازی - آموزش محور - تکمیل ظرفیت
11442 مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتی - مؤسسه غیرانتفاعی مجازی مهرالبرز – تهران - آموزش محور
13515 مدیریت فناوری اطلاعات - کسب و کار الکترونیک -دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان - مجازی آموزش محور
14804 مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت دانش- دانشگاه پیام نور استان تهران – تهران غرب - آموزش محور - تکمیل ظرفیت
20693 مدیریت فناوری اطلاعات- کسب وکار الکترونیک- دانشگاه سیستان وبلوچستان-زاهدان- مجازی - آموزش محور - تکمیل ظرفیت
30278 مدیریت فناوری اطلاعات- کسب وکار الکترونیک- موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت - تکمیل ظرفیت


رتبه های درج شده آخرین رتبه قبولی نیست و الزاما نشان دهنده ترتیب پر شدن دانشگاهها نمی باشد